[anysurfer.logo]

Verslag congres #jeugdwerkwerkt thema kruispunten

Verslag congres #jeugdwerkwerkt thema kruispunten

Kracht van Kruispunten - #Jeugdwerkwerkt

Iedereen moet meer als een jeugdwerker worden! Op het kruispunt van levensdomeinen: thuis, school, werk, sport, cultuur … ontmoeten jeugdwerkers kinderen en jongeren en kunnen daar heel veel voor hen betekenen. Over de positie van jeugdwerk en de bij behorende beleidsinstrumenten, debatteerden Minister van Jeugd Gatz met Miranda Van Eetvelde (N-VA), Orry Van De Wauwer (CD&V), Tine Soens (Sp.a) en Imade Annouri (Groen).

Sessie: Ja voor JACO’s

Deze sessie werd gegeven door: 
Hier ging het over talentgericht werken op het kruispunt tussen vrije tijd, werk en onderwijs. JACO’s zijn “katalysator voor later”. 

Sessie: Op stap met jongeren met jeugdhulpervaring

Deze sessie werd gegeven door:

In deze sessie kon je kennismaken met jongeren die actief zijn bij Cachet. Aan de hand van fragmenten uit het boek ‘Instelling? Positief!’ kwam je meer te weten over de leefwereld van deze jongeren. Het jeugdwerk met zijn onvoorwaardelijkheid, kan alvast veel voor hen betekenen. 

Sessie: Later, als we een netwerkorganisatie zijn...

Deze sessie werd gegeven door Arktos.

Een netwerkorganisatie worden, dat gaat over de kunst om te veranderen én je eigenheid te behouden. Daarvoor ken best je organisatiecontext, analyseer met Cubrix. En we moeten samenwerken, anders lukt’t niet. Bekijk de presentatie en het verslag. 

Sessie: Kindvriendelijk lokaal bestuur

Deze sessie werd gegeven door:

Na deze sessie weten we alles over kindervriendelijke steden en gemeenten. Check hoe kinderen en jongeren hun mening geven over hun buurt of stad met LOMAP. Bekijk ook het project Kortrijk Spreekt of de aanpak van de digitale brug architecten van Link in De Kabel. Een aantal digitale story’s zijn die van Sajid en Zulfaqar (zie onder). Of kijk mee hoe deze kinderen over hun woonervaring vertellen.

Sessie: De open armen van een brede school

Deze sessie werd gegeven door:

Deelnemers werden rondgeleid in de Brede School Buiten de Lijntjes. Bekijk wat buurtgerichte netwerken zijn en neem de publicatie daarover door. Binnenkort ook kindcentra in Vlaanderen?