[anysurfer.logo]

vorming ondersteuningstraject beleidsplanning: Fase 1 - opstart

vorming ondersteuningstraject beleidsplanning: Fase 1 - opstart sept

jeugdwerkondersteuning   |  12 SEPTEMBER 2019 | 09:30-16:30

Dit evenement is volzet. Wil je toch graag een vorming volgen die je ondersteuning biedt bij het schrijven van je beleidsnota? Bekijk dan zeker onze kalender, er zijn nog 6 andere vormingen gepland dit werkjaar.

Met het ondersteuningstraject beleidsplanning helpen we je bij het maken van jouw nieuwe beleidsnota voor de periode 2022-2025. Elke Vlaams erkende jeugdwerkvereniging moet deze beleidsnota indienen vóór 1 januari 2021. Van september 2019 tot aan de deadline van indienen in december 2020 organiseren we 7 vormingen en 1 consultatie moment. Deze 7 vormingen volgen de verschillende fases die je zal doorlopen in jouw beleidsplanningstraject. Je kan het overzicht van de fases bekijken op onze nieuwe beleidsplanningposter die we jou opstuurde in de zomer van 2019. Alle kennis die we ontwikkelen hierover kan je ook terugvinden op onze toolbox beleidsplanning. Na elke vorming zal deze toolbox voorzien worden van een verslag en de methodieken die we gebruikten. Bekijk tevens het hele overzicht van ons ondersteuningstraject beleidsplanning, want er is ook een nieuwsbrief, een uitwisselingsplatform, een lijst van freelancers om je individueel te begeleiden, een publicatie als input voor je omgevingsanalyse en een reflectietool over de agenda voor de toekomst van het jeugdwerk.

Deze vorming zal gaan over: 

FASE 1: OPSTART van je beleidsplanningsproces

We bekijken hoe je jouw stuurgroep kan samenstellen en opstarten, welke stakeholders je moet betrekken en hoe je planning er uit zal zien. We staan stil bij het democratisch proces dat je zal lopen en zoomen in op hoe je de participatie, het draagvlak en de werkbaarheid kan bevorderen. Bij deze opstart zal je ook meteen de vraag moeten stellen of je de missie en visie zal herwerken van jouw organisatie (fase 2). We nodigen ook enkele ervaren coördinatoren en beleidsmedewerkers uit die hun ervaring en aanpak delen over hun vorige beleidsplanningsprocessen.

Het programma:

9u30 Onthaal met koffie en thee

9u45 In het eerste deel van de voormiddag focussen we op de volgende vragen: 

 • Waarom schrijf je een beleidsnota?
 • Welke fases doorloop je?' 
 • Hoe maak je een jaarplanning op voor je hele proces?
Nadien komen er enkele medewerkers van het departement Cultuur, Jeugd en Media langs om uit te leggen wat er precies verwacht wordt van een beleidsnota. 

11u00 PAUZE 

11u15 Tijdens het tweede deel van de voormiddag maken we samen oefeningen op: 

 • Je stakeholders plotten
 • Je stuurgroep samenstellen 
 • Je eigen planning maken. 

12u30 Vegetarische broodjeslunch 

13u30 Na de middag zoomen we verder in op enkel onderdelen van je proces: 

 • Hoe zorg je voor een sterk draagvlak
 • Hoe bevorder je de participatie?
 • Hoe bewaak je de werkbaarheid?

Nadien staan we ook stil bij de missie en de visie van je organisatie. Misschien is het schrijven van een nieuwe beleidsnota wel het ideale moment om deze te versterken of herwerken?

15u00 PAUZE 

15u15 We eindige de dag met enkele good practicesKatrien van Tumult, Jasper van De Aanstokerij en Wouter van Villa Basta bouwden al heel wat ervaring op in het schrijven van een beleidsnota. Ze delen hun beste tips and tricks en beantwoorden jullie vragen. 

16u30: Einde

Timmy          Boutsen
Timmy Boutsen
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning