[anysurfer.logo]

Vertegenwoordiging in het jeugdwerk

Vertegenwoordiging in het jeugdwerk

Vanuit de Commissie Jeugdwerk voorzien we vertegenwoordiging van het jeugdwerk in diverse werkgroepen en organen. Zo zetelen we o.a. in reflectiegroepen maar ook in werkgroepen van de Ambrassade zelf én van andere organisaties. De verkiezingen vinden telkens plaats op de eerstvolgende kerngroep van de Commissie Jeugdwerk. Je kandidatuur moet dan ook telkens op woensdag de week vóór de commissie bezorgd worden.

Hieronder vind je een overzicht van de lopende oproepen. Je vindt hiernaast telkens een document met informatie en/of een document om te kandideren voor deze functies. Hierin staat ook telkens aan wie je deze kandidatuur moet bezorgen. 

  • 2 vertegenwoordigers uit verenigingen participatie en informatie en 1 vertegenwoordiger uit cultuur-educatieve verenigingen voor de kerngroep van de Commissie Jeugdwerk.
  • 1 plaats binnen de reflectiegroep Europees & Internationaal
  • 1 plaats binnen de reflectiegroep (Boven)Lokaal
  • 1 plaats binnen de reflectiegroep Vlaams decreet Jeugd & kinderrechtenbeleid
  • 1 plaats binnen de stuurgroep basismonitoring van het departement CJM
  • Meerdere plaatsen binnen de subwerkgroep basismonitoring financiële gegevens van het departement CJM
  • Meerdere plaatsen binnen de subwerkgroep basismonitoring medewerkers van het departement CJM
  • Daarnaast draagt de Vlaamse Jeugdraad ook jeugdwerkers voor in de Algemene Vergadering van JINT, ook hier  is nog 1 plaats beschikbaar.
  • 1 plaats in de Taskforce masterplan diversiteit
  • Er is ook nog plaats voor een jeugdwerker in de Algemene Vergadering van de Ambrassade.