[anysurfer.logo]

Start de onderzoeksfase van je beleidsnotatraject hier!

Start de onderzoeksfase van je beleidsnotatraject hier!

Jeugdwerk   |  27 NOVEMBER 2023

Aan de slag met fase 3, het onderzoek, van je beleidsnotatraject. 

Een belangrijk onderdeel van jouw beleidsnotatraject is het onderzoek.
Enerzijds onderzoek met de blik naar binnen (wat leeft er in de organisatie, bij de deelnemers, medewerkers, vrijwilligers...) 
Anderzijds ook onderzoek met de blik naar buiten: wat leeft er bij kinderen en jongeren in het algemeen? Welke maatschappelijke transities vinden plaats en kunnen impact hebben op onze organisatie. 

Onderzoek met de blik naar binnen - reflectietools 

Je stakeholders bevragen, je organisatie intern evalueren,... dit maakt deel uit van je onderzoek. Daarbij kan je de reflectietool #jeugdwerkwerkt gebruiken om verder na te denken wat het DNA van de jeugdwerker, de vier rechten uit de gedeelde missie betekenen in de jullie praktijk en op welke niveaus jullie jeugdwerkeffect zich bevindt, ontwikkelden we een handige #Jeugdwerkwerkt reflectietool.

Met deze reflectietool kom je te weten: 

  • Of jij en je jeugdwerkcollega’s ook wat van het DNA in jullie hebben zitten. 
  • Hoe jullie meehelpen om de missie van het jeugdwerk uit te dragen. 
  • Welke taal jullie vrijwilligers, deelnemers, leden, bestuurders gebruiken om het over het jeugdwerkeffect van jullie organisatie te hebben. 
  • Wat jullie gedroomde jeugdwerkeffect is. 

Onderzoek met de blik naar buiten - de omgevingsanalyse 

Wat houdt kinderen bezig?
Waar liggen jongeren wakker van?
Welke maatschappelijke uitdagingen komen op jouw organisaties af in de komende 5 à 10 jaar?
Zijn er trends bij jongeren of in het algemeen die een belangrijke impact hebben op onze beleidsnota 2026 - 2030

Zowel binnen als buiten het jeugdwerk worden heel wat onderzoeken, gesprekken, ted talks,... gevoerd die inzichten kunnen geven voor die omgevingsanalyse. 

In onderstaand artikel geven we jou graag wat inspiratie zodat je weet waar je je zoektocht kan starten.