[anysurfer.logo]

EDUbox sociale media

EDUbox sociale media

Jeugdwerk   |  26 OKTOBER 2020

In deze moeilijke coronatijden zet VRT NWS vanuit zijn eigen expertise extra in op de samenwerking met en ondersteuning van het onderwijs. Zo zijn er drie nieuwe edities van EDUbox, het educatief concept voor het middelbaar onderwijs. WAT WAT werkte mee aan de EDUbox sociale media.

EDUbox sociale media

Jongeren kunnen zich geen leven zonder sociale media voorstellen. Ze hebben enorme troeven maar ook een paar valkuilen, waar ieder van ons wel eens in trapt. Wat zijn de mechanismes achter de sociale media? Hoe komt het dat we er ons zo tot aangetrokken voelen? En hoe kunnen we ons weerbaarder opstellen? Met uitleg van onder meer Bram Vandeputte (VRT NWS) en Prof Lieven De Marez (imec – UGent) Deze EDUbox komt tot stand in samenwerking met Mediawijs, Pimento en WAT WAT.  

Leerkrachten

Leerkrachten kunnen alle EDUboxen gratis aanvragen. Elke EDUbox behandelt één relevant en actueel thema. Leerlingen of studenten werken met een box gevuld met fiches, die ook online geraadpleegd kunnen worden. Deze fiches bevatten een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Elke box bevat bovendien een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal. Voor de leerkrachten is EDUbox niet alleen een leermiddel om te werken aan specifieke eindtermen, maar ze bereiken ook verschillende leerplandoelstellingen en vakoverschrijdende doelen.

Nieuwe EDUboxen

In september lanceerde VRT NWS nieuwe EDUboxen over financiële educatie. Nu is er de EDUbox sociale media. Slimme mobiliteit komt er later dit najaar aan. Ze vullen het bestaande pakket EDUboxen aan: Democratie, Nepnieuws, Artificiële intelligentie en Data in de pers. EDUbox is een project van VRT NWS in samenwerking met Mediawijs en andere partners.