[anysurfer.logo]

Kracht van de stem

Kracht van de stem

Onze samenleving verandert, door fundamentele uitdagingen waarmee ze moet omgaan. Het jeugdwerk voélt dit. Maar moet het ook een rol spelen in het bouwen aan de samenleving van morgen, op meer manieren dan het nu al doet?

Artikels