[anysurfer.logo]

Verslag congres #jeugdwerkwerkt thema diversiteit

Verslag congres #jeugdwerkwerkt thema diversiteit

Kracht van Diversiteit - #Jeugdwerkwerkt

In de themasessie van de voormiddag namen Don Pandzou (De Ambrassade) en Lamia Cheba (BAZZZ) je mee in hun analyse en pleidooi voor de weg naar meer diversiteit in het jeugdwerk. Hoe zag onze route er tot vandaag uit? Waar liggen struikelblokken, en vooral: hoe stappen we daarover? Verbinding maken als mens, dat is de uitdaging van de komende jaren!

Congres #Jeugdwerkwerkt diversiteit

Sessie: Meer diversiteit in het jeugdwerk: zo kan het 

Deze sessie werd gegeven door: 

  • De Ambrassade

Lees het Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk. Filter de drempels en uitsluitingsmechanismes uit jouw organisatie. 

Sessie: Zweetdruppel is life: Sociale sportclubs 

Deze sessie werd gegeven door: 

Het is niet de bedoeling van de sociale sportclubs om de nieuwe Messi of Ronaldo af te leveren. Wel iemand die kan meedraaien in de maatschappij. Want er wordt heel wat geleerd door sport? En er is vaak een stevige begeleiding bij deze sportclubs? De jeugdwerksector kan meer dan haar steentje bijdragen.

Sessie: Animatoren die anders zijn 

Deze sessie werd gegeven door: 

Het is belangrijk om vanuit de talenten van jongeren te werken, in plaats van te streven naar vastomlijnde competenties zoals bijvoorbeeld voor het attest van animator. Maak kennis met de startanimatorcursus van Tumult, het co-animatortraject van Chiro, ontdek de visie van Konekt op een inclusieve samenleving en doe de lattenscan. 

Deze sessie werd gegeven door: 

Na een inleiding rond het beleidskader, ontstond er een boeiend gesprek over identiteitsvorming, kansen geven en tijd nemen voor en met jongeren. Ontdek wat de positieve aanpak is van Groep Intro, vzw Motief en Formaat. 

Sessie: Meetingpoints: een toolbox voor dialoof

Deze sessie werd gegeven door: 

MSC Ahlan organiseert al jaren meetingpoints in Antwerpen, discussienamiddagen waar jongeren in een veilige omgeving taboes en stiltes doorbreken. Altijd vertrekken vanuit de leefwereld van jongeren. Dat staat centraal bij meetingpoints, aldus één van de deelnemers. Check de meetingpoints toolbox.