[anysurfer.logo]

OPINIE: Netwerkorganisaties, dat moeten we worden

OPINIE: Netwerkorganisaties, dat moeten we worden

Kracht van Kruispunten - #Jeugdwerkwerkt

Deze opinietekst werd geschreven door Erik Vanwoensel, algemeen directeur Arktos  en verscheen op 10 december 2017 op jeugdwerkwerkt.be naar aanleiding van het congres #jeugdwerkwerkt.

Tot voor kort dook bij de term ‘netwerken’ het beeld op van een wankel receptietafeltje, goedkope cava, nootjes en veelkleurige visitekaartjes omgeven door hol gewauwel. Een plek waar je als rechtgeaarde jeugdwerker misschien liever ver van weg blijft. De laatste tijd lijkt echter de ‘netwerkorganisatie’ het stof resoluut van het receptietafeltje te blazen. Kunnen we als jeugdwerkorganisatie hier iets mee of laten we deze trein aan ons voorbijgaan? Arktos maakte de afweging en kiest er resoluut wél voor.

Veel kansen, weinig grenzen ... een zegen? 

Vandaag kent onze samenleving veel kansen, grenzeloos en hypersnel. Sociale relaties krijgen een extra dimensie via sociale media, ideeën en informatie verplaatsen zich aan lichtsnelheid. Jonge mensen laven zich aan die diverse contacten, culturen en activiteiten, steeds sneller en meer. Tegelijk zien we een niet aflatende keuze voor authentieke relaties, ontmoeting, duurzaamheid en nieuw engagement. En missen heel wat kinderen en jongeren de aansluiting met deze rollercoaster: te veel keuzes, te weinig zekerheid en structuur, een diffuus en onvolkomen opvangnet.

Ondertussen worstelen we bovendien met de organisatie van onze samenleving: wie maakt keuzes voor wie? Wie rekent nog op wie? En bijgevolg, ook met de organisatie van het jeugdwerk: hoe maken we in deze samenleving het verschil? Hoe zetten we kinderen en jongeren mee aan het stuur van een kansrijke leef-, leer-, werk- en speelomgeving? 

 De netwerkorganisatie, dat is de toekomst  

Organisatievormen en waardensystemen spiegelen zich, bewust of onbewust, aan de evoluties in de samenleving. Soms bieden ze een antwoord op prangende vragen van het moment. In het beste geval lopen organisaties voorop en organiseren ze zich zodanig dat ze de samenleving actief mee vorm geven.

Niches, ooit gecreëerd als antwoord op de toenmalige uitdagingen, vormen niet langer de voedingsbodem voor de toekomst. Die traditionele opdelingen in sectoren, levensdomeinen, soorten jeugdwerk, profit versus social profit … resulteren in eendimensionale oplossingen voor meerdimensionale uitdagingen. 

 We moeten inzetten op krachtige, dikwijls tijdelijke, partnerschappen rondom gemeenschappelijke uitdagingen. Over de grenzen van sectoren en organisaties heen kijken. Kiezen voor een krachtig, creatief en efficiënt vlechtwerk. Dat is alvast een antwoord. De medewerkers, talenten en deskundigheid van partnerorganisaties worden zo vervlochten tot een performante en energieke netwerkorganisatie.

Een netwerkorganisatie gelooft in de kracht van gerichte partnerschappen en andermans deskundigheid. Ze komt los van de eigen organisatievorm en afspraken, al bestaan ze al lang en geven ze een comfortabel gevoel. De interne taakverdeling, de functiegrenzen, onze infrastructuur, de organisatiestructuren … zijn flexibel aanpasbaar in functie van de doelstellingen.

Niemand is gediend met een smaakloze cocktail zonder eigen smoel. Wil je als netwerkorganisatie een wezenlijk verschil maken, dan blijft je eigen identiteit superbelangrijk. Het DNA van onze organisatie is uniek en onmisbaar, en we laten dat net tot zijn recht komen in innovatieve en krachtige partnerschappen.  

Kansen voor het jeugdwerk 

Wat als...

… we de discussie over het categoriaal of integraal werken voorgoed naar de prullenmand verwijzen? Elkeen legt dan, daar waar zinvol alsook vanuit eigen kracht en identiteit, verbindingen met andere verenigingen, organisaties, diensten en partners. 

 … de subsidiërende overheden de eerste supporter zijn van netwerkinitiatieven en projecten én actief mee de subsidie-verkokering te lijf gaan? 

 … elke lokale jeugdwerker, leerlingbegeleider, consulent, trajectbegeleider, … elkaars gsm-nummer op speed-dial heeft staan? 

 … we bij het uitdenken van initiatieven of nieuwe projecten instinctief linken leggen met andere werkingen en organisaties en zo voluit genieten van elkaars aanbod, kracht, bereik, infrastructuur, enthousiasme …? 

 … kinderen en jongeren doorheen de kennismaking met vele organisaties en partners spontaan aansluiting vinden bij een veelheid van schitterende initiatieven? 

 … steunpunten van diverse sectoren in een performant netwerk grenzen slopen en zo die berg aan informatie, ideeën, kansen en enthousiasme ontsluiten voor iedereen? 

 … elke organisatie voluit zichzelf én tevens meer kruispuntorganisatie zou zijn?

Ja, handen in elkaar slaan 

Ongegeneerd en zonder oogkleppen gaan en blijven gaan, voor wat we belangrijk vinden. Vol goesting en recht door zee onze verhalen, ambities, problemen en dromen delen met anderen rondom ons. Zonder allerhande stempels, vooroordelen of hokjes. Resoluut samen spelen, leren, werken en leven. Het kan.