[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep stem van kinderen en jongeren

Beleidswerkgroep stem van kinderen en jongeren oktober

jeugdwerkbeleid   |  19 OKTOBER 2023 | 13:30-16:00

Op heel veel plekken wordt er geen of veel te weinig rekening gehouden met de stem van kinderen en jongeren. Daarom denken we graag samen na over welke beleidsmatige kansen we zien voor zowel ons eigen organisatiebeleid als het beleid in bredere zin rond participatie en de stem van kinderen en jongeren.

Context

Dit werkjaar, met aanstormende verkiezingen en de start van de een nieuw beleidsnotatraject in aantocht voor veel organisaties, denken we graag samen na over welke beleidsmatige kansen we zien voor zowel ons eigen organisatiebeleid als beleid in bredere zin rond participatie en de stem van kinderen en jongeren. 


In deze sessies bepalen we posities van het jeugdwerk tov. participatie en zoeken we hoe we dit kunnen versterken binnen jeugdbeleid, organisatiebeleid en beleid van andere beleidsdomeinen. We nemen als jeugdwerk onze rol op om jongeren kwaliteitsvol te informeren, betrekken en ze wegwijs te maken in het belang van democratie, de politieke werking van ons land en het partijpolitieke landschap en hun programma’s.

Doelstellingen

 • Signalen verzamelen rond de inspraak van kinderen en jongeren
 • Goede praktijken analyseren rond inspraak voor intern organisatiebeleid en voor beleid binnen andere beleidsdomeinen en hieruit aanbevelingen en linken leggen met beleidsnotatraject
 • Concrete acties uitwerken rond de stem van kinderen en jongeren laten horen in beleid 
 • Toewerken naar verkiezingen van juni 2024
  • wordt de stem van kinderen, jongeren én jeugdwerk hierin gehoord? 
We werken samen met organisaties zoals 't Is aan u!, Iedere stem telt, Bataljong om uit te zoeken waar we met deze beleidswerkgroep een verschil kunnen maken.

Wanneer?

 • 19 oktober van 13h30 tot 16h00 
 • 7 februari van 10h00 tot 12h30 
 • 12 juni 13h30 tot 16h30 

Lennert           Vorsselmans
Lennert Vorsselmans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning