Jeugdbeleid

Vele maatregelen die overheden nemen hebben invloed op kinderen en jongeren! Het gaat om beleid dat specifiek op kinderen, jongeren en hun organisaties gericht is, maar vaker nog is dat niet het geval.


De Ambrassade wil het jeugd- en kinderrechtenbeleid op de kaart zetten om de positie van kinderen en jongeren in de samenleving te versterken. Een aantal principes zijn voor ons bij het voeren van jeugd- en kinderrechtenbeleid van fundamenteel belang.

Jeugd- en kinderrechtenbeleid zal categoriaal zijn: er wordt vertrokken worden vanuit het oogpunt, de belangen, de ervaringen en de leefwereld van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren krijgen daarom een stem krijgen in de opmaak, uitvoering en evaluatie van dit beleid.

Jeugd- en kinderrechtenbeleid zal duurzaam zijn: het staat in het teken van de jongeren van vandaag, terwijl ook rekening wordt gehouden met oudere en de toekomstige generaties.

Jeugd- en kinderrechtenbeleid zal geïntegreerd zijn: over de diverse beleidsdomeinen heen wordt samengewerkt met als doelstelling de ontwikkeling en het versterken van kinderen en jongeren.

Heel wat belangrijke beslissingen worden bovendien in toenemende mate op Europees en internationaal niveau genomen.

Nieuws

#jeugdwerkwerkt: een oproep voor een duurzaam perspectief voor kinderen, jongeren en hun organisaties. In het pamflet #jeugdwerkwerkt kan je lezen welke politieke daden we als jeugdwerksector we willen zien.
In maart 2014 kwam de Regulitisbrochure van De Ambrassade uit. De brochure bestaat uit vier regulitisdossiers: kampen, fuiven, jeugdlokalen en vzw’s & organisaties. Per dossier lijsten we de...
Ben je benieuwd waarom wij inzetten op 'Exit kinderarmoede'? Welke rol kan De Ambrassade, samen met jeugdorganisaties, opnemen in armoedebestrijding? Hoe kunnen we er voor zorgen dat armoede bovenaan...