[anysurfer.logo]

Jeugdbeleid

Op deze pagina kan je recente beleidsontwikkelingen vinden binnen het domein jeugd en de gevolgen ervan voor kinderen, jongeren en hun organisaties.

Op deze pagina jeugdbeleid wordt alle informatie verzameld over de meest recente beleidsontwikkelingen die een impact hebben op kinderen, jongeren en hun organisaties. Zowel De Ambrassade als De Vlaamse jeugdraad volgen beleidsdossiers op. Hieronder valt zowel brede regelgeving met een impact op kinderen en jongeren als lokaal jeugdbeleid of onderwijsregelgeving als beleid specifiek voor jeugdorganisaties. 

Commissie Jeugdwerk

Het jeugdwerk komt maandelijks samen bij De Ambrassade om deze ontwikkelingen op de voet te volgen en te bespreken. Naast de commissie jeugdwerk hebben we ook een kerngroep. Hier worden beslissingen genomen over te nemen beleidsstappen en worden ook de vertegenwoordigers vanuit het jeugdwerk verkozen om te zetelen in externe werkgroepen (zoals van het departement Cultuur, Jeugd, Media maar ook bij andere organisaties van het middenveld).

We bespreken hier samen elke maand:

 • het beleidswerk dat we als jeugdwerk doen
 • de input voor de werkgroepen binnen onze organisatie zoals die rond diversiteit, kadervorming, (boven)lokaal, het decreet Vlaams Jeugd en kinderrechtenbeleid
 • welk draagvlak we geven aan adviezen vanuit het jeugdwerk en zorgen op die manier voor een sterke belangenvertegenwoordiging.

Vragen?

Wil je graag ergens mee aan tafel zitten of heb je ergens vragen bij? Contacteer Liesbeth Maene:

Liesbeth          Maene
Liesbeth Maene
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk