Jeugdbeleid

Vele maatregelen die overheden nemen hebben invloed op kinderen en jongeren! Het gaat om beleid dat specifiek op kinderen, jongeren en hun organisaties gericht is, maar vaker nog is dat niet het geval.


De Ambrassade wil het jeugd- en kinderrechtenbeleid op de kaart zetten om de positie van kinderen en jongeren in de samenleving te versterken. Een aantal principes zijn voor ons bij het voeren van jeugd- en kinderrechtenbeleid van fundamenteel belang.

Jeugd- en kinderrechtenbeleid zal categoriaal zijn: er wordt vertrokken worden vanuit het oogpunt, de belangen, de ervaringen en de leefwereld van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren krijgen daarom een stem krijgen in de opmaak, uitvoering en evaluatie van dit beleid.

Jeugd- en kinderrechtenbeleid zal duurzaam zijn: het staat in het teken van de jongeren van vandaag, terwijl ook rekening wordt gehouden met oudere en de toekomstige generaties.

Jeugd- en kinderrechtenbeleid zal geïntegreerd zijn: over de diverse beleidsdomeinen heen wordt samengewerkt met als doelstelling de ontwikkeling en het versterken van kinderen en jongeren.

Heel wat belangrijke beslissingen worden bovendien in toenemende mate op Europees en internationaal niveau genomen.

Nieuws

Ook wij lazen met 20 collega’s meer dan 4200 pagina’s oftewel 84 beleidsnota’s. We noteerde al enkel vaststellingen in dit tussentijdse verslag van onze eerste lezing. Dit kan handig zijn wanneer jij...
17 oktober, de wereldverzetsdag tegen armoede, is een belangrijke dag om aandacht te vragen voor de vele mensen en organisaties die dag in dag uit strijden tegen armoede. Armoede heeft een impact op...
Als professionele jeugdwerk mag je zeker niet ontbreken op deze laatste dag van de ICY conferentie. Op vrijdag 17 november nodigen VVJ, de afdeling Jeugd en de stad Leuven honderd deelnemers uit...