[anysurfer.logo]

Dit was de inspiratiedag Maak tijd vrij

Dit was de inspiratiedag Maak tijd vrij

Jeugdhulp en jeugdwerk

Op dinsdag 5 november 2019 organiseerde De Ambrassade de inspiratiedag Maak Tijd Vrij. Het sluitstuk van het project met dezelfde titel. Met het Project 'Maak Tijd Vrij' tonen we aan dat vrije tijd voor jongeren die door omstandigheden in een voorziening voor bijzondere jeugdzorg verblijven zeer waardevol is. Daarom gingen we tussen augustus 2018 en november 2019 actief op zoek naar mogelijkheden voor duurzame bruggen tussen jeugdwerk en jeugdhulp. We gingen aan de slag in 10 steden en gemeentes, we organiseerden vormingen, een masterclass, we gingen op studiereis naar Nederland en we ontwikkelden ondersteunend materiaal.
Lees er alles over op de projectwebsite

Inspiratiedag Maak tijd vrij

Op de inspiratiedag deelden De Ambrassade wat zij en haar partnerorganisaties hebben geleerd tijdens het project. We gingen in verschillende workshops actief aan de slag rond wat je zelf meer en beter kunt doen, je kwam te weten welke voordelen er zijn aan het verbinden van jeugdhulp en jeugdwerk en kreeg je inspiratie over hoe je daar werk van kan maken.

We konden dat niet alleen. We zijn het Departement Jeugd, Cultuur en Media, het Agentschap Opgroeien, de VVSG, Bataljong, het Vlaams Welzijnsverbond, vele jeugdwerkorganisaties en uiteraard de jongeren zelf heel erg dankbaar.  

Eva Vereecke
Benjamin Dalle
“Jullie werk is heel erg belangrijk, blijf jullie inzetten voor kinderen en jongeren, ook voor de maatschappelijk kwetsbare"

We zijn de dag gestart met een welkom van Eva Vereecke en een voorwoord door de kersverse Vlaams Minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle.

Minister Benjamin Dalle: "Vrije tijd is een recht voor alle kinderen en jongeren. Jullie werk is heel erg belangrijk, blijf jullie inzetten voor kinderen en jongeren, ook voor de maatschappelijk kwetsbare."

Eva Vereecke: “Een fijne vrije tijdscontext is niet de kers op de taart. Een vrije tijdscontext is voor deze kinderen en jongeren vaak eerder de broodnodige bodem om de taart op te kunnen bakken. Meer nog, elk kind en elke jongere heeft recht op een sterke vrije tijdsbeleving in jeugdwerk, sport of cultuur. Dat brengt niet alleen plezier en ontspanning. Jongeren vinden er vaak waar ze wel goed in zijn, en waar ze energie van krijgen, waar hun talenten en competenties liggen, krijgen er op jonge leeftijd hun eerste verantwoordelijkheid en maken er vrienden voor het leven.”

Jordi

Oproep door Jordi Haest

Jordi heeft ervaring met jeugdhulp en is educatief medewerker bij Lejo. Bekijk de strip die gebaseerd is op zijn leven. Hij zette de belangrijkste boodschappen van het project Maak Tijd Vrij kracht bij met verhalen vanuit zijn eigen ervaring. Iedereen ging aan zijn lippen.

Jordi van Lejo vzw: "Als jeugdwerker ben je er voor de jongeren zelf en niet om je werk makkelijker te maken. Doe die extra moeite, je maakt echt het verschil voor de jongere"


Line op inspiratiedag

Wat heeft het project Maak Tijd Vrij ons geleerd?

De projectverantwoordelijke, Line Ostyn deed uit de doeken hoe we het project hebben aangepakt, wat we daaruit hebben geleerd en wat men nog van ons kan verwachten.  


Panel Maak tijd vrij

Panelgesprek

We gaan in gesprek over wat iedereen vanuit zijn of haar rol (meer en beter) kan doen zodat alle kinderen en jongeren die in aanraking komen met jeugdhulp, optimaal aan jeugdwerk en andere vrije tijd kunnen deelnemen. Eveline Meylemans modereert.

