[anysurfer.logo]

vorming ondersteuningstraject beleidsplanning: Fase 1 - opstart

vorming ondersteuningstraject beleidsplanning: Fase 1 - opstart sept

jeugdwerkondersteuning   |  12 SEPTEMBER 2019 | 09:30-16:30

Met het ondersteuningstraject beleidsplanning helpen we je bij het maken van jouw nieuwe beleidsnota voor de periode 2022-2025. Elke Vlaams erkende jeugdwerkvereniging moet deze beleidsnota indienen vóór 1 januari 2021. Van september 2019 tot aan de deadline van indienen in december 2020 organiseren we 7 vormingen en 1 consultatie moment. Deze 7 vormingen volgen de verschillende fases die je zal doorlopen in jouw beleidsplanningstraject. Je kan het overzicht van de fases bekijken op onze poster die we jou opstuurde in de zomer van 2019. Alle kennis die we ontwikkelde over beleidsplanning kan je ook terugvinden op onze toolbox. Na elke vorming zal deze toolbox ook voorzien worden van een verslag en de nieuwe methodieken die we gebruikten tijdens onze vorming. Bekijk het hele overzicht van ons ondersteuningstraject beleidsplanning hier, want we voorzien ook een nieuwsbrief, een uitwisselingsplatform en een lijst van freelancers om jouw individueel te begeleiden.

Van zodra het programma in detail bekend is, kan je dat in dit kalenderitem terug vinden.

Deze vorming zal gaan over: 

FASE 1: OPSTART van je beleidsplanningsproces

We bekijken hoe je jouw stuurgroep kan samenstellen en opstarten, welke stakeholders je moet betrekken en hoe je planning er uit zal zien. We staan stil bij het democratisch proces dat je zal lopen en zoomen in op hoe je de participatie, het draagvlak en de werkbaarheid kan bevorderen. Bij deze opstart zal je ook meteen de vraag moeten stellen of je de missie en visie zal herwerken van jouw organisatie (fase 2). We nodigen ook enkele jeugdwerkers en procesbegeleiders uit die al enige ervaring hebben in het schrijven van een beleidsnota of begeleiden van beleidsplanningsprocessen en laten hun vertellen over hun aanpak in het verleden. 

Timmy          Boutsen
Timmy Boutsen
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning