[anysurfer.logo]

Jeugdbeleid

Op deze pagina kan je recente beleidsontwikkelingen vinden binnen het domein jeugd en de gevolgen ervan voor kinderen, jongeren en hun organisaties.
Op deze pagina jeugdbeleid wordt alle informatie verzameld over de meest recente beleidsontwikkelingen die een impact hebben op kinderen, jongeren en hun organisaties. Als Vlaamse Jeugdraad en Ambrassade volgen we uiteenlopende onderwerpen op waarbij zij betrokken zijn. Hieronder vallen zowel brede regelgeving met een impact op kinderen en jongeren zoals lokaal jeugdbeleid of onderwijsregelgeving als beleid specifiek voor jeugdorganisaties. Het jeugdwerk komt ook maandelijks samen op De Ambrassade om deze ontwikkelingen op de voet te volgen en te bespreken. Lees hier alle informatie over deze commissie jeugdwerk.