[anysurfer.logo]

Masterclass #KrachtvanKruispunten

Masterclass #KrachtvanKruispunten

Kracht van Kruispunten

Van kruispunten bruggen maken

De Ambrassade wil het jeugdwerk ondersteunen om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, die gelinkt zijn aan de agenda voor de toekomst van het jeugdwerk. Daarom organiseert De Ambrassade een verdiepend aanbod onder de noemer #Jeugdwerkwerkt aan de toekomst.

Om kinderen & jongeren te versterken in hun leefwerelden, maken we als jeugdwerk steeds vaker de brug naar andere levensdomeinen (gezinsondersteuning, school, werk, sport, cultuur, welzijn). Zo werken we als jeugdwerkers (vrijwilligers en professionals) op veel verschillende kruispunten.

In werkjaar 2017-2018 organiseerden we drie debatten m.b.t. de uitdagingen voor het jeugdwerk om te “kruispuntwerken”. We onderzochten de uitdagingen voor respectievelijk de jeugdwerkers, hun organisaties en het beleid. Lees dit na

Een vaststelling is dat een belangrijke stap vooruit zou zijn als “kruispuntwerkende organisaties” elkaars wereld of werkdomein leren kennen: leer elkaars taal spreken; kom te weten hoe er door hen naar elkaar wordt gekeken (beeldvorming/imago); begrijp wat ieders missie en manier van werken is. Pas dan kunnen we een stevige samenwerking aangaan vanuit de sterktes van de verschillende partners.

Voorlopige organiseren we geen studiedag rond algemene competenties om te “kruispuntwerken”. We kiezen ervoor om verschillende Masterclasses #KrachtvanKruispunten te organiseren rond kruispuntenwerken met een bepaald domein. Op elke masterclass kunnen jeugdwerkers zich een volledige dag onderdompelen in dat domein. We denken alvast aan masterclasses over de wereld van de jeugdhulp, sport, onderwijs, cultuur, werk, welzijn, veiligheid, ….

We starten op 13 maart 2019 met de wondere wereld van de jeugdhulp.

En echte kruispuntwerker is bedreven in netwerken uitbouwen, kwaliteitsvolle intersectorale partnerschappen opzetten en opportuniteiten zien. Een kruispuntwerker heeft bovendien verbeeldingskracht en durft dromen over ‘wat zou kunnen’. Hij of zij kent de sector of het domein waarmee wordt samengewerkt. Daarnaast ademt een kruispuntwerker in het jeugdwerk de eigen missie en het jeugdwerk- DNA en is daar ook mega-trots op.

Meer weten? Aan de slag?

  • Met de quickscan van Pronet kan je een inschatting te maken van de sterke en zwakke punten van een samenwerkingsverband tussen organisaties. Je vindt er meteen ook een schat aan werkvormen en methodieken.
  • Volg de workshop “Positieve Focus: ontwikkel je neus voor opportuniteiten” van Streetwize, op Fourage