[anysurfer.logo]

Hoe zit het met de cijfers in het jeugdwerk?

Hoe zit het met de cijfers in het jeugdwerk?

Jeugdbeleid   |  5 APRIL 2019

Hoe zit het met de stuurgroep basismonitoring?

Na een jarenlang gebrek aan cijfers in het jeugdwerk stelde de Vlaamse Jeugdraad in een advies cijfers in het jeugdwerk dat het jeugdwerk meer cijfergegevens nodig heeft om zichzelf te blijven verbeteren. Het doel daarbij is nooit om het inhoudelijke verhaal en de visie van jeugdwerkorganisaties te gaan vervangen door droge cijfers, wel om te blijven groeien en verbeteren. Wat heeft de Vlaamse Jeugdraad ondertussen gedaan met dit advies? In de stuurgroep basismonitoring werkt het jeugdwerk samen met het Departement Cultuur, Jeugd & Media aan een monitoringtool en daarnaast volgt de Vlaamse Jeugdraad haar brief over digitalisering op.

Stuurgroep basismonitoring

Deze stuurgroep wordt getrokken door enkele medewerkers van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Samen met vertegenwoordigers van het jeugdwerk werden al verschillende denkoefeningen gedaan met als doel een tool op te bouwen die cijfers kan verzamelen om de positie van het jeugdwerk te versterken. De stuurgroep vertrok met een brede blik en verzamelden de huidige gegevens, de ontbrekende gegevens en welke wel wenselijk zouden zijn. Er werd een brainstorm gedaan met mogelijke onderzoeksvragen die zinvol kunnen zijn voor onze jeugdwerksector op Vlaams niveau. 

Categorisatie

Momenteel is de veelheid aan mogelijkheden terug gebracht tot 7 grote rubrieken:

 1. Organisatietype en doelgroep
 2. Aanbod
 3. Bereik
 4. Samenwerking
 5. Infrastructuur
 6. Medewerkers
 7. Financiële gegevens
Aan onderstaande rubrieken wordt eerst gewerkt om in de volgende bijeenkomsten zo concreet mogelijk uit te werken in subwerkgroepen:

 • Organisatietype en doelgroep
 • Aanbod
 • Medewerkers
 • Financiële gegevens
Daarna worden deze voorgelegd en uitgetest met andere jeugdwerkverenigingen om vervolgens deze feedback te verwerken. De stuurgroep probeert zo goed mogelijk rekening te houden met de grote diversiteit aan jeugdwerkvormen. Zo is er nadien een sterke tool die onze positie kan versterken als sector. Bovendien kan je die gebruiken als organisatie voor je eigen organisatiebeleid.

Oproep

We roepen jullie graag op om deel uit te maken van deze stuurgroep want er zijn ondertussen twee plaatsen vrij gekomen. Ook voor de subwerkgroepen kunnen we nog deelnemers gebruiken: een subwerkgroep over gegevens van medewerkers en eentje over de financiële gegevens. Heb jij hierover de nodige expertise op zak en/of wil je hierover graag mee samen nadenken? Stel je dan kandidaat hiervoor met deze formulieren en informatie! 

Brief digitalisering

De Vlaamse Jeugdraad stuurde op 14 november 2018 samen met collega’s uit de kunst, cultuur en erfgoed sector een brief aan het Departement Cultuur, Jeugd & Media met acht suggesties voor een sterkere digitalisering. Ondertussen zat de Vlaamse Jeugdraad samen met het Departement voor een constructief overleg. De bezorgdheden zullen worden meegenomen in toekomstig overleg met o.a. meer communicatie en informering over digitaliseringsprocessen naar de jeugdwerksector toe. Als je hierover nog opmerkingen of vragen hebt, zijn deze altijd welkom, dan nemen we die mee op in de verdere uitwerking en overlegmomenten. 

Liesbeth          Maene
Liesbeth Maene
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk