[anysurfer.logo]

Eerste hulp bij vormen van een mening met/van jongeren

Eerste hulp bij vormen van een mening met/van jongeren

Kracht van Diversiteit - Kracht van de stem

De verkiezingsuitslag van eind mei deed stof opwaaien. Veel jeugdwerkers ontvingen bezorgde reacties van hun jongeren, zoeken naar positionering in het debat of worstelen met vragen waar ze geen antwoord op hebben. Deze pagina verzamelt inspiratie, methodieken, vormingen die jou of je organisatie verder op weg helpen. 

Interessante artikels

 • De kinderrechtencoalitie maakte een publicatie die de effecten van discriminatie en racisme op kinderen op hun psychisch welzijn en ontwikkeling beschrijft.
 • Uit de Marge/CMGJ reageerde op de PANOreportage van Schild en Vrienden door een artikel in Knack.
Netwerk anti racisme en anti discriminatie

De komende twee jaar zullen Uit De Marge, Chirojeugd Vlaanderen en De Ambrassade samen een netwerk voor de jeugdsector begeleiden waar een gedeelde visie ontwikkeld wordt rond anti-racisme en anti-discriminatie. Er zullen daarbij partnerschappen aangegaan worden om die visie in de praktijk om te zetten via vorming, tools en informatie rond de thematiek.

Methodieken om met jongeren aan de slag te gaan

Toolbox diversiteit

Deze website helpt jou en je organisatie op weg naar een inclusievere jeugdwerking. Je vindt er allerlei tools, methodieken en werkvormen op maat van diversiteitsmedewerkers. We behandelen er tal van thema’s die het werken met diverse kinderen en jongeren vergemakkelijkt. Wil je je jeugdwerking laagdrempeliger maken, dan kan je in deze toolbox enkele methodieken terugvinden. Je vindt hier antwoorden terug op onderstaande vragen:

 • Hoe overtuig je je leidinggevende over het belang van diversiteit? Wij geven je enkele tips uit veranderingsmanagement mee.
 • Hoe laat ik meer diverse stemmen aan het woord? Wij geven jouw do’s en don’ts mee.
 • Wat moet ik weten over racisme, intersectionaliteit, vluchtproblematiek, armoede…? We inspireren je over elk van deze thema’s.
Meer specifieke tips over ontmoeting opzetten vind je hier.

Meer tips over andere stemmen aan het woord laten, lees je hier.

No Hate 

Met No Hate dringen kinderen, jongeren en hun begeleiders in Vlaanderen online en offline haatspraak en haatzaaien terug. Daarvoor sensibiliseert, vormt en ondersteunt het No Hate Speech Platform Vlaanderen jongeren, jeugdwerkers, leerkrachten, ouders, forumbeheerders ... om weerbaar te zijn en actie te ondernemen tegen haatspraak.

Op de website vind je allerhande nuttige Tools en Tips

 De Aanstokerij 

De Aanstokerij bundelde heel wat spelen rond uitsluiting, verschillen en diversiteit.

Andere
 • Value the Difference resource pack bevat een aantal downloads met informatie en tools om te werken rond diversiteit.
 • Young People & Extremism resource pack bundelt theoretisch en praktische ondersteuning voor jeugdwerkers, beleidsmakers en educatieve medewerkers om de meer inzicht te krijgen in radicalisering en extremisme. Youth Work against violent radicalisation: Onderzoeksproject van Erasmus+, Salto en de Raad van Europa. Organiseren ook geregeld trainingen, in het najaar van 2019 staat er onder andere een studiebezoek in België op het programma.
 • Het European Solidarity Corps een splinternieuw Europees subsidieprogramma. Met het programma wil de Europese Unie nog meer inzetten op solidariteitsprojecten van en voor jongeren in Europa.
 • Liaisons: is een toolkit dat geweldadig extremisme moet voorkomen door jongereninformatie. Beschikbaar in het engels en frans. Hier komt mogelijks ook een Nederlandse vertaling van.
 • Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP)
 • Online Civil Courage Initiative
 • RAN Video over hoe je moeilijke gesprekken kan voeren over radicalisering in het jeugdwerk. 

Vormingen en studiedagen

Masterclass Deep Democracy: Wat nu? Dialoog én conflict in een gepolariseerd België.

Op maandag 24 juni nodigt HUMMUS Myrna Lewis, founder van Deep Democracy, uit in Mechelen.

Wat we gaan doen? België is na de verkiezingen meer dan ooit een gepolariseerd land. Je voelt het in de samenleving, in je organisatie, je vriendenkring of familie. In deze masterclass onderzoeken we samen waarom en hoe we in de spanning en in conflict kunnen gaan. Want elke invalshoek doet ertoe. Iedereen is verschillend en de kwaliteit van dialoog, overleg en besluiten is het grootste wanneer zowel de meerderheids- als de minderheidsstem gewaardeerd wordt. Ook – en zeker nu.

We gebruiken daarbij de tools van Deep Democracy. Je doet inzichten op en je zet een stap vooruit op je persoonlijk groeipad. En het is een unieke kans om Myrna Lewis met jou aan het werk te zien. Fanny Matheusen van HUMMUS faciliteert.

Praktisch

 • maandag 24 juni 2019 van 14 tot 18 uur
 • plaats: Mechelen (locatie wordt nog meegedeeld, goed bereikbaar via station)
 • kostprijs: 150 euro excl BTW (KMO portefeuille mogelijk)
 • Voor al wie minstens een eerste kennismaking met Deep Democracy achter de rug heeft (Level 1 training, introductieworkshop…)
 • Inschrijven via dit formulier
Vorming haatspraak

Tumult heeft een vormingsaanbod om om te gaan met haatspraak.

Erasmus+

Erasmus+ organiseert vormingen over heel Europa rond inclusie en deradicalisering. Bekijk de Salto-trainingkalender