[anysurfer.logo]

Jeugdbeleid

Op deze pagina kan je recente beleidsontwikkelingen vinden binnen het domein jeugd en de gevolgen ervan voor kinderen, jongeren en hun organisaties.

Op deze pagina jeugdbeleid wordt alle informatie verzameld over de meest recente beleidsontwikkelingen die een impact hebben op kinderen, jongeren en hun organisaties. Zowel De Ambrassade als De Vlaamse jeugdraad volgen beleidsdossiers op. Hieronder valt zowel brede regelgeving met een impact op kinderen en jongeren als lokaal jeugdbeleid of onderwijsregelgeving als beleid specifiek voor jeugdorganisaties. 

Commissie Jeugdwerk

Het jeugdwerk komt maandelijks samen bij De Ambrassade om deze ontwikkelingen op de voet te volgen en te bespreken. Naast de commissie jeugdwerk hebben we ook een kerngroep. Hier worden beslissingen genomen over te nemen beleidsstappen en worden ook de vertegenwoordigers vanuit het jeugdwerk verkozen om te zetelen in externe werkgroepen (zoals van het departement Cultuur, Jeugd, Media maar ook bij andere organisaties van het middenveld).

We bespreken hier samen elke maand:

 • het beleidswerk dat we als jeugdwerk doen
 • de input voor de werkgroepen binnen onze organisatie zoals die rond diversiteit, kadervorming, (boven)lokaal, het decreet Vlaams Jeugd en kinderrechtenbeleid
 • welk draagvlak we geven aan adviezen vanuit het jeugdwerk en zorgen op die manier voor een sterke belangenvertegenwoordiging.

Waar zijn we op dit moment mee bezig?

Update 11 februari
#VuurWerk

Wat was dat allemaal met VuurWerk in de eerste week van december? Een actie rond de besparingen op de verschillende sectoren cultuur, jeugd, media, gelijke kansen, welzijn,… vanuit het verenigd middenveld. Je kan hier een overzicht vinden. De Vlaamse Jeugdraad blijft zolang het nodig is aan de mouwen van onze beleidsmakers trekken om deze besparingen aan te vechten. Vragen? Mail liesbeth.maene@ambrassade.be

Expeditie XL
Expeditie XL: What's after work?

De Ambrassade heeft als één van haar kerndoelen 'Werk'. Expeditie Werk hield open huis met Expeditie XL: What’s after work? O.a. Haven, Groep Intro, en de Vlaamse Jeugdraad gingen op ontdekking. Dit is slechts een tussentijds moment, Expeditie Werk is nog lang niet afgelopen. Vragen? Altijd welkom bij sara.depotter@ambrassade.be

Jeugd-en kinderrechtenbeleidsplan

De prioriteiten van het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (het JKP in de volksmond) zijn gekozen. De Vlaamse Regering maakte vorige vrijdag een principiële beslissing over de volgende vijf onderwerpen: 

 • Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling 
 • Gezonde en leefbare buurten 
 • Engagement en vrijwilligerswerk 
 • Vrije tijdsbesteding voor iedereen 
 • Mediawijsheid 
Als Jeugdwerk en vanuit het Jeugdbeleid volgen we van dichtbij hoe we er mee op kunnen inzetten de komende jaren. Vragen hierbij? Jan.Raymaekers@ambrassade.be is je man.

Kadervorming

De regelgeving rond kadervorming (vorming waarbij je een erkend attest krijgt, bv. als animator) werd geëvalueerd en licht aangepast. Als jeugdwerk zitten we mee aan tafel over deze wijzigingen en de Vlaamse Jeugdraad zal ook advies geven over de keuzes van de Vlaamse Regering eens die gemaakt worden. Wil je het hele traject kennen? Dat kan! Heb je nog andere vragen? jasmien.schutz@ambrassade.be beantwoordt die graag voor je.

Vragen?

Daarnaast lopen er nog een aantal andere trajecten en dossiers. Wil je graag ergens mee aan tafel zitten of heb je ergens vragen bij? Contacteer Liesbeth Maene:

Liesbeth          Maene
Liesbeth Maene
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk