[anysurfer.logo]

Kom naar onze inspiratiedag Speelplaats met toekomst

Kom naar onze inspiratiedag Speelplaats met toekomst

Jeugdwerk   |  14 SEPTEMBER 2021
Klimaatspeelplaats Sint-Paulus Kortrijk

Foto: Klimaatspeelplaats Sint-Paulus, Kortrijk

Wil je weten hoe scholen aan de slag gaan om van hun speelplek een groene, gevarieerde speel- en leeromgeving te maken met een meerwaarde voor het jeugdwerk en de wijk? En welke ondersteuning van lokale besturen, onderwijskoepels en Vlaamse Overheid daarbij nodig is? 

De Ambrassade stelt met partner MOEV op de inspiratiedag ‘Speelplaats met Toekomst’ op dinsdag 19 oktober de resultaten van 3 jaar speelplaatsonderzoek voor aan scholen, lokale besturen, Vlaamse beleidsmakers en het jeugdwerk. Deze online inspiratiedag focust op bewegingsvriendelijkheid en gedeeld gebruik van speelplaatsen

We zwengelen het debat over het maatschappelijk belang van de speelplaats aan met de aanwezige experten en beleidsmakers en inspireren met interessante en diverse projecten uit het werkveld.

Bekijk het programma en schrijf je in. De namen van het eerste panelgesprek zijn net bekend. 

Peter           Bosschaert
Peter Bosschaert
 • Beleidsmedewerker ruimte & mobiliteit