[anysurfer.logo]

Voeding voor jouw omgevingsanalyse

Voeding voor jouw omgevingsanalyse

Beleidsnota 2026-2030

Voeding voor de omgevingsanalyse van jouw beleidsnota! 

De wereld rondom jouw organisatie staat niet stil en al zeker niet op vlak van wat er leeft bij kinderen en jongeren. Tijdens de omgevingsanalyse richt je je blik naar buiten. Je gaat op zoek naar trends, transities en gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op jouw organisatie tijdens de volgende beleidsperiode. Een goede omgevingsanalyse is alvast een goed vertrekpunt bij het schrijven van jouw beleidsnota en maakt een belangrijk onderdeel uit van fase 3 ‘het onderzoek’ in je beleidsnotatraject.

De volgende vragen kunnen jullie alvast wat handvaten geven: 

 • Weke trends zien we in de omgeving van de organisatie? 
 • Welke trends zijn relevant voor de toekomst van de organisatie? 
 • Welke ontwikkelingen verwachten we? 
 • Welke impact kunnen bepaalde trends of ontwikkelingen hebben op de organisatie? 
Je kan verschillende soorten trends in kaart brengen, we zetten hieronder een heleboel bronnen op een rijtje en proberen daarbij telkens kort weer te geven omtrent welke thema’s en/of in welke mate deze inspirerend kunnen zijn zodat jij door het bos de bomen kan zien. 

Opgelet, dit artikel zal doorheen het beleidsnotatraject blijven groeien. Onderzoeken komen namelijk regelmatig op de agenda en zijn vandaag niet allemaal ter beschikking. Als we botsen op interessante onderzoeken nemen we ze hier graag voor je mee op.


Waar liggen kinderen en jongeren wakker van? 

’t Is aan u 

Wat houdt kinderen en jongeren bezig. Met die vraag trokken een 30-tal jonge vrijwilligers in de zomer van 2023 op zoek naar verhalen bij kinderen en jongeren. Er werden in totaal 528 verhalen verzamelt op 40 verschillende plekken in Vlaanderen en Brussel. 15 thema’s komen naar voor uit de resultaten. Wil je meer te weten komen over die verhalen, de wereldbeelden en dromen van de kinderen en jongeren, grasduin dan eens door het rapport van ’t is aan u!  

Waddist- app 

Via de app kunnen jongeren van 12 tot en met 30 jaar elke dag delen wat ze denken, voelen en meemaken. Dat maakt Waddist dé tool om hun stem te horen in de kwesties over hun leefwereld. Een jongere die binnenkomt op de Waddist-app krijgt de drie meerkeuzevragen-van-de-dag te zien. Voor een makkelijk en snel antwoord, op een laagdrempelige manier. Jongeren, organisaties die jongeren bereiken, onderzoekers... kunnen vragen insturen. Waddist post regelmatige updates over resultaten op sociale media:

De impact van corona op kinderen, jongeren en jongvolwassen

Het is duidelijk: de coronapandemie had een overwegend negatieve impact. Dat – en veel meer – concludeerde Keki in samenwerking met het JOP (jeugdonderzoeksplatform) deze overzichtsstudie uit 2022. Ook al lijkt de covidpandemie achter ons te liggen, de inzichten uit meer dan 100 onderzoeken geven ons richting voor de huidige aanpak en voor toekomstige crisissen. De focust ligt op personen tussen 0 en 25 jaar in Vlaanderen en Brussel. 

Omgevingsanalyse Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 

In deze omgevingsanalyse vind je trends, cijfers, onderzoeken en meningen van kinderen, jongeren en experten. Het Departement maakt deze op naar aanleiding van het schrijven van een nieuw JKP. Het is daarom ook voor jouw jeugdwerkvereniging een waardevol document voor je eigen omgevingsanalyse, want tenslotte hebben we dezelfde focus: namelijk kinderen en jongeren. 

Deze komt er heel binnenkort aan.  


Wat leeft er bij het jeugdwerk?
Waar liggen de uitdagingen voor de toekomst? 

