[anysurfer.logo]

Vorming ondersteuningstraject beleidsplanning: Fase 6 - middelen

Vorming ondersteuningstraject beleidsplanning: Fase 6 - middelen apr

jeugdwerkondersteuning   |  23 APRIL 2020 | 09:30-12:30
Omwille van de corona-maatregelen zal deze vorming online doorgaan. We werken hiervoor samen met een organisatie die gespecialiseerd is in het geven van webinars. Deelnemers die al ingeschreven zijn worden uiteraard op de hoogte gesteld via mail.

Met het ondersteuningstraject beleidsplanning helpen we je bij het maken van je nieuwe beleidsnota voor de periode 2022-2025. Elke Vlaams erkende jeugdwerkvereniging moet deze beleidsnota indienen vóór 1 januari 2021. Van september 2019 tot aan de deadline van indienen in december 2020 organiseren we 7 vormingen en 1 consultatiemoment. Deze 7 vormingen volgen de verschillende fases die je zal doorlopen in jouw beleidsplanningstraject. Je kan het overzicht van de fases bekijken op onze nieuwe beleidsplanningposter die we je opstuurde in de zomer van 2019. Alle kennis die we ontwikkelen hierover kan je ook terugvinden op onze toolbox beleidsplanning. Na elke vorming zal deze toolbox voorzien worden van een verslag en de methodieken die we gebruikten. Bekijk tevens het hele overzicht van ons ondersteuningstraject beleidsplanning, want er is ook een nieuwsbrief, een uitwisselingsplatform, een lijst van freelancers om je individueel te begeleiden, een publicatie als input voor je omgevingsanalyse en een reflectietool over de agenda voor de toekomst van het jeugdwerk.

Deze vorming zal gaan over: 

FASE 6: MENSEN & MIDDELEN

Het programma

9u30-11u00: Hoe koppel ik de juiste middelen aan mijn doelstellingenkader? 

Wanneer de belangrijkste inhoudelijke keuzes gemaakt worden en je doelstellingenkader vorm heeft gekregen is het tijd om ook je medewerkers en je middelen te berekenen die je zal nodig hebben om je doelstellingen waar te maken. In deze vorming focussen we op jouw financiële middelen en helpen we je bij het opstellen van de begroting van je beleidsnota. 

Dit webinar wordt gegeven door de experten van Strategies and leaders
Strategies and Leaders is een coöperatief adviesbureau dat bestaat uit een team van ondernemers met een stevig engagement. Samen hebben ze meer dan 100 jaar ervaring in het voortstuwen van strategische processen en de implementatie ervan.

11u00-11u30: Pauze

11u30-12u30: Vragenuurtje: de impact van Corona op mijn begroting.

Heel wat jeugdwerkorganisaties maken zich (terecht) zorgen over de financiële impact van de Corona-maatregelen. Tijdens dit vragenuurtje kan je jouw bezorgdheden voorleggen aan een panel van experten en onderling uitwisselen. 

Het panel zal bestaan uit verschillende freelancers en wordt samengesteld i.s.m. Scwitch.
Scwitch ondersteunt socioculturele organisaties in hun zakelijk beheer.

Timmy          Boutsen
Timmy Boutsen
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning