[anysurfer.logo]

Inspiratiedag Speelplaats met toekomst

Inspiratiedag Speelplaats met toekomst

Ruimte   |  19 OKTOBER 2021 | 09:30-12:15

Foto: Klimaatspeelplaats SInt-Paulus, Kortrijk


!!! De inspiratiedag is volzet. En ook de wachtlijst is nu afgesloten. Na de inspiratiedag kan je via deze pagina de links vinden met het verslag van de dag en de bijhorende publicaties.

Corona leert ons belangrijke lessen, ook op vlak van gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren. De rol van schoolgebouwen en hun speelplaatsen wordt vandaag sterk uitgedaagd. Betonnen vlaktes hebben afgedaan, kinderen & jongeren worden uitgedaagd om te bewegen en zich goed te voelen in een meer natuurlijke omgeving of door kleine en grote ingrepen op maat van de school. De speelplaats wordt een speel- en leeromgeving voor de leerlingen van de school en scholen onderzoeken hoe hun plekken opengesteld kunnen worden voor de buurt en het jeugdwerk.

De Ambrassade stelt samen met partner MOEV op deze inspiratiedag de resultaten van 3 jaar onderzoek voor aan scholen, lokale besturen, Vlaamse beleidsmakers en het jeugdwerk. Daarbij leggen we de focus op de thema’s bewegingsvriendelijkheid en gedeeld gebruik van speelplaatsen. We zwengelen het debat over het maatschappelijk belang van de speelplaats aan met de aanwezige experten en beleidsmakers en inspireren met interessante en diverse projecten uit het werkveld. Want een ‘speelplaats met toekomst’ is zoveel meer dan een plek om te spelen.

Op de inspiratiedag krijgen de deelnemers 2 inspiratiegidsen én een poster:

 • Speelplaats met toekomst, delen van speelplaatsen met het jeugdwerk en de buurt (De Ambrassade)
 • Speelplaats met toekomst. Een bewegingsvriendelijke speelplaats, een 'buiten'kans om te spelen, te bewegen en te leren. (MOEV)
 • Een poster met onze visiepunten in beeld omgezet. Leuk om op te hangen in je klas of lerarenlokaal. 

Doelgroep

Leerkrachten, directies en schoolbesturen basis en secundair onderwijs. Maar ook jeugdambtenaren, ruimteplanners, lokale besturen en beleidsmakers.

Praktisch

 • Dinsdag 19 oktober van 9u30 tot 12u15
 • Locatie: online. Indien je ingeschreven bent, krijg je een week voor de inspiratiedag meer informatie en de link voor het online platform Swapcard. Enkel een handvol genodigden kunnen die dag ook fysiek aanwezig zijn.
 • Prijs: gratis, inschrijven is wel verplicht

Programma

9u-9u30: Onthaal

9u30-10u: Verwelkoming en inleiding door Minister van Jeugd, Media en Brussel, Benjamin Dalle

10u-11u: Voorstelling visie en aanbevelingen/conclusies
 • Voorstelling visietekst ‘Speelplaats met toekomst’: samen met onze partners ontwikkelden we de visietekst ‘Speelplaats met toekomst’, opgebouwd uit acht streefpunten waaraan de ideale speelplaats voldoet en aangevuld met 2 actuele thema’s. De toekomstvisie op schoolspeelplaatsen is een ideale leidraad, zowel bij de vorming van een eigen visie over de nieuwe speelplaats, als bij de concrete realisatie ervan.

 • Voorstelling van de belangrijkste aanbevelingen en conclusies door Inge Op de Beeck van MOEV en Peter Bosschaert van De Ambrassade. Inge en Peter gaan dieper in op aanbevelingen en conclusies van het speelplaatsenproject rond bewegingsvriendelijkheid en gedeeld gebruik (2019-2021). Deze komen voort uit het begeleidingstraject, uit alle input van de klankbordgroepleden, de scholen, literatuur, leermomenten, interviews en inspiratiedagen. Ze belichamen de integrale benadering van de visie ‘Speelplaats met toekomst’, geven richting aan scholen om speelplaatsen om te vormen en zetten beleidsmakers in gang om drempels in het beleid weg te nemen en werk te maken van een uitdagende en leerrijke speelplaats voor iedereen. 
11u-11u15: pauze   

11u15-12u15: Panelgesprekken 

Vertrekkend vanuit getuigenissen en aanbevelingen leggen we verschillende uitdagingen in het omvormen van speelplaatsen voor aan experten en beleidsmakers. Zo creëren we boeiende gesprekken op 3 verschillende niveaus. Een moderator begeleidt het panelgesprek. Er is ook een verslagnemer om de belangrijkste zaken te noteren.

Kies uit onderstaande panelgesprekken:

Sessie 1: De ‘Speelplaats met Toekomst’ op elke school: een haalbare kaart?

Sessie 2: De Vlaamse Overheid en een evenwaardige benadering van speelplaatsen bij infrastructuurprojecten op school.

 • Begga Willems: Directeur Grasmus Leuven
 • Annelies Geerts: Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
 • Elisabeth Meuleman: Parlementair uit de commissie onderwijs
 • Nele Daenen: Coördinator Team Kennis Infrastructuur bij GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Sessie 3: De rol van lokale overheden in het omvormen en openstellen van schoolspeelplaatsen.

Praktisch panelgesprekken

 • Deelnemers schrijven zich vooraf in voor 1 panelgesprek naar keuze.
 • Mogelijkheid om vragen te stellen aan experten en beleidsmakers.
 • De samenstelling van de panels kan je hier binnenkort terug vinden.

12u15- 12u30: Korte round up

12u15-13u15: Middagpauze + nababbel met de genodigden tijdens receptie met broodje.

Inspiratie

De hele voormiddag krijgen de deelnemers de kans om via het online platform Swapcard kennis te maken met boeiende speelplaatsprojecten en praktijken via filmpjes, presentaties en interviews. En je vindt er een aantal organisaties die hun manier van werken voorstellen.

Thema's:

 • Contact met de natuur. Meer groen en natuureducatie op de speelplaats. MOS Vlaanderen 
 • Een uitdagende leerplek: De speelplaats als klas buitenonderwijs. Bles.
 • Veiligheid en afspraken: een uitdagende speelplaats vraagt inschatten van risico’s. Kind en Samenleving
 • Dynamisch en participatief vorm gegeven: Kinderen en jongeren betrekken als vertrekpunt. Vlaamse Scholieren Koepel
 • Klimaatvriendelijk ontwerp: de speelplaats als lokale buffer tegen klimaatverandering in de buurt. Green YD, tuin- en landschapsarchitect.
 • Gezondheid en Bewegingsvriendelijkheid: Een bewegingsvriendelijke speelplaats, een ‘buiten’ kans om te spelen, te bewegen en te leren. MOEV
 • Gedeeld gebruik: De schoolspeelplaats als meerwaarde voor het jeugdwerk en de buurt. De Ambrassade  
 • De STEM-speeltuin: een plek waar kinderen al spelend in contact komen met wiskundige en natuurkundige concepten. Odisee

Vragen?

Heb je nog vragen of opmerkingen? Contacteer Peter:

Peter           Bosschaert
Peter Bosschaert
 • Beleidsmedewerker ruimte & mobiliteit