[anysurfer.logo]

Vorming ondersteuningstraject beleidsplanning: Fase 5 - doelstellingenkader

Vorming ondersteuningstraject beleidsplanning: Fase 5 - doelstellingenkader mrt

jeugdwerkondersteuning   |  2 MAART 2020 | 09:30-12:30

Met het ondersteuningstraject beleidsplanning helpen we je bij het maken van je nieuwe beleidsnota voor de periode 2022-2025. Elke Vlaams erkende jeugdwerkvereniging moet deze beleidsnota indienen vóór 1 januari 2021. Van september 2019 tot aan de deadline van indienen in december 2020 organiseren we 7 vormingen en 1 consultatiemoment. Deze 7 vormingen volgen de verschillende fases die je zal doorlopen in jouw beleidsplanningstraject. Je kan het overzicht van de fases bekijken op onze nieuwe beleidsplanningposter die we je opstuurde in de zomer van 2019. Alle kennis die we ontwikkelen hierover kan je ook terugvinden op onze toolbox beleidsplanning. Na elke vorming zal deze toolbox voorzien worden van een verslag en de methodieken die we gebruikten. Bekijk tevens het hele overzicht van ons ondersteuningstraject beleidsplanning, want er is ook een nieuwsbrief, een uitwisselingsplatform, een lijst van freelancers om je individueel te begeleiden, een publicatie als input voor je omgevingsanalyse en een reflectietool over de agenda voor de toekomst van het jeugdwerk.

Deze vorming zal gaan over: 

FASE 5: DOELSTELLINGENKADER

In je lange lijst van uitdagingen en beleidsopties zal je keuzes moeten maken. Maar hoe zet je deze uitdagingen en opties om in werkbare, realistische en duidelijke doelstellingen? In deze vormingen leren we hoe we doelstellingen kunnen formuleren die concreet zijn, goed op te volgen zijn, realistisch zijn en inspireren. We bekijken hoe we de juiste acties kunnen formuleren en welke indicatoren je hier zal bijplaatsen. Na deze vorming ben je helemaal klaar om in te pen te kruipen en je beleidsnota nu echt te gaan uitschrijven. 

09u30: Onthaal met koffie en thee 

09u45: Inleiding 

10u00: Strategische en operationele doelstellingen 

We geven een kader mee hoe je jouw strategische en operationele doelstellingen kan formuleren. Wat is het verschil tussen beide? Hoe formuleer je SMARTI operationele doelstellingen. We vertrekken vanuit de theorie, maar geven voorbeelden uit de praktijk. 

10u30: Oefenen op het formuleren van operationele doelstellingen 

We screenen de doelstellingen uit je vorige beleidsnota of nieuwe doelstellingen die je al geschreven hebt. We helpen elkaar in het SMARTI formuleren.

11u00: Pauze 

11u15: Acties, indicatoren en monitoring 

Hoe formuleer je realistische acties? Hoe stel je werkbare indicatoren op die je goed kan opvolgen (monitoren)? We vertrekken vanuit de theorie, maar geven voorbeelden uit de praktijk.

11u45: Oefenen op het formuleren van acties & indicatoren 

We screenen de acties en indicatoren uit je vorige beleidsnota of nieuwe acties en indicatoren die je al geformuleerd hebt. We helpen elkaar om ze realistisch en opvolgbaar te maken. 

12u30: Einde 

Tip: Breng je vorige beleidsnota (2018-2021) mee op deze vorming of eventueel al een (eerste) versie van je nieuwe doelstellingenkader. We zullen hiermee de oefeningen maken. 

Timmy          Boutsen
Timmy Boutsen
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning