[anysurfer.logo]

Kracht van Kruispunten

Kracht van Kruispunten

Jeugdwerkers ontmoeten kinderen en jongeren op het kruispunt van levensdomeinen: thuis, school, werk, sport, cultuur... Daar kan het jeugdwerk nog meer voor hen betekenen. Zet als jeugdwerk in op samenwerking waar nodig en vertrek vanuit kinderen en jongeren. 

Artikels