#jeugdwerkwerkt 

Voortbouwend op de missie, visie en het DNA van het jeugdwerk die werd ontwikkeld in het congres van 2018. Werd tijdens het congres #jeugdwerkwerkt in juni 2023 van De Ambrassade voorgesteld wat het jeugdwerkeffect is. Daarnaast werden ook ambities geformuleerd omtrent 6 prioritaire thema’s: 

 • Vrijwillig engagement 
 • Stem van kinderen en jongeren 
 • Kruispunten 
 • Jeugdinfrastructuur 
 • Mentaal welzijn 
 • Digitale leefwereld

Waar waren we gebleven? 

De meest gehoorde vraag na twee jaar coronacrisis. Formaat onderzocht in 2021 en 2022 de impact van de crisis en bijhorende maatregelen op het open jeugdwerk. Formaat kwam zo tot zes prioritaire thema’s voor open jeugdwerk.

 • Zorg voor professionals  
 • Infrastructuurnoden 
 • Vrijwilligers, kostbaar en schaars 
 • Zakelijk herstel na corona 
 • Samenwerkingen 
 • Welzijn  

De publicatie kan je hieronder vinden, voor meer of verdiepende info klop zeker eens bij Formaat aan.  

Lokalenonderzoek 
In april 2022 gaven 928 groepen van Chiro, KSA, KLJ, Scouts en Gidsen Vlaanderen en FOS Open Scouting hun mening over de staat van hun lokalen in het lokalenonderzoek. Een mooi resultaat waarmee we echt aan de slag kunnen.

De resultaten van het onderzoek leverden alvast bovenstaande visual op die je ook via de link hieronder kan downloaden. 
Op 22/11 wordt het volledige rapport gepubliceerd en kan je dit ook hier terugvinden. 


Maatschappelijke transities 

Een maatschappelijke contextanalyse

In een maatschappelijke contextanalyse breng je die ontwikkelingen in kaart waarmee je het best rekening houdt om je missie met sociaal-culturele praktijken te kunnen realiseren. Socius helpt socio-culturele organisaties hieromtrent graag op weg met enerzijds een wegwijzer en anderzijds een aantal bronnen voor die maatschappelijke contextanalyse. 

Ze maakten ook werk van 6 filmpjes waarin experts aan het woord komen: 

 • Politieke evoluties 
 • Migratie, culturele diversiteit en een superdiverse samenleving 
 • Armoede, sociale ongelijkheid en uitsluiting 
 • Milieu- en natuurrisico’s en duurzame ontwikkeling 
 • Digitalisering en technologische ontwikkelingen 
 • Zorg, welzijn en welbevinden  


Awel vindt het belangrijk om bij de maatschappij te signaleren wat leeft bij kinderen en jongeren. Daarom voeren ze jaarlijks onderzoek, op basis van geanonimiseerde gespreksverslagen.


Op de website van Awel vind je heel wat kwalitatief en kwantitatief onderzoek terug voortkomende uit de gesprekken die worden gevoerd. Op zoek zaken die jongeren aangeven omtrent pesten, scheidingen, mentaal welzijn, ... neem hier dan zeker eens een kijkje en laat je inspireren.  

Expertisecentrum Pimento peilde in opdracht van De Ambrassade via een enquête bij 2100 jongeren en 20 diepte-interviews naar de factoren geluk en verbinding.

Uit onderzoek blijkt dat ‘in verbinding zijn met anderen’ een zeer belangrijke contra-indicator is voor mentale problemen.
Dit onderzoek brengt een aantal belangrijke inzichten naar boven over de impact van verbonden zijn met leeftijdsgenoten op het mentaal welzijn van kinderen en jongeren en wijst ook op de uitdagingen die daaraan verbonden zijn. 


Het jeugdonderzoeksplatform (JOP) verzamelt niet enkel eigen cijfers over de Vlaamse jeugd, maar tracht ook de toegang tot reeds bestaand ander jeugdonderzoek te verbeteren via de online onderzoeksdatabank op deze website. Daarnaast tracht het JOP ook een netwerkfunctie binnen Vlaamse jeugdonderzoek op te nemen. De onderzoekers van het JOP streven er bovendien ook naar een internationale dimensie uit te bouwen, onder andere via deelname aan internationale congressen en de publicatie van artikels in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Neem een kijkje in de databank en ga op zoek naar de thema's waarover jij graag meer te weten komt of kies juist eens voor iets dat wat verder van jouw organisatie en of jouw interesse afligt en laat je inspireren in functie van jouw nieuwe beleidsnota. 

An           Van Lancker
An Van Lancker
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk en jeugdtoerisme