[anysurfer.logo]

Vorming ondersteuningstraject beleidsplanning: Fase 7 - redactie en subsidieovereenkomst

Vorming ondersteuningstraject beleidsplanning: Fase 7 - redactie en subsidieovereenkomst

jeugdwerkondersteuning   |  10 SEPTEMBER 2020 | 09:30-12:30

Met het ondersteuningstraject beleidsplanning helpen we je bij het maken van jenieuwe beleidsnota voor de periode 2022-2025. Elke Vlaams erkende jeugdwerkvereniging moet deze beleidsnota indienen vóór 1 januari 2021. Van september 2019 tot aan de deadline van indienen in december 2020 organiseren we 7 vormingen en 1 consultatiemoment. Deze 7 vormingen volgen de verschillende fases die je zal doorlopen in jouw beleidsplanningstraject. Je kan het overzicht van de fases bekijken op onze nieuwe beleidsplanningposter die we je opstuurde in de zomer van 2019. Alle kennis die we ontwikkelen hierover kan je ook terugvinden op onze toolbox beleidsplanning. Na elke vorming zal deze toolbox voorzien worden van een verslag en de methodieken die we gebruikten. Bekijk tevens het hele overzicht van ons ondersteuningstraject beleidsplanning, want er is ook een nieuwsbrief, een uitwisselingsplatform, een lijst van freelancers om je individueel te begeleiden, een publicatie als input voor je omgevingsanalyse en een reflectietool over de agenda voor de toekomst van het jeugdwerk.

Deze vorming zal gaan over: 

FASE 7: REDACTIE & SUBSIDIEOVEREENKOMST

De laatste maanden van je beleidsplanningstraject gaan in. Dit is het moment om je beleidsnota in een definitieve vorm te steken en een (eind)redactie op los te laten. Indienen van je nieuwe beleidsnota 2022-2025 doe je vóór 1 januari 2021. Daarna volgt er een traject van verduidelijkingsvragen > ontwerpadvies > repliek > definitief advies en tenslotte het opstellen van je subsidieovereenkomst samen met je dossierbeheerder van het Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM). 

Om je hierop voor te bereiden delen we dit vormingsmoment op in 3 grote stukken. 

Programma 

09u30: Je kan vanaf 9u30 inloggen via zoom (deelnemers ontvangen de link).

 09u40: Hoe is ’t met je beleidsplanningsproces in deze bevreemdende corona tijden? 

We starten met een uitwisseling. De vorige vorming was al een tijd geleden en ondertussen staat iedereen al enkele stappen verder in het beleidsplanningsproces. Bovendien maakten de maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te houden het organiseren van dit proces moeilijker. We delen dus eerst elkaars stappen die gezet zijn, geleerde inzichten, maar ook de frustraties en drempels die dit teweeg bracht. 

10u15: Pauze 

10u30: Redactiewerk 

Je zal van je beleidsnota één vlot lezend geheel moeten maken, inhoudelijk en vormelijk. Zowel voor de dossierbeheerders van het DCJM, de adviescommissie als de eigen medewerkers moet alles in jullie beleidsnota helder, duidelijk en verstaanbaar zijn. Je beleidsnota is dan ook het belangrijkste document in jullie organisatie dat richting geeft aan de toekomst van je organisatie. In dit deel geven we je mee hoe je aan het redactiewerk begint en welke tips er zijn om ook vormelijk een goede beleidsnota in elkaar te steken. 

11u15: Pauze 

11u30: Van indienen tot subsidieovereenkomst 

Best nog voor het begin van de kerstvakantie dien je jullie beleidsnota in bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM). Zij zullen vervolgens in 2021 de nodige tijd nemen om alle beleidsnota’s door te nemen en hierover een advies te schrijven gericht aan de Minister van Jeugd. Ten laatste op 15 september zal de minister beslissen over het bedrag dat jullie zullen ontvangen voor je beleidsnota van 2022 t.e.m. 2025. Vervolgens start je dossierbehandelaar het proces op om tot een goede subsidieovereenkomst te komen. We nodige voor dit deel de medewerkers van DCJM, team subsidiëren en erkennen, uit. Zij zullen de verschillende stappen doorlopen zoals het indienen, ontwerpadvies, de mogelijkheid tot repliek, het definitieve advies en ten slotte hoe de subsidieovereenkomst wordt opgesteld. 

12u00: Afronding 

We voorzien wat extra tijd om eventuele vragen te beantwoorden en samen af te ronden. 

Online 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kozen we ervoor om deze vorming aan te passen en volledig online te laten doorgaan. Deelnemers ontvangen op voorhand een mail hoe ze kunnen inloggen via het Zoom-platform.

Timmy          Boutsen
Timmy Boutsen
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning