[anysurfer.logo]

VDAB aan de slag met jeugdwerkmethodieken

VDAB aan de slag met jeugdwerkmethodieken

Kracht van Kruispunten - #Jeugdwerkwerkt
VDAB jongeren

Op donderdag 29 maart 2018 ontmoeten consulenten van VDAB en de vindplaatsgerichte jeugdwerkers van 10 belangrijke centrumsteden elkaar op een netwerkdag ‘vindplaatsgericht werken’ in Jeugdhuis 2050 in Antwerpen. Op het programma: elkaar leren kennen en uitwisselen van goede praktijken rond het bereiken en begeleiden van NEET-jongeren (not in education, employment nor training) in hun zoektocht naar werk.

De moeizame zoektocht van laaggeschoolde jongeren naar werk 

Het inwisselen van de schoolbanken voor de werkvloer loopt niet voor alle jongeren even vlot. De VDAB telde in 2017 gemiddeld 42.256 werklozen onder de 25 in Vlaanderen: een jeugdwerkloosheidsgraad van 15,6%, tegenover een totale werkloosheidsgraad van 7% over alle leeftijden. Bepaalde groepen jongeren lopen een hoger risico op werkloosheid, en zijn kwetsbaarder op de arbeidsmarkt dan anderen. Wie voortijdig en dus zonder diploma of eindgetuigschrift de schoolbank verlaat, loopt groot risico om zelfs na een jaar nog geen enkele werkervaring te hebben. Hoogopgeleide jongeren zijn in de periode van vijf jaar na hun afstuderen gemiddeld drie jaar aan het werk. Hun laaggeschoolde leeftijdsgenoten hebben in dezelfde periode gemiddeld maar iets langer dan één jaar een baan. Het aandeel vroegtijdige schoolverlaters ligt in Vlaanderen rond de 11%. Deze jongeren lopen heel wat kans om langdurig werkloos te zijn.

In de conceptnota ‘Samen tegen schooluitval’ engageerden de ministers Crevits en Muyters zich om via een koppeling van databanken tussen onderwijs en VDAB deze doelgroep NEET-jongeren sneller op te sporen en toe te leiden naar begeleiding bij VDAB. De koppeling van de databanken is inmiddels zowel juridisch als praktisch mogelijk gemaakt. Maar het vergt natuurlijk meer dan het combineren van cijfermateriaal om deze doelgroep toe te leiden naar werk.

Dedicated bemiddelaars voor werk voor jongeren 

In het kader hiervan startte VDAB met een project waarbij ‘dedicated bemiddelaars’, via verbindend werken NEET-jongeren ondersteunen bij hun zoektocht naar werk. Dit vergt een actieve aanpak waarbij de bemiddelaars naar buiten treden, de jongeren laagdrempelig benaderen en out-of-the box oplossingen verzinnen. Dé zaken waarin het jeugdwerk goed is met andere woorden. In het lerend netwerk ‘youth guarantee’ van VDAB, waarin De Ambrassade zetelt, wordt de samenwerking tussen jeugdwerk en VDAB op strategisch vlak versterkt. Daar wordt het belang benadrukt van vindplaatsgericht werken.

Netwerkdag vindplaatsgericht jeugdwerk 

Een eerste stap in deze samenwerking wordt gezet op donderdag 29 maart waarbij de dedicated bemiddelaars van VDAB de vindplaatsgericht jeugdwerkers ontmoeten en ze ervaringen delen. Vervolgens nemen JES en Formaat hen mee op stap door verschillende buurten in Antwerpen om de vindplaatsgerichte jeugdwerkbenadering van dichtbij te leren kennen. Een mooi staaltje van kruispuntdenken waarbij de kracht van het jeugdwerk wordt meegenomen in de zoektocht naar werk voor jongeren. Ambrassade-medewerker Don ging ernaartoe en maakte dit verslag: