[anysurfer.logo]

Ondersteuning nodig bij het schrijven van je beleidsnota?

Ondersteuning nodig bij het schrijven van je beleidsnota?

Jeugdwerk   |  17 JUNI 2019

Volgend werkjaar zullen de Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties weer helemaal in beleidsplanningsmodus zitten, want eind 2020 moet er een nieuwe beleidsnota voor 2022-2025 klaar liggen wil je een structurele subsidie ontvangen via het Vlaams decreet Jeugd- en Kinderrechtenbeleid.

Wij staan klaar om jouw hierin te ondersteunen met een heel pakket aan ondersteuningsmogelijkheden. Bekijk ons volledige overzicht, maar deze zaken staan nu al klaar:

Inschrijven voor de 7 open vormingen en het consultatiemoment

Van september 2019 t.e.m. september 2020 organiseren we 7 open vormingen die telkens één of meerdere fases zullen behandelen. Op deze vormingsmomenten geven we goede voorbeelden, maken we samen oefeningen, wisselen we met elkaar uit of laten we experts aan het woord.
We organiseren ook één vrijblijvend consultatiemoment. Dat is het moment om één op één terug te koppelen over jouw beleidsplanningsproces en jouw vragen jouw vragen ter advies aan een expert voor te leggen. Je kan je vanaf nu al inschrijvingen voor elke vorming uitgezonderd de themadag.

Klik hieronder door om naar het kalender item te gaan, waar je ook kan inschrijven. 


Freelancers: laat je individueel en op maat begeleiden

Biedt ons ondersteuningstraject niet voldoende om jullie eigen proces helemaal in goede banen te leiden? Dan hebben we voor jou een aantal freelancers opgelijst die maatgericht werken.
Dit zijn gedreven freelancers of organisaties met expertise in het jeugdwerk en/of het begeleiden van beleidsplannings of -veranderingsprocessen. Je neemt zelf contact op met deze begeleiders om verder afspraken te maken over de prijs, intensiteit en onderwerp van de begeleiding. Wij zijn hierin geen tussenpersoon, maar houden wel contact om geleerde lessen en interessante voorbeelden ook terug te koppelen naar onze eigen vormingen en toolbox

Dit mag je ook nog verwachten:

  • Een vernieuwde poster met de 8 fases van een goed beleidsplanningsproces, op het einde van de zomer in jouw brievenbus.
  • Een volledige update van onze online toolbox met informatie over de 8 fases, ook tegen het einde van de zomer.
  • Een speciale nieuwsbrief en uitwisselingsplatform over beleidsplanning vanaf september 2019
  • Een publicatie over trends, evoluties en ideeën in de samenleving als input voor jouw omgevingsanalyse als vervolg op onze jeugdwerk2daagse.
  • Een tool om te reflecteren over de agenda voor de toekomst van jeugdwerk zoals gebracht op ons congres #Jeugdwerkwerkt in juni 2018.