[anysurfer.logo]

Generatie 2030

Generatie 2030

  |  7 JUNI 2022 | 09:30-18:00

Wil je ook verandering voor de volgende generatie kinderen en jongeren rond ruimte, recht op vrije tijd en mentaal welzijn? Wij ook! Kom naar GENERATIE 2030, word geïnspireerd, leer nieuwe mensen kennen en zet je schouders onder die wegen naar verandering samen met andere organisaties. 

Wij noemen die 3 thema's generatiedoelen. Doelen die het verschil maken voor een generatie kinderen en jongeren. Wat willen we precies?

1. Ruimte: meer plek voor kinderen en jongeren
2. Recht op vrije tijd: meer vrije tijdskansen voor meer kinderen en jongeren
3. Mentaal welzijn: de kracht van jeugdwerk inzetten zodat kinderen en jongeren zich goed voelen en positief kunnen ontwikkelen

Op dit live evenement (ja, dat mag weer) op 7 juni in hetpaleis in Antwerpen ontvangen we met veel plezier organisaties die samen met ons de generatiedoelen willen waarmaken. We willen meer plek voor kinderen en jongeren en meer vrijetijdskansen voor meer kinderen en jongeren. We willen de kracht van jeugdwerk inzetten zodat kinderen en jongeren zich goed voelen en positief kunnen ontwikkelen. Doe jij met ons mee?

Tijdens GENERATIE 2030 krijg je meer uitleg over de visie op het generatiedoel, luister je naar verhalen en ervaringen van mensen en organisaties en stellen we enkele wegen naar verandering voor. Doel? We zijn benieuwd naar jouw mening en willen weten hoe jij en je organisatie kunnen bijdragen aan een kwaliteitsvoller leven voor kinderen en jongeren. Daarnaast zal je ook geïnspireerd worden met workshops, debatten, pitches, plaatsbezoeken, enz... Op het einde van de dag maak je jouw engagement bekend en klinken we samen op de tocht vooruit.

En we doen dit niet alleen. Generatie 2030 werkt samen met meer dan 30 partners uit verschillende sectoren om deze dag vorm te geven. Dank u!

Programma

10u-10u30: Keynote door Prof. dr. Dimokritos Kavadias

10u30-10u45: Welkom door Frederique Loones, coördinator Generatiedoelen De Ambrassade

11u-12u30:

12u30-13u30: Lunch

13u30-15u45: Langere inspiratiesessies (Blok 1 & 2)

13u30-14u30: Inspiratie sessies (Blok 1)

14u45-15u45: Inspiratie sessies (Blok 2)

16u-16u30: Wrap up per generatiedoel + voorstelling roadmap.

In dit half uurtje laten we deelnemers kleur bekennen. Waarvoor ga jij en/of je organisatie je de komende jaren smijten? Je engagement zal zichtbaar zijn voor iedereen. Zo creëren we samen draagkracht en enthousiasme voor verandering voor kinderen en jongeren van de toekomst.

16u30-18u: Receptie

Voor wie?

Iedereen die wil bijdragen aan meer ruimte, vrijetijdskansen en weerbaarheid voor kinderen en jongeren. 


Keynote Dimokritos Kavadias

Brussel kan omwille van de bestaande diversiteit onder de jongeren als een "voorspeller" worden beschouwd van de dynamiek die ook in Vlaanderen leeft. Die diversiteit is een gegeven dat zowel uitdagingen als kansen biedt. Enerzijds vormt ze een risico voor de cohesie in de stad. Anderzijds vertonen dezelfde jongeren een hoge mate van openheid en vooral ook mededogen. Kavadias schetst in zijn keynote hoe een adequaat begrip van zowel de risico's als de mogelijkheden van de generatie 2030 onontbeerlijk is om hier op een constructieve manier mee aan de slag te gaan.

Dimokritos Kavadias is als hoofddocent verbonden aan het departement Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en is directeur van het Brussels Informatie -, Documentatie – en Onderzoekscentrum (BRIO) dat vraagstukken van Brussel en de Vlaamse rand onderzoekt. Zijn onderzoek richt zich op onderwijsbeleid, burgerschapseducatie en jongeren in Brussel. Zijn meest recente onderzoek en publicatie ‘Zinnekes zijn Debest: Diversiteit aan het werk bij Brusselse jongeren van vandaag’(VUB. 2022) focust op de verjonging en superdiversiteit van Brussel van de laatste twee decennia. 

Generatie 2030, ruimte: waar gaan we voor?

 Vlaanderen uitgedaagd: Jeugdvriendelijke ruimtestrategieën voor de toekomst

 • Inleiding: Emma De Backer van de Vereniging voor Ruimte en Planning geeft eerst een integrale kijk op de uitdagingen van ruimtelijke planning in Vlaanderen, gekoppeld aan de kansen en de meerwaarde van het perspectief van kinderen en jongeren op ruimte.
 • De Ambrassade bracht jeugdwerkpartners, het netwerk Goe Gespeeld en diverse ruimteactoren samen in een Transitiegroep Jeugdruimte. Zij ontwikkelden samen een gemeenschappelijke visie op jong zijn en ruimte in Vlaanderen, welke uitdagingen en mogelijke oplossingen er zijn voor de toekomst. Peter Bosschaert, beleidsmedewerker Jeugdruimte van De Ambrassade, en Karolien Van Dyck van Common Ground stellen deze aan je voor en laten jongeren zelf aan het woord met hun reflecties.
 • Daarna gaan we kort in debat met een aantal belangrijke stakeholders rond de voorgestelde strategieën om werk te maken van meer jeugdvriendelijke ruimte in Vlaanderen tegen 2030.   

Generatie 2030, recht op vrije tijd: waar gaan we voor?

Recht op vrije tijd voor alle kinderen en jongeren

 • Inleiding: Susan Lagaert van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) geeft een kijk op hoe het vandaag staat met het recht op vrije tijd voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel? 
 • We gaan samen aan de slag. Voor het generatiedoel recht op vrije tijd voor alle kinderen en jongeren is er nood aan een gedragen lange termijnvisie die weergeeft wat we willen bereiken voor deze generatie kinderen en jongeren. Deelnemers worden uitgedaagd om het ‘vandaag’ los te laten en te dromen over een toekomstbeeld over het recht op vrije tijd. We creëren gemeenschappelijke taal en bepalen een richting tot verandering. 

Generatie 2030, mentaal welzijn: waar gaan we voor?

Mentaal welzijn en het jeugdwerk

 • Inleidende keynote door Prof. dr. Ronny Bruffaerts, psychiatrie KU Leuven: De ‘community of caring’ vanuit een public health perspectief. Prof. Dr. Bruffaerts houdt een pleidooi voor een community of caring: een gemeenschap die zorg draagt voor elkaar. En dit zo vroegtijdig mogelijk; niet enkel wanneer zich psychische problemen hebben ontwikkeld. Welke rol speelt het jeugdwerk hierin?
 • Sara De Potter, beleidsmedewerker mentaal welzijn De Ambrassade: Voorstellen van de VISIE 2030 ‘mentaal welzijn in het jeugdwerk’ Het afgelopen jaar ging een transitieteam onder leiding van De Ambrassade aan de slag rond mentaal welzijn in het jeugdwerk. Een brede groep experten, jeugdwerkers en enthousiastelingen werd uitgenodigd om mee te dromen en de toekomst vorm te geven. Dit resulteerde in een nieuwe visie en aanpak van mentaal welzijn in het jeugdwerk: De kracht van jeugdwerk inzetten zodat kinderen en jongeren zich goed voelen en positief kunnen ontwikkelen. Sara De Potter i.s.m. het transitieteam doet deze visie uit de doeken en legt enkele wegen tot verandering voor.
 • Zetelgesprek met jongeren i.s.m. de Vlaamse Jeugdraad. Een sense of urgency! Abel (vrijwilliger Vlaamse Jeugdraad) is een van de gelukkigen die is kunnen herstellen van de eetstoornis anorexia. De impact was enorm, dus wil hij graag zijn ervaring delen met anderen. Door zijn getuigenis hoopt hij dat dezelfde problemen bij anderen kunnen vermeden worden.
 • Wat hebben we te doen om het mentaal welzijn van kinderen en jongeren prioriteit te maken en de voorgestelde visie realiteit te laten worden? Debat met: Bruno Vanobbergen (Algemeen directeur Agentschap Opgroeien), Karolien Weemaes (Adjunct federaal coördinator hervorming geestelijke gezondheidzorg FOD Volksgezondheid), Priscilla Keuppens (Jongerenadviseur Vlaamse Jeugdraad), Franka Foré (ondervoorzitter Vlaamse Jeugdraad en adjunct directeur Joetz) 

Sessie 1: Stadswandeling kindvriendelijk ontwerpen Antwerpen (13u30-15u45)

Sabine Miedema van Kind en Samenleving toont hoe kindvriendelijke planning in Antwerpen in de praktijk wordt omgezet en wandelt samen met betrokken actoren naar de Stadsparkwijk en brede omgeving.

Start en einde in de hal van hetpaleis.

!!Dit is een lange inspiratiesessie. Als je deze kiest, kan je geen andere sessie in de namiddag kiezen. 

Sessie 2: Bezoek Overkophuis Antwerpen (13u30-15u45)

Bezoek ForTeens! ForTeens is het knappe, 2000m² grote jeugdcentrum van Habbekrats, ondergebracht in een voormalige stoomwasserij in het centrum van Antwerpen. Elke dag vinden kinderen en jongeren hier een doorgedreven geïntegreerd aanbod van vrije tijd, vorming en welzijn. Sinds 2021 is ForTeens ook opgewaardeerd tot één van de twee Antwerpse OverKop-huizen. Laat je inspireren door de veelzijdige ruimtes, bijzondere methodiek en het enthousiaste team van Habbekrats & OverKop!

Bart van Lysebettens is als therapeut met tonnen ervaring in het jeugdwerk aan de slag bij OverKop Antwerpen. Hij is er dagelijks te vinden tussen de kinderen en jongeren maar ook beschikbaar voor een individueel gesprek wanneer jij dat wil. Luister naar het verhaal van Bart en Habbekrats.

Habbekrats, Prekersstraat 14. We wandelen samen naar daar en terug. Afspraak in de inkombalie van hetpaleis. 

!!Dit is een lange inspiratiesessie. Als je deze kiest, kan je geen andere sessie in de namiddag kiezen. 

Sessie 3: Met design thinking aan de slag: Nieuwe toekomstgerichte en creatieve oplossingen rond mentaal welzijn voor je organisatie (13u30-15u45)

We doorlopen in hoog tempo de relevante stappen van een mensgericht ontwerpproces (Human Centered Design). We vertrekken van een casus uit jullie eigen ervaring. Zo ervaar je hoe design thinking kan ingezet worden van binnenuit. We gebruiken een aantal van de typische design technieken zoals brainstormen via tekeningen onder tijdsdruk en prototypen met knutselmateriaal en lego.

We nemen ook even de tijd om terug te blikken naar wat we deden en wat de achterliggende ideeën daarbij zijn. Daarbij maken we de reflectie over hoe de methodologie van Human Centered Design en de mindset kan bijdragen aan het creëren van gelijke kansen. Doen is het sleutelwoord. We gebruiken creatieve methodieken die meteen inzetbaar zijn in jouw organisatie. We vliegen er direct in. Niet veel praten dus, maar vooral doen.

Elizabeth Verhetsel (aka Lies) is sterk in het samenbrengen van ideeën en in het ontdekken van de rode draad. Ze heeft veel ervaring met het leiden van multi-stakeholder projecten en actiegericht onderzoek naar de noden van de superdiverse samenleving. Zo deed ze bij Sensoa kwalitatief onderzoek naar de noden van jongeren met migratie-roots op vlak van seksuele vorming. De doelgroep jongeren is haar favoriet. Gender- en cultuurgevoeligheid zijn voor haar een vast aandachtspunt. Lies is co-oprichter van Twisted Studio.

!!Dit is een lange inspiratiesessie. Als je deze kiest, kan je geen andere sessie in de namiddag kiezen. 

Sessie 4: Het recht op vrije tijd: doel of middel? (13u30-15u45)

Het recht op vrije tijd staat in het Kinderrechtenverdrag. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Waarom is dit recht belangrijk? Hoe verhoudt dit recht zich tot andere rechten in het Kinderrechtenverdrag? En is het nu een doel of een middel? We verkennen in deze workshop samen de betekenis van het recht op vrije tijd voor diverse kinderen en jongeren en de impact op het realiseren ervan voor jouw dagelijkse praktijk.

Ellen Van Vooren is coördinator van het Kenniscentrum Kinderrechten. Zij heeft expertise in de toepassing van kinderrechten in verschillende contexten en is verantwoordelijk voor de begeleiding van professionals rond kinderrechten door middel van zelfreflectie en co-creatie. Ze heeft praktische ervaring op het gebied van kwetsbaarheid, via eerder werk in de geestelijke gezondheidszorg en op het gebied van asiel en migratie.

!!Dit is een lange inspiratiesessie. Als je deze kiest, kan je geen andere sessie in de namiddag kiezen. 

Sessie 5: Jonge nieuwkomers betrekken - meer dan sport en spel? (13u30-15u45) GEANNULEERD

Deze sessie is geannuleerd door te weinig deelnemers.

Tumult bouwde doorheen de jaren via verschillende projecten en samenwerkingen (kampen, cursus, toeleidingen naar vrije tijd, Wereldspelers,… ) heel wat expertise op in het betrekken van jonge nieuwkomers. Een actueel thema met onder andere de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Tijdens deze sessie staan we stil bij de vrijetijdsparticipatie van jonge nieuwkomers en het belang hiervan. We zoomen ook in op mogelijke drempels en aandachtspunten bij het werken met jonge nieuwkomers. Tot slot nemen we jullie graag mee in de verschillende manieren waarop we samen met jonge nieuwkomers ‘Tumult’ maken en hopen we op een interessante uitwisseling met jullie!

Lisa Brusselaers van Tumult neemt jullie graag mee in het verhaal. Tumult is een Vlaams erkende jeugdwerkorganisatie met als grote doel dat kinderen en jongeren geen uitsluiting meer ervaren. Vanuit die insteek werken ze onder andere rond het thema jonge nieuwkomers. Via verschillende projecten en samenwerkingen bouwen ze expertise op die ze gebruiken om andere (jeugdwerk)organisaties te ondersteunen.

!!Dit is een lange inspiratiesessie. Als je deze kiest, kan je geen andere sessie in de namiddag kiezen. 

Sessie 6: Gamificatie en andere participatiemethodieken door JES (13u30-14u30)

Hoe ervaren kinderen en jongeren de stad en de publieke ruimte? Hoe kunnen we de ruimte samen met hen vormgeven en hoe geven zij zélf hun wijken vorm? Wat kunnen zij ons leren over de onderliggende dynamieken van een wijk? JES toont in deze sessie hoe ze bruggen leggen tussen de noden van kinderen en jongeren en ruimtelijke planning die goed is voor iedereen.

Jessica Vosters van JES begeleidt deze sessie.

Sessie 7: It takes a child to raise a village (13u30-14u30)

Kinderen en jongeren zijn, net als volwassenen, burgers en dus evenwaardige gebruikers van ruimtes. Ze hebben hun eigen kijk op en ervaring met hun omgeving. Die expertise verdient dan ook een eigen plek in plannings- en ontwerpprocessen. Maar waar ligt net de meerwaarde als we hen betrekken en hoe ga je hiermee aan de slag? Dat verkennen we samen in deze sessie.

Jolijn De Haene werkt als coördinator van het Netwerk kindvriendelijke steden en als stafmedewerker bij het team Breed Jeugdbeleid van Bataljong. Haar focus ligt daar op kind- en jeugdvriendelijkheid. Ze bracht ook 7 jaar door op HOGENT zowel binnen onderzoek, dienstverlening als onderwijs. Haar expertise ligt bij de doelgroep jongeren en bij thema’s als burgerschap, vrije tijd, publieke ruimte en diversiteit.      

Sessie 8: Effectieve campagnes voor jongeren: hoe informeer je jongeren en laat je hen weten dat het oké is om je niet oké te voelen? (13u30-14u30) - VOLZET

Deze sessie is volzet, je kan je hiervoor niet meer inschrijven!

Op welke manier informeer je jongeren over mentaal welzijn? Hoe laat je hen weten dat het oké is om je niet altijd oké te voelen? Jongereninformatieplatform WAT WAT legt uit volgens welke principes zij jongeren informeren en hoe ze dat concreet toepassen op een thema als mentaal welzijn, aan de hand van hun Donkere Gedachten-campagnes. Enkele partners als o.a. Te Gek!? komen je tips & tricks geven gebaseerd op hun eigen aanpak, materiaal en campagnes. Als afsluiter neemt WAT WAT je mee in hun toekomstplannen rond mentaal welzijn.

Sarah Latré (coördinator WAT WAT) en Felien Dekorte (medewerker partners en projecten WAT WAT) praten deze sessie aan elkaar met praktijkvoorbeelden van o.a. Te Gek!? Sarah heeft 15 jaar ervaring in het communicatie- & perswerk van jeugdwerk, jeugdbeleid en jeugdinfo, met een streepje reclamesector tussendoor.

Felien Dekorte is medewerker partners & projecten WAT WAT. Als journaliste en letterkundige verdiepte ze zich in sociale en jongerenthema’s als mentaal welzijn, gendergelijkheid, diversiteit & inclusie, dakloosheid, migratie, nightlife en jeugdwerk.

Sessie 9: Safe spaces: good practices aan het woord (13u30-14u30)

Een safe(r) space creëren, hoe doe je dat? Deze organisaties doen het ieder op hun eigen manier voor hun specifieke doelgroep. Ze delen hun goede praktijken en ervaringen met jou.

 • Safe Space Antwerpen: een plaats waar jongeren & vrouwen zich veilig voelen, een huis waar ze altijd terecht kunnen, een thuis waar ze kunnen groeien. 
 • JES - meisjeswerking: jeugdorganisatie JES organiseert werkingen en activiteiten specifiek voor meisjes. 
 • Wel Jong en Çavaria: Er is nood aan meer veilige(re) ruimtes voor LGBTQ+ personen en daar gaan Wel Jong en Çavaria samen aan bouwen, vanuit een intersectioneel en bottom-up perspectief.

Sessie 10: bouwen aan de brug tussen jeugdhulp en vrije tijd (13u30-14u30)

Kinderen en jongeren in de jeugdhulp hebben net zoals alle andere kinderen en jongeren recht op vrije tijd. Door hun bijzondere leefsituatie staat dit recht vaak onder druk. Ze ervaren veel drempels tot vrijetijdsbesteding en voelen weinig vrijheid om hun vrije tijd zelf in te vullen. In Maak Tijd Vrij en Maak Samen Tijd Vrij gingen we samen met lokale partnerschappen aan de slag om het recht op vrije tijd voor deze kinderen en jongeren te realiseren. 

Ine Van Nuffel (Jeugddienst Gent), Jordi Haest (LEJO – De Konektor), Emiel De Smet (LEJO) delen hun ervaringen uit Gent en regio Zuid-West-Vlaanderen en dagen jullie uit om zelf mee te bouwen aan de brug.

Sessie 11: Gamificatie en andere participatiemethodieken door Kind en Samenleving (14u45-15u45)

Hoe ervaren kinderen en jongeren de stad en de publieke ruimte? Hoe kunnen we de ruimte samen met hen vormgeven en hoe geven zij zélf hun wijken vorm? Wat kunnen zij ons leren over de onderliggende dynamieken van een wijk? JES toont in deze sessie hoe ze bruggen leggen tussen de noden van kinderen en jongeren en ruimtelijke planning die goed is voor iedereen.

Wouter Vanderstede van Kind en Samenleving begeleidt deze sessie.

Sessie 12: Ontwerpkaders als leidraad voor jeugdvriendelijke buurten (14u45-15u45)

Er zijn heel wat ontwerpkaders en ruimte-instrumenten die ruimteprofessionals en beleidsmakers gebruiken om hun ruimtedoelstellingen te verwezenlijken. Endeavour schetst vanuit brede praktijken welke handvaten je kan hanteren om de brug te maken tussen ontwerp en kindvriendelijke kwaliteitsvolle ruimte in buurten.

Sophie Leroy behaalde naast haar opleidingen in interieurarchitectuur en meubelontwerpen een master in de stedenbouw, wat maakt dat ze zowel op kleine als grote schaal werkt. Ze houdt van actie maar ook van dromen. Binnen Endeavour focust ze vooral op gedragsstudies, interviews, mensen, tactical urbanism, ...

