[anysurfer.logo]

Word jij deel van onze kerngroep?

Word jij deel van onze kerngroep?

Jeugdwerk   |  1 JULI 2019

Wat is de kerngroep? 

Met het jeugdwerk komen we maandelijks samen in de Commissie Jeugdwerk. Die Commissie vertegenwoordigt alle organisaties die erkend en/of gesubsidieerd worden onder het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het is een inhoudelijk sturend orgaan voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerkbeleid en de ondersteuning van de jeugdwerksector. 

De kerngroep is het deel van de Commissie Jeugdwerk dat na elke Commissie de knopen doorhakt die nog doorgehakt moeten worden, de regie houdt over werkgroepen, verkiezingen houdt over in te vullen mandaten en de agenda van de Commissie mee vormgeeft. De kerngroep maakt de brug tussen verleden, heden en toekomst van jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel. Bovendien bouwt de kerngroep langetermijnvisie op en zet die om in prioriteiten voor de jeugdsector.

 Wie zoeken we? 

  • 8 vertegenwoordigers uit landelijk georganiseerd jeugdwerk 
  • 3 vertegenwoordigers uit verenigingen participatie en informatie
  • 3 vertegenwoordigers uit cultuur-educatieve verenigingen
  • 1 vertegenwoordiger uit politieke jongerenbewegingen 

Waarom zoeken jullie nu nieuwe kerngroepleden?

Om de drie jaar worden de leden die op dat moment verkozen zijn in groep ontslagen. Er volgt een oproep aan het brede jeugdwerk om zich kandidaat te stellen voor 25/8. Ook huidige kerngroepleden mogen zich opnieuw kandidaat stellen.

Hoe loopt de verkiezing? 

We verwachten je kandidatuur voor 25/8. Alle kandidaturen worden voor gedragenheid gestemd door de bestaande kerngroep. Daarna worden de gedragen kandidaten voorgelegd aan de co√∂rdinatoren van het jeugdwerk d.m.v. een anonieme stemming. 

Waarom zou je dit willen doen?

In de kerngroep heb je, nog meer dan in de Commissie Jeugdwerk, vat op jeugdwerkbeleid. Met een kleine maar fijne groep geef je mee sturing aan de Commissie Jeugdwerk, aan evenementen die door De Ambrassade georganiseerd worden en bepaal je bijvoorbeeld mee de inhoud voor de jeugdwerk-tweedaagse. Je blijft in de loop over actueel beleidsnieuws en je leert bovendien andere jeugdwerkers op een fijne manier nog beter kennen.