Jeugdbeleid

Vele maatregelen die overheden nemen hebben invloed op kinderen en jongeren! Het gaat om beleid dat specifiek op kinderen, jongeren en hun organisaties gericht is, maar vaker nog is dat niet het geval.


De Ambrassade wil het jeugd- en kinderrechtenbeleid op de kaart zetten om de positie van kinderen en jongeren in de samenleving te versterken. Een aantal principes zijn voor ons bij het voeren van jeugd- en kinderrechtenbeleid van fundamenteel belang.

Jeugd- en kinderrechtenbeleid zal categoriaal zijn: er wordt vertrokken worden vanuit het oogpunt, de belangen, de ervaringen en de leefwereld van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren krijgen daarom een stem krijgen in de opmaak, uitvoering en evaluatie van dit beleid.

Jeugd- en kinderrechtenbeleid zal duurzaam zijn: het staat in het teken van de jongeren van vandaag, terwijl ook rekening wordt gehouden met oudere en de toekomstige generaties.

Jeugd- en kinderrechtenbeleid zal geïntegreerd zijn: over de diverse beleidsdomeinen heen wordt samengewerkt met als doelstelling de ontwikkeling en het versterken van kinderen en jongeren.

Heel wat belangrijke beslissingen worden bovendien in toenemende mate op Europees en internationaal niveau genomen.

Nieuws

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt is een uitdagend parcours. Maar jongeren springen niet in een wip van schoolbank naar werkvloer. De Ambrassade boog zich de laatste drie jaar over deze problematiek. Samen met de Vlaamse Jeugdraad gingen we op zoek naar oplossingen en beleidsvoorstellen.
Ben je gek én geniaal genoeg om bij De Ambrassade te komen werken als beleidsmedewerker regelgeving en jeugdwerkondersteuning? Stel je dan als de bliksem kandidaat!
Op maandag 27 maart vond in het Vlaams Parlement te Brussel de Gastvrije Awardshow plaats. In de categorie ‘jeugdwerk’ was Tumult de verdiende winnaar!