Karolien Bogaerts is grafisch vormgever en fotograaf en werkt via typografisch spel en spontane fotografie met de zintuigen, de stad, mensen en de beleving van ruimte. Binnen Endeavour garandeert Karolien dat wat buitengaat er ook goed uitziet, van processchema’s en workshopcanvassen tot foto’s.

Sessie 13: Bouwen aan een mentaal gezond en veilig klimaat binnen je groep (14u45-15u45)

Als het over het onderwerp “pesten” gaat, is het altijd crisis, is de omgeving zeker niet meer veilig en zijn jongeren al lang zichzelf niet meer. Een goede groepssfeer kan hier, maar ook aan mentaal welzijn in het algemeen, al heel wat aan doen. Wat is daarvoor nodig? Vooral een plaats creëren waar je met elkaar spreekt. Het verlaagt de drempel als het moeilijker gaat of ronduit lastig is en geeft ook ruimte om toch in gesprek te blijven met elkaar, in alle omstandigheden. Maar hoe doe je dat?

Sabine Coppens (Alles over Pesten) legt enkele methodieken voor en er komen ook andere good practices aan bod: 

 • De Meeting Points methodiek van BAZZZ die taboes uit de weg wil gaan door middel van dialoog
 • De geluksdriehoek en hoe je hier met jongeren rond kunt werken, door Instituut Gezond Leven
 • Het creëren van een ‘groeiplek’, door Homaar
 • Actieve luister- en gesprekstechnieken, door Awel 

Sabine Coppens is coördinator van Alles over Pesten. Alles over Pesten bundelt alle expertise en kennis over pesten en tracht de lijnen zo kort mogelijk te maken. Samen met vele partners zetten ze volop in om pesten en cyberpesten zo veel mogelijk te voorkomen en aan te pakken als het zich toch voordoet.   

Sessie 14: Bruggen slaan tussen jeugdwerk en hulpverlening (14u45-15u45) - VOLZET

Deze sessie is volzet, je kan je hiervoor niet meer inschrijven!

Hoe sla je bruggen tussen jeugdwerk en hulpverlening? PONT-ON als bruggenbouwer tussen jeugdwerk, jeugdhulp en welzijn in Gent.

Het PONT-ON project ondersteunt jeugdwerkers met consult en vorming, en bouwt bruggen tussen het jeugdwerk en de gezondheidszorg. Het PONT-ON project is een samenwerking tussen de Jeugddienst van Gent, CGG Adentro en Overkop. Het project versterkt jeugd(welzijns)werkers in het omgaan met mentaal welzijnsthema’s binnen hun werking. Als jeugdwerker sta je vaak dicht bij de jongeren en hun leefwereld, of ben je misschien zelfs een vertrouwenspersoon voor hen. Je maakt je misschien zorgen over hun welzijn, maar weet niet goed wat je hier als jeugdwerker in kan betekenen. PONT-ON helpt je op weg. 

Jannes Vanmelle is orthopedagoog en werkt als staflid en coördinator ad interim voor OverKop Gent. Vanuit zijn ervaringen in het jeugdwerk en de bijzondere jeugdzorg gelooft hij sterk dat inspraak geven de eerste stap is om jongeren waar het minder goed mee gaat terug op de rails te krijgen.

Sessie 15: Bars behind bars (14u45-15u45) - GEANNULEERD

Deze sessie is geannuleerd wegens te weinig deelnemers!

In de Vlaamse gevangenissen zitten veel jongeren en jongvolwassenen in detentie. Een kamer of een cel, meer hebben deze jongeren vaak niet. Graffiti vzw gaat, in samenwerking met andere organisaties zoals Studio1Room en De Rode Antraciet, in verschillende detentiecentra met deze jongeren creatief aan de slag. Ze maken samen teksten, gaande van poëzie tot rapmuziek. Door middel van het schrijven van deze teksten over hun interesses, hun leven en hun emoties, ontdekken ze zichzelf en bouwen ze aan een positief zelfbeeld. Graffiti biedt hen met dit project een uitlaatklep in hun beperkte vrije tijd.

Jeugdwerker, rapper en socioloog Fatih De Vos van Graffiti vzw neemt je mee in de projecten en zijn persoonlijke ervaringen.