[anysurfer.logo]

Jeugdbeleid

Op deze pagina kan je recente beleidsontwikkelingen vinden binnen het domein jeugd en de gevolgen ervan voor kinderen, jongeren en hun organisaties.

Op deze pagina jeugdbeleid wordt alle informatie verzameld over de meest recente beleidsontwikkelingen die een impact hebben op kinderen, jongeren en hun organisaties. Zowel De Ambrassade als De Vlaamse jeugdraad volgen beleidsdossiers op. Hieronder valt zowel brede regelgeving met een impact op kinderen en jongeren als lokaal jeugdbeleid of onderwijsregelgeving als beleid specifiek voor jeugdorganisaties. 

Commissie Jeugdwerk

Het jeugdwerk komt maandelijks samen bij De Ambrassade om deze ontwikkelingen op de voet te volgen en te bespreken. Naast de commissie jeugdwerk hebben we ook een kerngroep. Hier worden beslissingen genomen over te nemen beleidsstappen en worden ook de vertegenwoordigers vanuit het jeugdwerk verkozen om te zetelen in externe werkgroepen (zoals van het departement Cultuur, Jeugd, Media maar ook bij andere organisaties van het middenveld).

We bespreken hier samen elke maand:

 • het beleidswerk dat we als jeugdwerk doen
 • de input voor de werkgroepen binnen onze organisatie zoals die rond diversiteit, kadervorming, (boven)lokaal, het decreet Vlaams Jeugd en kinderrechtenbeleid
 • welk draagvlak we geven aan adviezen vanuit het jeugdwerk en zorgen op die manier voor een sterke belangenvertegenwoordiging.

Waar zijn we op dit moment mee bezig?

Update 25 maart
#Corona

Het zal niemand verbazen; net als heel ons land, en heel de wereld, wordt het jeugdwerk stevig getroffen door het Covid19-virus. Sinds vrijdag 13/3 gelden een aantal maatregelen die op ons allemaal heel veel impact hebben, in de hoop om dit virus tegen te houden en de effecten te verspreiden/verzachten voor onze gezondheidszorg en dus ook bevolking. Wij werken vanuit De Ambrassade en Vlaamse Jeugdraad volop om beleidsmatig onze rol te spelen, informatie te verzamelen over de impact van de maatregelen en het virus en oplossingen te zoeken voor de praktische, financiële en andere gevolgen van deze periode op het jeugdwerk. We zorgen in deze periode ook voor zoveel mogelijk informatie. Je kan op dit deel van onze website een heleboel informatie vinden.

Expeditie XL
Expeditie XL: What's after work?

De Ambrassade heeft als één van haar kerndoelen 'Werk'. Expeditie Werk hield open huis met Expeditie XL: What’s after work? O.a. Haven, Groep Intro, en de Vlaamse Jeugdraad gingen op ontdekking. Dit is slechts een tussentijds moment, Expeditie Werk is nog lang niet afgelopen. De komende maanden volgt een onderzoek en we houden jullie uiteraard goed op de hoogte van alles wat we ondervinden. Vragen? Altijd welkom bij sara.depotter@ambrassade.be

Jeugd-en kinderrechtenbeleidsplan

De prioriteiten van het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (het JKP in de volksmond) zijn gekozen. De Vlaamse Regering maakte een principiële beslissing over de volgende vijf onderwerpen: 

 • Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling 
 • Gezonde en leefbare buurten 
 • Engagement en vrijwilligerswerk 
 • Vrije tijdsbesteding voor iedereen 
 • Mediawijsheid 
Als Jeugdwerk en vanuit het Jeugdbeleid volgen we van dichtbij hoe we er mee op kunnen inzetten de komende jaren. De Vlaamse Jeugdraad bracht ondertussen een advies uit over het JKP. De komende maanden zullen normaal gezien werkgroepen opgericht worden om de prioriteiten verder uit te werken. We houden jullie zeker op de hoogte. Vragen hierbij? Jan.Raymaekers@ambrassade.be is je man.

Kadervorming

De regelgeving rond kadervorming (vorming waarbij je een erkend attest krijgt, bv. als animator) werd geëvalueerd en licht aangepast. Wil je het hele traject kennen? Dat kan! Ondertussen werden de wijzigingen al principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering en gaf de Vlaamse Jeugdraad advies op deze plannen. De komende maanden gaat het jeugdwerk aan de slag om de wijzigingen in praktijk om te zetten en blijven we in nauw contact met het departement en ons kabinet van Jeugd. Heb je nog andere vragen? jasmien.schutz@ambrassade.be beantwoordt die graag voor je.

Vragen?

Daarnaast lopen er nog een aantal andere trajecten en dossiers. Wil je graag ergens mee aan tafel zitten of heb je ergens vragen bij? Contacteer Liesbeth Maene:

Liesbeth          Maene
Liesbeth Maene
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk