[anysurfer.logo]

Freelancers begeleiding beleidsplanning

Freelancers begeleiding beleidsplanning

Beleidsnota 2022-2025

Met ons ondersteuningstraject beleidsplanning bieden we al een bundel aan ondersteuningsvormen zoals onze poster, onze toolbox, onze open vormingen een aparte nieuwsbrief en online uitwisselingsplatform. Maar misschien is dit niet voldoende voor jouw intensief beleidsplanningsproces?

Regelmatig krijgen we ook de vraag om jeugdwerkorganisaties op maat te begeleiden in hun proces. Helaas valt dit buiten onze eigen mogelijkheden om op al deze vragen in te gaan. Daarom hebben we een lijst van organisaties en freelancers samen gesteld die jullie als jeugdwerkorganisatie wel individueel en op maat kunnen begeleiden. 

Alle onderstaande begeleiders hebben een affiniteit en/of ervaring met jeugdwerk. Sommige zijn nog actief in het jeugdwerk of hebben een jeugdwerkverleden. Ze hebben ervaring bij het opstellen of begeleiden van een beleidsnota of veranderingsprocessen en kunnen jullie in één of meerdere fases van het beleidsplanningsproces begeleiden. 

Je mag hun rechtstreeks contacteren om verdere afspraken te maken over prijs, intensiteit en onderwerp, wij zijn hier zelf geen tussenpersoon in. We houden wel contact met deze begeleiders en organisaties om de geleerde lessen uit de individuele begeleidingen ook terug te koppelen in onze eigen vormingen, uitwisselingsplatform of nieuwsbrieven. 

Toch nog een gerichte vraag voor ons? 

Neem dan contact op met één van onze medewerkers die ons eigen ondersteuningstraject beleidsplanning organiseren: 

 • Timmy Boutsen (02 551 13 65 - timmy.boutsen@ambrassade.be) 
 • Jasmien Schutz (02 551 13 91 - jasmien.schutz@ambrassade.be) 


Gil Geron 

Gil Geron heeft meer dan 25 jaar ervaring als eindverantwoordelijke van non-profit organisaties (zowel leidinggeven als organisatiemanagement). Meestal in landelijk georganiseerde jeugdwerkorganisaties, maar ook een tijdje in kinderopvang en in buurtopbouwwerk. Daarnaast heeft ze ook al meer dan 20 jaar bezig met leesbevorderingsprojecten bij Narrata vzw en actief als vrijwilliger in een regionale kunsteducatieve organisatie Muzemix vzw. De laatste coördinatie die ze deed in het landelijk georganiseerd jeugdwerk was bij Koning Kevin vzw. 

Sinds september 2017 is ze als freelancer gestart. Haar focus ligt op coaching, vorming en advies. Zowel voor individuen (loopbaancoaching) als organisaties. 

Beleidservaring: 

 • Gil doorliep zelf verschillende beleidsdsnotaprocessen en schreef al meerdere beleidsnota’s als algemeen coördinator van een jeugdwerkorganisatie. 
 • Verschillende mandaten opgenomen in verschillende beleidsorganen waaronder de SARC en de reflectiegroep ‘decreet landelijk jeugdwerk'. 
 • Sedert 2018 als zelfstandige ingeschakeld voor advies & coaching van beleidsprocessen van organisaties in het sociaal-cultureel volwassenwerk. 

Troeven: 

 • Expert in diversiteitsmanagement 
 • Geïnteresseerd in alle niveaus van het beleidsproces en in alle organisatiedomeinen (zowel inhoudelijke als zakelijke aspecten). 
 • Flexibele inschakeling. 
 • Werkt volledig op maat 
 • Goed evenwicht tussen planmatig/structureel werken en organische aanpak. 

---
Leer meer over Gil Geron op www.gilgeron.be 
Of neem contact met haar op via info@gilgeron.be 


Coaster Consulting

Coaster Consulting 

Coaster consulting, dat zijn Kevin en Wim. Ze hebben hun talenten en competenties als ondersteuner in het jeugdwerk kunnen ontwikkelen. Ze leerden er vooral ook hun “goesting” kennen om teams te begeleiden bij veranderingsprocessen. Een aantal jaar geleden, hebben ze die goesting omgezet in een eigen onderneming. 

Ze gaan aan de slag met kmo’s en diverse verenigingen, binnen en buiten het jeugdwerk. Het liefst ondersteunen ze teams in inhoudelijke en organisatorische uitdagingen. Zo werden ze al vaak ingeschakeld bij het opstellen van waarden, missie en visie, het analyseren van uitdagingen in functie van beleidsnota’s of het ontwikkelen van een nieuwe organisatiestructuur. 

Ze doen dit, met een eigen stijl, door éénmalige adviezen, denkdagen of –weekends of door het proces op te volgen bij langere trajecten.  Hun visie is “samen uitdagingen aanpakken” omdat ze er sterk in geloven dat uitdagingen aanpakken het meest kans op slagen heeft, wanneer ze met betrokkenheid en co-creatie gebeuren. 

Met welke uitdaging kunnen ze jullie ondersteunen? 

--- 
Leer meer over Coaster Consulting op www.coasterconsulting.be 
Of neem contact met hun op via info@coasterconsulting.be of 0473 51 64 55 


De Verenigingscoach

De Verenigingscoach 

De Verenigingscoach, de naam zegt het zelf. Ambities, prioriteiten, keuzes. Waar staat je organisatie in 2025? Waar maakt jouw organisatie het verschil in 2025? De Verenigingscoach is de moderator en ondersteuner voor jou en je hele ploeg. Ze helpen je in het denkproces, op tempo en maat van jouw organisatie.

Joris

Joris De Bleser is ervaren als coach en ondersteuner. Hij is expert in visie, beleid, organisatie en proces. Gekneed en gevormd door een levenslang engagement in de brede jeugdsector, is hij erg bekwaam en bedreven in bestuurs- en beleidswerk. 

de Verenigingscoach: 

 • organiseert en begeleidt bv. een droomdag, een plandag of een teamdag als een moment om samen te kijken naar verleden, heden en toekomst van de vereniging, een moment om te dromen en bakens uit te zetten 
 • ondersteunt het plannen en uitvoeren van een omgevingsanalyse, tevredenheidmeting en een SWOT- of SOAR- analyse 
 • oefent met jou om de dromen te vertalen in concrete projecten met heldere mijlpalen, realistisch en gedragen stappenplan, kernachtige en SMART uitgeschreven doelstellingen, acties en indicatoren 
 • helpt in het vaardig worden in het aantrekkelijk maken van je document, zodat het ook als gebruiksvriendelijk instrument in je organisatie fungeert 
 • leest jouw plan na, met sterke feedback, verhelderend voor een scherpere en duidelijkere formulering 
 • geeft raad en advies voor opvolging, evaluatie en impactmeting tijdens het uitvoeren van jouw plan, met veel zorg voor de kwaliteit van het werk van je organisatie 

--- 
Leer meer over De Verenigingscoach op www.deverenigingscoach.be
Of neem contact met Joris via joris@deverenigingscoach.be of 0474 10 56 70 


Twisted Studio

Twisted Studio 

Elizabeth, een van de drijvende krachten achter Twisted studio, is psychologe en werkte als beleidsmedewerker, projectleider en trainer voor NGO’s in Afrika, Azië en Europa. Ze was bijna 10 jaar lang beleidsmedewerker voor de doelgroep jongeren bij Sensoa en bouwde daar ervaring op in het schrijven van beleidsplannen. In haar zoektocht naar methoden om maximale inspraak mogelijk te maken, belandde ze bij human centered design. Ze ontdekte dat human centered design niet enkel een hoog-kwalitatief kader biedt voor participatieve beleidsplanning, maar ook voor innovatie van de organisatie zelf. Elizabeth is lid van de Algemene Vergadering van De Ambrassade en heeft op deze manier actuele kennis van wat beweegt in het jeugdwerk. 

Je kan bij Elizabeth vooral terecht voor de eerste fasen van het beleidsplannen. Ze heeft veel ervaring met het opstarten, het onderzoek en het distilleren van uitdagingen en beleidsopties en werkt daarvoor samen met haar collega Marlies. Voor de laatste fasen werkt zij samen met andere freelancers. 

--- 
Leer meer over Twisted studio op twistedstudio.be
Of neem contact op met Elizabeth Verhetsel via Elizabeth@TwistedStudio.be of 0485 72 88 36. 


Stragies and Leaders

Strategies and Leaders

Strategies and Leaders (S&L) bestaat uit een team van 12 doeners met een stevig engagement. Samen hebben ze meer dan 100 jaar ervaring in het voortstuwen van strategische processen en de implementatie ervan. En een grote rugzak in het jeugdwerk! 

Ze werken als een team en doen waar nodig beroep op de expertise en ervaring van hun collega’s. Je kan bij hun terecht voor alle strategische uitdagingen op vlak van: 

 • Ontwikkelen van een straf strategisch kader 
 • Ondersteuning van A tot Z voor beleidsplannen 
 • Een duwtje in de rug voor alternatieve financiering 
 • Teamontwikkeling en leiderschapscoaching 
 • Impactstrategie en impactmeting 
 • Sociale verandering in gang zetten 
 • Hulp waar nodig (interimmanagement) 
 • Begeleiden van veranderingen 

Ze noemen zichzelf graag de biowinkel van de consultancy en springen het liefst met de voeten mee in de modder! Leer meer over hun op www.strategiesandleaders.com

Bel of mail vrijblijvend naar Peter, Juliska, Koenraad, Frederic, Aurélie, Kim, Marianne, Koen, Benno, Hadiel of Herman.


Reputations

Reputations 

Als marketing- en communicatiebureau is Reputations gespecialiseerd in het opbouwen, uitdragen, bijsturen en beschermen van reputaties. Elke organisatie met een stevige reputatie baseert zijn profilering op een heldere positionering. Daarom is een goed doordachte strategie zo essentieel: het stelt alles scherp en geeft sturing voor de toekomst. 

Reputations heeft uitgebreide ervaring binnen de jeugdsector. Zo begeleidde het bureau de afgelopen jaren o.a. JES, mijnLeuven (stad Leuven), Kavka, Gekkoo, J100, City Pirates en BAAS in hun strategieontwikkeling. De begeleiding gaat van missie- en visievorming, over marktonderzoeken, opstellen van strategische beleidsnota’s tot analyse en herwerking van aanbod en structuren. De jarenlange ervaring van Reputations binnen de jeugdsector zorgt er voor dat ze dezelfde taal spreken en ze heel goed begrijpen met welke uitdagingen jeugdwerkorganisaties te maken hebben. Reputations legt het nodige pragmatisme aan de dag om een traject zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

--- 
Leer meer over Reputations op www.reputations.be 
Of neem contact op met Frederik Picard via frederik@reputations.be of 0496 62 06 94. 


Clarity Upgrades

Clarity Upgrades 

Clarity Upgrades is een collectief van freelancers die geïnspireerd zijn door nieuwe organisatievormen gebaseerd op vertrouwen en autonomie. 

Om je te ondersteunen in het beleidsplanningsproces hebben we deze procesbegeleider/consultant: Hendrik Deroo. 

Hendrik heeft een achtergrond van 10 jaar bij overheidsorganisaties (FOD Sociale Zekerheid) en nog eens 10 jaar bij semi-publieke organisaties in verandering (Havenbedrijf Gent, Solidariteit voor het Gezin, Federale Ombudsman, FOD Volksgezondheid_Dringende Hulp) . De veranderingstrajecten die Hendrik begeleid heeft, vertrekken vanuit een nieuwe missie/visie/purpose van de organisatie, om deze uiteindelijk om te zetten in performante teams. Hij beschouwt de veranderingstrajecten op zichzelf als projecten waarbij het gericht en participatief werken naar een doelstelling een evidentie is. Elementen die bij het co-creatieproces van een meerjarige beleidsnota centraal staan. 

--- 
Leer meer over Clarity Upgrades op www.clarityupgrades.be/nl/vzw 
Of neem contact op met Hendrik via hendrik.deroo@clarityupgrades.be
of 0486 62 26 62.


Kessels & Smit

Kessels & Smit

Kessels & Smit zijn procesbegeleiders, adviseurs en coaches in België, Nederland, Duitsland en Zuid-Afrika. Het realiseren van leer- en veranderprocessen is hun vak. Ze ondersteunen opdrachtgevers in zowel de overheid, het bedrijfsleven, onderwijs als non profit. Verschillende adviseurs hebben zelf een verleden als vrijwilliger of werknemer in het Vlaamse jeugdwerk. 

Bij Kessels & Smit geloven ze dat de ontwikkeling van elke organisatie of groep samengaat met persoonlijke groei van mensen en krachtige samenwerking. Ze geven deze graag mee vorm via leertrajecten, strategisch advies en procesbegeleiding. Ze vinden het hierbij essentieel om de richting en inrichting van organisaties samen met de mensen creëren. 

Kris Snick was jarenlang vrijwilliger en animator bij jongerenorganisaties en werkte nadien een vijftal jaar voor de Vlaamse Jeugdraad en het Europees Jeugdforum. Ook vandaag begeleidt en faciliteert hij teams, veranderingsprocessen en projecten bij organisaties uit de jeugdwerksector. Hij werkt het liefst op maat en zoekt in een beleidsplanningsproces graag samen met de organisaties naar nieuwe perspectieven en alternatieve antwoorden op de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.
Contact: ksnick@kessels-smit.com 

Katrien Massa in een ervaren partner als het gaat om participatieve beleidsontwikkeling. Het liefst werkt ze in nauw contact met leiders en hun ondersteuners aan organisatiecultuur. Van een beleidsplan een echt werkinstrument maken voor een organisatie en via missie en visie een levend verhaal creëren dat medewerkers inspireert, voortdrijft en verbindt, daarvoor gaat ze graag met je organisatie mee op pad. 
Contact: kmassa@kessels-smit.com 

Koen Deblonde was jaren lang leidinggevenden in de sociale sector. Werken aan beleidsplanning was één van zijn kerntaken. Daarnaast zette hij verschillende intersectorale samenwerkingsverbanden op. Als Adviseur begeleidt hij teams in hun ontwikkeling of wanneer er spanningen zijn binnen het team. Hij ondersteunt organisaties in hun professionalisering zowel op het niveau van leidinggeven als op het bestuurlijk of beleidsmatig niveau. Hij werkt graag vanuit appreciative inquiry en het multi-stakeholders perspectief.
Contact: kdeblonde@kessels-smit.com 

Annelies Wybo kent het jeugdwerk vanuit haar ervaring als monitor en jeugdbewegingsleidster. Annelies richt zich graag op de ontwikkeling van teams. Ze kijkt daarin wat stappen zijn die tot goeie samenwerking en resultaten bijdragen. En ze gaat daarbij ook altijd op zoek naar de dingen die na de begeleiding nodig zijn, om het effect van de ondersteuning te doen doorwerken. Met jullie team aan de slag?
Contact: awybo@kessels-smit.com 

---
Leer meer over Kessels & Smit op www.kessels-smit.com 
Of neem contact op met een van de begeleiders zoals hierboven vermeld.


Levuur

Levuur

Levuur Sociale, economische en ecologische uitdagingen en vraagstukken worden steeds complexer. De lat lig hoog, meningen zijn verdeeld, belangen lopen uiteen, en de tijd dringt. Hoe kun je binnen deze steeds veranderende context toch bruikbare resultaten boeken? 

Levuur begeleidt organisaties in deze zoektocht door in te zetten op participatie van alle betrokkenen om zo de diversiteit aan stakeholderperspectieven, rollen en posities aan de oppervlakte te brengen en te komen tot nieuwe inzichten, duurzame besluiten en gedragen acties. Door gelijkwaardig samen te werken en stapsgewijs te bouwen aan gedeelde belangen activeren we onbenut potentieel en creëren we synergie en doorbraken. 

Levuur is een coöperatie van 15 zelfstandige procesbegeleiders. Een aantal van hen heeft er zelf een lange loopbaan in het jeugdwerk opzitten, in diverse verenigingen en rollen. Daarnaast heeft Levuur reeds vele processen begeleid in het jeugdwerk en vele beleidsplanningsprocessen in uiteenlopende sectoren. Hieronder vind je enkele voorbeelden. 

Levuur werkt daarnaast in een netwerk samen met TreeCompany en Indiville voor online participatie en onderzoek. We zetten deze samenwerking vaak in om de meningen en ideeën van een brede groep leden, medewerkers of stakeholders te kunnen betrekken bij een traject. 

Hoe zou Levuur jeugdwerkorganisaties kunnen begeleiden? 

Strategische planning en organisatieveranderingstrajecten waarin ze helpen gefundeerde strategische keuzes te maken en we de implementatie begeleiden. 

Stakeholdertrajecten waar ze met diverse belanghebbenden, resultaatgericht gaan werken rond aanbod, vernieuwing, samenwerking… (vaak in combinatie met strategische planning). 

Teambegeleidingstrajecten voor (startende) teams die de neuzen in dezelfde richting willen krijgen, voor bestaande teams waar conflicten de samenwerking verstoren of voor teams die voor een ingrijpende verandering staan of die een concreet vraagstuk willen vastnemen. 

Opleidingstrajecten m.b.t. participatie en cocreatie, waarin mensen met concretecases en zichzelf aan de slag gaan, door een aantal concrete kapstokken en tools aan te bieden waarmee ze aan de slag kunnen. 

Een selectie uit de ervaring van Levuur in het jeugdwerk: 

 • Het burgerkabinet Jeugd en Diversiteit in opdracht van de Vlaamse Overheid, dienst Jeugd (2015 – Levuur & Indiville & Tree company).
 • Van Lerensbelang, het eindtermendebat, in opdracht van Departement Onderwijs enVorming (2017 – Levuur & Indiville & Tree company).
 • Het Jongerenpact 2020, in opdracht van Agentschap Sociaal-Cultureel Werk Jeugd en Volwassenen (2012 – Levuur & Indiville).
 • De Ambrassade, Begeleiding fusietraject van Steunpunt Jeugd, De Vlaamse Jeugdraad en VIP Jeugd.
 • Formaat vzw, op zoek naar een hernieuwd waarden- en handelingskader voor de Vlaamse Jeugdhuizen (lopende).
 • Kind&Cultuur, in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant.
 • Droomoefeningen met kinderen (gemeente Londerzeel, Geetbets, Dendermonde…) 

Ervaring van Levuur in het begeleiden van beleidsplanningsprocessen 

 • Volledige trajecten van missie/visie tot meerjarenplanning en – begroting voor grote en kleine organisaties, verspreid over Vlaanderen 
 • Meerjarenbeleidsplanningstrajecten voor steden en gemeenten 
 • AI-summits (tweedaagse trajecten) met missie/visie-output en strategische doelen en acties (voor Red Star Line Museum, De Link, De Vooruit en nog vele andere…) 
 • We laten ons hierbij inspireren door uiteenkopende methodieken, ieder vanuit zijn/haar eigen achtergrond en ervaringen (vb. Deep democracy, de Corparate Tribe, Sociocratie, Impactchain, Theory of change, innovatieve arbeidsorganisatie/zelfsturende teams …) 

 --- 
Leer meer over Levuur op levuur.be
Of neem contact op met via wiske@levuur.be of 0499 54 17 91 


Veerle Geets

Veerle Geets

Veerle Geets is organisatiecoach met een voorliefde voor organisaties die bijdragen aan een duurzame en zorgzame samenleving. Ze coacht organisaties om veranderingen door te voeren met zorg voor mens en resultaat. Ze begeleidt organisaties bij het zoeken naar richting, het ontwikkelen van leiderschap en het versterken van hun samenwerking. 

Ervaring met beleidsoefeningen 
Ze werkte bij Vredeseilanden, nu Rikolto. Ze coördineerde het bewegingswerk, schreef mee aan subsidiedossiers en faciliteerde beleids- en samenwerkingsprocessen. Later ondersteunde ze bij OVAM het afdelingshoofd door de begeleiding van interne organisatieprocessen, waaronder de strategische planning. Voorbeelden van recente opdrachten vind je op haar website. 

Hoe kan ze je helpen bij je beleidsplan? 
Veerle kan je organisatie ondersteunen voor het hele proces of ad hoc : ­

 • bij het uittekenen van het globale proces en opzetten van een projectstructuur ­
 • bij het maken van de stakeholderanalyse en zoeken van goede vormen van betrokkenheid ­
 • door het faciliteren van de verschillende denkoefeningen en besluitvormingsmomenten en/of het ondersteunen van interne facilitatoren in de voorbereiding ervan ­
 • in het bewust omgaan met verandering en bouwen aan eigenaarschap 

Ze heeft daarbij aandacht voor de inhoudelijke en organisatorische keuzes. Ze kan kritisch meedenken over de zakelijke aspecten maar is niet de juiste persoon om een zakelijk plan gedetailleerd uit te werken. 

Leer meer over Veerle Geets op www.veerle-geets.be 
Of neem contact op via veerle@veerle-geets.be of 0495.741.934. 


Scwitch

Scwitch

SCWITCH is een coöperatie met sociaal oogmerk van, door en voor de socioculturele sector en voorziet dienstverlening die organisaties versterkt in hun zakelijk management.

Ask an expert
Hulp nodig bij je financieel beleid? Heb je een zakelijk of juridisch organisatieprobleem?  Dan kan je dat ook voorleggen aan hun. Scwitch helpt je, of zoekt de geschikte expert. Service op maat dus, aan een faire prijs.

Leer meer over Switch op www.scwitch.be
Of contacteer Sarah via 0486 30 99 15 of sarah@scwitch.be en Luk via 0478 19 16 94 of luk@scwitch.be.


Timmy          Boutsen
Timmy Boutsen
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning