[anysurfer.logo]

Subsidieoproep: Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk

Subsidieoproep: Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk

Jeugdwerk   |  26 OKTOBER 2020

De minister van Samenleven en de minister van Jeugd lanceren een subsidieoproep om meer diversiteit binnen te brengen binnen de verschillende vormen van jeugdwerk. Het hoofddoel is dat kinderen en jongeren de mogelijkheid moeten hebben te kiezen tussen verschillende jeugdwerkvormen, in eigen buurt of verder weg, ongeacht hun diverse achtergrond.

Ze zoeken projecten die diverse doelgroepen met elkaar in verbinding brengen en meer diversiteit binnenbrengen in het jeugdwerk. Bedoeling daarbij is om samenwerkingen tussen gemeenten en jeugdwerkorganisaties aan te moedigen en financieel te ondersteunen. Een samenwerking tussen enerzijds minimaal één gemeente en anderzijds minimaal één jeugdwerkvereniging is daarbij een voorwaarde.

Deze oproep kadert binnen: 

  • prioriteit 4 "Vrijeteijdsbesteding voor allen" van het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP)
  • prioriteit 2 "uitbouwen van sterke netwerken" van het Horizontaal Integratie- en Gelijkekansenbeleidsplan (HIGKBP).

Het maximaal toe te kennen bedrag is 80.000 euro per project voor 2 jaar. Deadline voor indiening is 20 november, 10u