[anysurfer.logo]

Gezamenlijke oproep verdeling noodfonds op lokaal niveau

Gezamenlijke oproep verdeling noodfonds op lokaal niveau

Jeugdwerk   |  26 OKTOBER 2020

Pleidooi voor analyse, participatief overleg en wederzijds begrip bij verdeling noodfonds op lokaal niveau.

We vangen zowel positieve als negatieve signalen op wat de verdeling van het noodfonds door lokale besturen betreft. Daarom besloten we mee een oproep te steunen die vraagt om tijd te nemen voor analyse, participatief overleg en wederzijds begrip.

De boodschap naar onze lokale afdelingen jeugd/cultuur/sport/ander is:

  • Maak een analyse op voor jouw organisatie: wat was de impact van de coronacrisis op financieel, organisatorisch en logistiek vlak? Welke schade heb je geleden? Welke projecten kon je niet uitvoeren?

  • Spreek andere organisaties aan om samen met het bestuur rond de tafel te gaan zitten. Wees solidair en begripvol voor de noden en behoeften van alle betrokken spelers in jouw gemeente. Denk gezamenlijk na waarin de middelen geïnvesteerd kunnen worden, dit op korte en lange termijn.

  • Vertrouw erop dat schepenen en burgemeesters dit geld eveneens goed willen besteden. Ga daarom samen in overleg om het proces en de motivering van de uitgave te sturen en te begrijpen.
De boodschap naar steden en gemeenten:

  • Maak een overzicht van de impact van de coronacrisis op de organisaties op in jouw gemeente. Kan het bestuur financiële, administratieve of logistieke steun bieden?

  • Betrek alle lokale spelers om gezamenlijk na te denken over de investering van deze middelen. Een participatief traject doorlopen met de gehele doelgroep van het lokaal noodfonds geeft jouw beslissing ook meer legitimiteit.

  • Neem de tijd om een goede, doordachte investering in het verenigingsleven te realiseren. Een snelle beslissing houdt mogelijks minder rekening met de actuele noden op het terrein.

  • Probeer acute noden op korte termijn te dekken en de overige middelen van het noodfonds duurzaam te besteden, rekening houdend met het gewin voor alle sectoren vertegenwoordigd in jouw gemeente of stad.
De volledige brief vind je hieronder. We hopen dat jullie deze oproep mee realiseren en verspreiden op lokaal niveau.