[anysurfer.logo]

Naar een nieuw Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2025 - 2029

Naar een nieuw Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2025 - 2029

Jeugdbeleid   |  7 NOVEMBER 2023

Wat is het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan?

Om de vijf jaar zet de Vlaamse Regering de lijnen uit om zoveel mogelijk impact te creëren voor het welbevinden van kinderen en jongeren in Vlaanderen. Dat doet ze door het schrijven van een Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP)

Het JKP legt zo het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse Regering vast. Het wordt gecoördineerd door de minister van Jeugd en is decretaal verankerd. Het JKP is een transversaal plan en heeft dus, naast Jeugd, betrekking op maatschappelijke gerichte beleidsthema's van verschillende andere bevoegdheden en beleidsvelden

In het JKP worden prioriteiten naar voor geschoven waar de regering zoveel mogelijk impact rond wil creëren. Het plan is voor vele beleidsdomeinen een duidelijk afgelijnd engagement om het perspectief van kinderen en jongeren in hun werking te integreren. 

Het JKP vertrekt telkens vanuit een omgevingsanalyse, een foto en beginsituatie van de situatie van kinderen en jongeren in Vlaanderen anno 2023, gebaseerd op de resultaten van onderzoek van de laatste jaren en input van jeugdwerkorganisaties en andere beleidsdomeinen. Daaruit worden prioriteiten gekozen en aanbevelingen geschreven voor de nieuwe Vlaamse Regering. Bij het aanstellen van de minister maakt die een keuze uit de voorgestelde prioriteiten en legt zo eigen accenten op het JKP. Daarna worden pas acties en een timing aan de gekozen prioriteiten gekoppeld. Uiterlijk een jaar na haar aantreden legt de Regering het uitgewerkte JKP voor aan het Vlaams Parlement. 

Wanneer gaat het nieuwe traject van start?

In het najaar van 2023 start het nieuwe traject op, richting het plan voor de nieuwe Vlaamse Regering, voor de periode 2025-2029. We geven in dit artikel per stap een update mee. 

 November 2023: uitleg proces en eerste lezing Omgevingsanalyse 

 Op de commissie jeugdwerk van november stellen we het traject voor en kijken we een eerste keer naar de omgevingsanalyse. Daarna volgen nog een paar inputmomenten om te wegen op de inhoud van het JKP. 

 Schrijf alvast deze 2 data in jullie agenda:

 • 12 december 2023: Denkdag JKP. Het departement CJM nodigt ons uit om in dialoog te gaan met de aanspreekpunten Jeugd-en kinderrechtenbeleid van verschillende beleidsdomeinen, de kinderrechtenactoren, lokale besturen en andere jeugdwerkorganisaties rond de uitdagingen voor de periode 2025-2029. Daarnaast analyseren we samen de omgevingsanalyse en geven we aandachtspunten mee voor de administratie richting het nieuwe JKP. 
 • 22 februari 2024: Bespreking van het eindrapport van het huidige JKP (2020-2024). 

Vragen?

Heb je vragen of suggesties ivm het JKP? Mail dan het departement via Dorien De Vries, dorien.devries@vlaanderen.be en/of laat Peter iets weten.

Peter           Bosschaert
Peter Bosschaert
 • Beleidsmedewerker ruimte & mobiliteit