[anysurfer.logo]

Download het gratis methodiekenpakket van de Vlaamse Jeugdraad

Download het gratis methodiekenpakket van de Vlaamse Jeugdraad

Jeugdwerk   |  26 OKTOBER 2020

Beleidsimpact maken, dat kan je leren!

Ben of ken jij een educatief medewerker of een leerkracht die werkt rond participatie, burgerschap of gewoon graag aan de slag wil gaan met de boeiende meningen van kinderen en jongeren? De Vlaamse Jeugdraad en Vlaamse Scholierenkoepel maakte een gratis (online) pakket dat helemaal in het teken staat van jongerenparticipatie.

Voor scholen of organisaties die zelf ook aan de slag willen met de input van hun leerlingen, voorzien we een extra aanbod onder begeleiding van professionele vormingsmedewerkers.

De verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad gaan door van 9 tot 22 november, de ideale periode voor een les of sessie rond jongerenparticipatie. Aansluitend bij die sessie kunnen jongeren onmiddellijk hun stem uitbrengen op hun favoriete kandidaten én thema dat ze op onze agenda willen plaatsen. We verspreiden dit pakket bewust vroeger, zodat je nog ruim te tijd hebt om het in te plannen en voor te bereiden tijdens de kiesperiode.  

Waaruit bestaat het pakket?

Het methodiekenpakket bevat een opbouw van twee uur waarbij leerlingen/jongeren hun ervaringen delen rond een thema en oplossingen bedenken op drie niveaus: 'Wat kan ik zelf doen?', 'Wat kan mijn school/omgeving doen?' en 'Wat kan de minister doen?'. Om dit te bereiken heb je de keuze uit een 4-tal methodieken. Als leerkracht/begeleider kies je de aanpak die het best bij de competenties van je leerlingen/deelnemers aansluit.

In deze sessie ga je aan de slag rond 5 thema’s die jongeren bezighouden: 

  1. Gelijke kansen
  2. Goed in je vel
  3. Klimaat
  4. Mobiliteit
  5. Armoede.
Deze geselecteerde thema’s zijn het resultaat van De Touristen, een belevingsonderzoek dat de Vlaamse Jeugdraad dit voorjaar hield bij meer dan 1000 kinderen en jongeren. Deze 5 thema’s kwamen als topprioriteit naar boven.  

What's in it for you?

  • Je werkt met jongeren aan burgerschap en participatie.
  • De deelnemers gaan in onderling debat en leren een eigen visie te vormen voor zichzelf, de school, organisatie en het beleid.
  • Ze nemen deel aan een verkiezing van hun vertegenwoordiging én hun prioriteiten bij de Vlaamse Jeugdraad. Zo kunnen ze zelf wegen op het beleid.
  • Tijdens de gesprekken, laten wij de jongeren stilstaan bij de thema’s uit hun leefomgeving en wat ze kunnen in de toekomst.
We rekenen op jou om kinderen en jongeren mee inzichten en kansen te geven om hun stem te versterken. Om de komende drie jaren opnieuw te knallen met de Vlaamse Jeugdraad, willen we zo veel mogelijk kinderen en jongeren bereiken en hen de mogelijkheid geven om te stemmen.

Dankzij een straffe workshop een moment van jullie tijd om te stemmen op een nieuwe Vlaamse Jeugdraad kunnen wij nog beter kinderen, jongeren en hun organisaties vertegenwoordigen bij onze Vlaamse beleidsmakers.