Het panel:

  • Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris
  • Sieg Pauwels, Coördinator Samenleving en Innovatie bij De Wissel
  • Michael Tubex, Chirojeugd Vlaanderen
  • Abdrahman Labsir, Schepen, stad Mechelen
  • Jordi haest
De stellingen

STELLING 1 – Iedere jongere heeft recht op vrije tijd. Een begeleider binnen jeugdhulp is dus verantwoordelijk voor een vrije tijds besteding op maat voor alle jongeren die in zijn of haar jeugdhulp voorziening verblijven.

STELLING 2 – Het is de taak van een lokaal bestuur om te zorgen dat er vrijetijdsmogelijkheden zijn voor alle kinderen en jongeren in haar stad of gemeente. Daarbij moet ze prioritair focussen op kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities.

STELLING 3 – Ieder kind in een voorziening moet de kans krijgen om te participeren aan jeugdwerk, een jeugdwerkvereniging uit de buurt moet haar aanbod er kenbaar maken.

STELLING 4 – Jongeren met jeugdhulpervaring moeten dezelfde behandeling krijgen als gelijk welke andere jongere in het jeugdwerk. Begeleiders binnen jeugdhulp en jeugdwerkers mogen dus onderling geen informatie doorgeven en moeten jongeren de kans geven om van een wit blad te vertrekken als ze deelnemen aan het jeugdwerk.

Sieg Pauwels @CANODeWissel: "Vrije tijd is de plek waar jongeren hun identiteit kunnen waarmaken. Dat zou veel meer aandacht moeten krijgen in bijzondere jeugdhulpvoorzieningen. Daar moet echt personeelstijd voor vrijgemaakt worden." 

Bruno Vanobbergen

Vrije tijd. Twee woorden die doen dromen.

Door Bruno Vanobbergen, algemeen directeur van het nieuwe Vlaamse Agentschap Opgroeien

Er schuilt een belofte in: alles is mogelijk, en toch moet er niets. Het belang van vrije tijd mag niet onderschat worden, niet in het minst voor jongeren. Het is een broedplek, een oefenterrein, een ontmoetings- en experimenteerruimte die een belangrijke impact kan hebben op de verdere ontwikkeling van iemand.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle jongeren, ook deze in de meest kwetsbare of complexe situaties, voldoende mentale en fysieke ruimte hebben om hier te kunnen van genieten? Jeugdhulp kan enkel effectief zijn wanneer het versmelt met de leefwereld van jongeren. Jeugdhulp moet de uitdaging aangaan om met een open blik te blijven zoeken naar hoe die vrije tijd optimaal vorm kan krijgen.

Workshops Maak tijd vrij

10 workshops

Na de middag kon je 2 workshops volgen. 

1. Vrije tijd van jongeren binnen welzijn: persoonlijke ruimte of hulpverleningsruimte?

Beno Schraepen, docent/onderzoeker AP Hogeschool Antwerpen
Tom Verhelst, Ajko Kortrijk

In 2016 werden de resultaten van het onderzoek “Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen, persoonlijke ruimte of hulpverleningsruimte?” voorgesteld. Wat zijn de grootste conclusies daaruit? En hoe kan je daar in de praktijk mee aan de slag? Beno Schraepen neemt ons mee in de krachtlijnen van het onderzoek. Tom Verhelst van Ajko vertaalt deze naar de praktijk. We gaan aan de slag met jullie vragen. 

2. Jeugdhulp en sociaal sportieve praktijken

Tom van Aken, Parentee-Psylos
Bert Geerts, CANO Vlaanderen
Pieter Smets, Demos

Jongeren die in aanraking komen met jeugdhulp krijgen ook vaak minder ontwikkelingskansen in de vrije tijd. Het jeugdwerk en andere vrije tijdsaanbieders willen hun deuren nochtans open zetten. Maar de verbinding is vaak moeilijk te maken. Wat kunnen we leren van sociaal sportieve praktijken in de jeugdhulp? We luisteren naar twee praktijkvoorbeelden.

  1. De afgelopen vier jaar werd er binnen de CANO-jeugdhulporganisaties geëxperimenteerd met het aanbod rond sport. Dit samen met Parantee-Psylos, ISB, met sportorganisaties, lokale besturen en de jongeren: ‘Sport en jeugdzorg maakten samen een brug terwijl ze er over liepen.’ (Sport en bewegen in bijzondere jeugdzorg , FUNdamentals: project laagdrempelig sporten ).

  2. Demos begeleidde het “Bruggenbouwersproject” en volgt de ontwikkelingen in de sportwereld op de voet. Ze zien vier strategieën om de kloof met vrije tijd te dichten. We gaan in gesprek over wat we hiervan kunnen leren als het gaat over jeugdhulp en vrije tijd. 
Meer weten over de workshop? Zie de presentaties en verslag hieronder.

Lees ook dit artikel van Demos

3. Wat is jeugdwerk?

Wat is jeugdwerk? Op deze vraag zijn er heel wat antwoorden. Deze weerspiegelen ook meteen de diversiteit en variëteit in het jeugdwerk. Een groot divers landschap met verschillende werkvormen en soorten en een nog groter bereik van kinderen en jongeren. Jeugdwerk is daarom altijd actueel, zinvol en relevant en vooral ook voortdurend in ontwikkeling. Bovendien heeft jeugdwerk zijn eigen DNA, zijn typische manier van werken, maar strijden ze allen voor dezelfde 4 rechten van kinderen en jongeren. In deze sessie krijg je meer zicht hoe #Jeugdwerkwerkt zodat jij sneller de brug kan maken naar het jeugdwerk en jeugdwerk er voor iedereen kan zijn.  

4. De wereld van jeugdhulp

Eddy Van den hove, het Vlaams Welzijnsverbond
Elke Schillebeeckx, personeelscoördinator bij vzw Sporen

We duiken in de wereld van de jeugdhulp met Eddy Van den hove: Hoe zit deze wereld in elkaar? Hoe komen jongeren in een jeugdhulpvoorziening terecht? Wat zijn de krachtlijnen van de jeugdhulp? Wat zijn actuele uitdagingen in de sector? Daarna vertelt Elke Schillebeeckx ons wat het betekent om in een voorziening te werken en te leven. Waar liggen er opportuniteiten om samen te werken om meer de brug te slaan tussen jeugdwerk en vrije tijd? 

5. Lokaal bestuur als bruggenbouwer tussen jeugdwerk en jeugdhulp

Laura Peelman van Jeugddienst Schoten Maaike Monsecour van Chirojeugd Vlaanderen Lieselot van KSA Tieme Verlinde van Bataljong vzw Hoe kan je het recht op vrije tijd voor elke jongere in je stad of gemeente garanderen? Welke rol kan een lokaal bestuur opnemen? Hoe werk je samen met de voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg in jouw stad of gemeente? Wat kan een jeugdambtenaar doen? Steven De Tavenier en Ine van Nuffel leggen uit hoe ze dit aanpakken in Ronse en Gent. 

Lees meer over de rol die een lokaal bestuur kan opnemen:

6. Bruggen tussen jeugdhulp en jeugdwerk

Hannah Dupont van Koraal vzw
Ella Verhegge van Project XX

De functies die het jeugdwerk vervult in de samenleving (derde socialisator, groepsbinding, zinvol vrijetijdsaanbod, enz.) zijn relevant voor ALLE kinderen en jongeren. Bruggenbouwen betekent het verbinden van organisaties met een breder publiek dat zijn weg (nog) niet vindt naar het aanbod. Hoe kunnen we bruggen bouwen tussen jeugdwerk en jeugdhulp? We starten met een kader rond ‘bruggenbouwen’. We laten twee praktijkvoorbeelden aan het woord: ‘Project XX’ en ‘Inclusieve speelpleinwerking van Koraal vzw. Daarna gingen we aan de slag met jullie vragen.  

7. De plaats van jeugdhulp binnen een jeugdwelzijnsoverleg

Bart Neirynck en Stijn Belmans van Uit De Marge

Samuel Vileyn, jeugdopbouwwerker in Geraardsbergen, Uit De marge

Een jeugdwelzijnsoverleg, wat is dit?  Heel wat gemeenten hebben een overleg jeugd en welzijn, huis van het kind, of iets dergelijks. Wat is het belang hiervan? Heeft elke gemeente zo’n overleg?    Moet jeugdhulp een vast item zijn op zo’n overleg? En wie wordt daar verwacht? Is dit de plek waar jeugdhulp en jeugdwerk elkaar (zouden kunnen) leren kennen en samenwerken?  

Bekijk hieronder de presentatie over jeugdwelzijnsoverleg van Uit De Marge en het werkcollege over het jeugdwelzijnsoverleg in Geraardsbergen. Lees ook het artikel over lokaal bestuur als verbinder.

8. Jeugdhulp en vakantie

Seppe Dams van iedereen verdient vakantie
Marieke Duytschaever, medewerker van Tumult
Stijn Junius, medewerker bij Jeugddienst Don Bosco
Elke Schillebeeckx, medewerker Sporen Vzw 
An Van Lancker van De Ambrassade

Kinderen en jongeren kijken zeker al uit naar de volgende vakantie. Krijgen ze de kans om op kamp te gaan? Of nemen ze deel aan een vakantiewerking? Begeleiders binnen jeugdwelzijn, vakantieorganisaties, speelpleinwerkingen en de stad of gemeentes kunnen zorgen dat dit een echte topervaring voor hen wordt. Hoe kun je hier optimaal rond samenwerken? Hoe kun je tegemoetkomen aan de noden van kinderen en jongeren als het gaat over op kamp gaan? En hoe pak je dit praktisch allemaal aan? Wist je dat ‘iedereen verdient vakantie’ jouw organisatie daarin kan ondersteunen? Tijd om al jullie vragen te stellen! 

Bekijk de presentatie van van Seppe (Iedereen verdient vakantie). Er zijn ook heel wat artikels op de projectwebsite Maak Tijd Vrij over Iedereen verdient vakantie, over op kamp gaan, over UiTPas, etc.   

9. Vrije tijd is een recht

Ellen van Vooren van Keki Vrijwilliger
Charlotte Vandermeeren, medewerkster bij Cachet vzw

Kinderen en jongeren komen (nood)gedwongen in residentiële voorzieningen terecht voor begeleiding en ondersteuning. Net deze jongeren hebben het meeste baat bij een leuke, passende en uitdagende vrijetijdsbesteding. Meer nog, ze hebben er recht op! Ellen van Keki vertelt ons wat ‘recht op vrije tijd’ betekent en hoe je dit mee kunt garanderen en waarmaken. Charlotte van Cachet vzw kan ons verder helpen vanuit haar praktijkervaring. Hoe kan je taal geven aan het feit dat vrije tijd een recht is? Welke methodieken zijn er om er met jongeren rond aan de slag te gaan?   

10. Deontologie en begeleidershouding in jeugdhulp en jeugdzorg

Gust Vanhecke en Jordi Haest, medewerkers bij Lejo
Sieg Pauwels, De Wissel vzw

Als begeleider in een voorziening werk je vanuit een ander kader dan als jeugdwerker. De deontologie en de begeleidershouding worden anders ingevuld. Wat zijn gelijkenissen? Wat zijn verschillen? We maken kennis met de ervaringsgerichte manier van werk van Lejo en met de aanpak van één van de begeleiders van een voorziening voor bijzondere jeugdzorg waar zij mee samenwerken. We gaan erover met elkaar in gesprek. Hoe kunnen we optimaal samenwerken in functie van het welzijn van kinderen en jongeren?

Troubadours

Muzikale afsluiter

We sloten de dag af met een optreden van De Troubadours.

Troubadours is een muzikale jonge bende die ontroert, laat glimlachen of doet dromen. Je kent ze misschien van hun rubriek bij Iedereen Beroemd op Eén. Gepassioneerd zingen deze jongeren uit vaak kwetsbare situaties over wat hen bezig houdt. Ze wekken bewondering en zijn kritisch over de wereld. Ze geven zich helemaal voor een groot en klein publiek. De release van hun eerste album is voorzien op 30 november.

*Empowered door ‘de Wissel vzw’ en ‘Artistiek Collectief Barranja vzw’