[anysurfer.logo]

Tijdelijke werkgroep stem van kinderen en jongeren

Tijdelijke werkgroep stem van kinderen en jongeren

Kracht van de stem

Tijdelijke werkgroep stem van kinderen en jongeren 

Inleiding

Als wij het als jeugdwerk al niet zouden doen, waarom zou een ander het doen? Op heel veel plekken wordt er  geen of veel te weinig rekening gehouden met de stem van kinderen en jongeren. Vaak maakt ‘een volwassene’ nog de inschatting wat de impact van een beleidsbeslissing is op kinderen en jongeren, terwijl we het hen gewoon kunnen en moeten vragen. Het vertrouwen van kinderen en jongeren in politiek is laag, hun zin en motivatie om te participeren en om in brede zin 'politiek' bezig te zijn zakt.

Dit werkjaar, met aanstormende verkiezingen en de start van de een nieuw beleidsnotatraject in aantocht voor veel organisaties, denken we graag samen na over welke beleidsmatige kansen we zien voor zowel ons eigen organisatiebeleid als beleid in bredere zin rond participatie en de stem van kinderen en jongeren. In deze sessies bepalen we posities van het jeugdwerk tov. participatie en zoeken we hoe we dit kunnen versterken binnen jeugdbeleid, organisatiebeleid en beleid van andere beleidsdomeinen. We nemen als jeugdwerk onze rol op om jongeren kwaliteitsvol te informeren, betrekken en ze wegwijs te maken in het belang van democratie, de politieke werking van ons land en het partijpolitieke landschap en hun programma’s.

Doelstellingen 

 • Signalen verzamelen rond de inspraak van kinderen en jongeren. 
 • Goede praktijken analyseren rond inspraak voor intern organisatiebeleid en voor beleid binnen andere beleidsdomeinen en hieruit aanbevelingen en linken leggen met beleidsnotatraject.
 • Concrete acties uitwerken rond de stem van kinderen en jongeren laten horen in beleid
 • Toewerken naar verkiezingen van juni 2024; wordt de stem van kinderen, jongeren én jeugdwerk hierin gehoord? Hoe kunnen we 
 • We werken samen met organisaties zoals 't Is aan u!, Iedere stem telt, Bataljong om uit te zoeken waar we met deze beleidswerkgroep een verschil kunnen maken.

Structuur en mandaat 

We komen 3 keer samen in 2023-2024.

Realisatie

Dit is een nieuwe beleidswerkgroep

Contact

Wens je meer info of wil je graag deelnemen aan deze werkgroep.

Lennert           Vorsselmans
Lennert Vorsselmans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning