[anysurfer.logo]

Jeugdwerkzomer

Lees hier alles over de jeugdwerkzomer 2021. De zomerregels en het zomerplan 2021 op een rij.
Home

FAQ's

Op deze pagina verzamelen we alle veelgestelde vragen.  
Opgelet: Deze regels gelden niet meer op dit moment. Je vindt de huidig geldende regels voor het werkjaar van 2021-2022 terug op deze pagina.

Op deze pagina vind je tal van FAQ's die werden opgemaakt op basis van de vele vragen die reeds binnenkwamen naar aanleiding van de zomer van 2021. 

We proberen het wat overzichtelijk te houden door hen op te splitsen in een 7 -tal categorieën.

 • Op wie zijn de zomerregels van toepassing
 • Voorwaarden om deel te nemen
 • Kinderen en jongeren met een beperking
 • Hoe organiseren
 • Hoe zit het met hygiëne
 • Aard van de activiteiten
 • Buitenland

Samen met het zomerplan bieden de antwoorden hieronder alvast de nodige houvast om te organiseren in de zomer van 2021. 
We weten dat er nog vragen zullen rijzen, we nemen deze ook op in updates op deze website.
Nieuwe en gewijzigde vragen krijgen een 'update datum' toegevoegd, zou hou je steeds het overzicht van welke zaken eventueel aangepast of vernieuwd zijn. 


Op wie zijn de regels van toepassing? 

Welke maatregelen gelden voor welke leeftijdscategorie? *

Alle leeftijdscategorieën (tot en met 12, 13 tot en met 18 en 18+) kunnen organiseren volgens deze regels:

 • bubbels van 100 (in juli)/200 ( in augustus) personen excl. begeleiding
 • meerdere bubbels per aanbod mogelijk
 • afstand tussen deelnemers en begeleiding binnen bubbel NIET nodig
 • afstand tussen bubbels onderling en externen WEL nodig

Uitzondering hierop is dat voor de leeftijd vanaf 13 jaar: 

 • 'intens fysiek contact' ook binnen de bubbel vermeden wordt. Hou hier rekening mee bij spelletjes en vermijd zaken doorgeven via de mond, aanrakingen via gezicht, roepen/zingen/praten in elkaar gezicht... 
 • een mondmasker wordt gedragen in contact met externen wanneer afstand houden niet mogelijk is. 

Hoe worden de leeftijdsgrenzen bepaald? Telt nog steeds de meerderheid? 

Binnen de jeugdwerkregels is aanbod mogelijk voor kinderen en jongeren. 

Er zijn 3 leeftijdscategorieën:

 • De categorie tot en met 12 jaar: dit zijn alle kinderen geboren in 2008 en later. 
 • De categorie 13 tot en met 18 jaar: dit zijn alle kinderen geboren van 2007 tot en met 2002. 
 • De categorie +18: betreft alle jongeren geboren in 2001 en vroeger. 

Het principe van meerderheid/minderheid is hier niet van toepassing. Heb je deelnemers uit verschillende leeftijdscategorieën in 1 bubbel dan verschilt de werking in principe niet m.u.v. de extra maatregelen rond intens fysiek contact en dragen van een mondmasker in contact met externen bij +12 jarigen (zie ook bovenstaande FAQ).

Wat als er in onze groep ook deelnemers zijn ouder dan 30 jaar? 

Je werking kan gewoon doorgaan. 
De mogelijkheden voor georganiseerde activiteiten worden gelijkgesteld voor -18 en +18. 

Gelden deze zomerregels enkel voor organisaties erkend als jeugdwerk?

Erkenning als jeugdwerk is geen voorwaarde om onder deze zomerregels activiteiten te organiseren.
We hebben deze zomerregels opgesteld met kinderen en jongeren als doelgroep, sectoroverschrijdend. 

Hieronder vind je meer info voor activiteiten met kinderen en jongeren waarbij de focus misschien minder op spel en meer op sport, cultuur, dans, muziek... ligt. 

En als je niet 'georganiseerd' bent en bv. met je vriendengroep weg wilt? Op de website van het Centrum Jeugdtoerisme kan je informatie terug vinden over of je in hun verblijven terecht kunt. Dat kan zonder bijkomende maatregelen voor groepen bestaande uit één huishouden + 8 andere mensen (kinderen jonger dan 12 niet meegeteld). Voor grotere groepen gelden enkele bijkomende regels.

Onze organisatie bevindt zich op een kruispunt bv. jeugdwerk - welzijn/sport/cultuur. Volgen we de zomerregels? 

De zomerregels en het zomerplan zijn geschreven vanuit het kind- en jongerenperspectief. 

We hebben er bij het opstellen van de zomerregels en zomerplan op gelet dat alle activiteiten voor kinderen en jongeren hier gebruik van kunnen maken en hadden ook overleg met enkele andere sectoren.
Bedoeling is en blijft dus dat elke organisatie die voor kinderen en jongeren organiseert binnen deze regels kan organiseren. Belangrijke boodschap is hierbij namelijk dat het voor het kind, de jongere of de ouders niet persé duidelijk en/of belangrijk is wie de organisator is van dit kamp en of het dus onder de categorie sport, jeugd of cultuur valt.

Veel sectoren verwijzen ook naar onze jeugdwerkregels maar soms gelden er daarnaast per specifieke sector nog een aantal andere maatregelen i.f.v. specifieke aard van activiteiten.  Je dient dus te voldoen aan beide documenten als je volgens het jeugd-bubbelprincipe een activiteit doet. 

Je vindt hier alvast informatie over de sport- en cultuursector. Ga op zoek naar andere informatie via de website van je ondersteunend departement of kabinet.

Hoe zit het met jeugdhuizen? 

Voor jeugdhuizen geldt anders dan vorig jaar dat zij mee onder de jeugdwerkregels vallen voor de dagdagelijkse werking met kinderen en/of jongeren. 

Wanneer een jeugdhuis echter kiest om drank en/of voeding te verkopen vallen ze mee onder de regels voor horeca en dienen ze dit protocol te volgen. 

Wil een jeugdhuis (of andere organisatie) een event met publiek organiseren dan moet men kijken naar het evenementenprotocol, neem ook zeker een kijkje op ikorganiseer.be 

Wat met afdelingen in Wallonië/ Brussel of aanbod dat doorgaat in Wallonië/Brussel? 

De beslissingen genomen door het overlegcomité zijn in principe een federale aangelegenheid en dus van toepassing voor alle landsdelen. 

Het blijft echter mogelijk dat regio's, provincies en lokale besturen extra maatregelen opnemen. Dus bekijk zeker altijd goed de regels van toepassing op de locatie waar jij jouw aanbod laat doorgaan. 

Gelden de zomerregels ook voor kadervormingscursussen? 

Ja, je kan ook voor animator-, hoofdanimator- en instructeurscursussen aan de slag met de zomerregels en zomerplan. 

Zijn de zomerregels ook van toepassing voor kookouders? 

We zien kookouders als onderdeel van een aanbod en vallen dus mee onder de zomerregels.
Vorig jaar was hier nog een belangrijke aanbeveling om risicogroepen te vermijden. Intussen zijn deze gevaccineerd en kan je met hen ook zeker bekijken wat mogelijk is. 

Er zijn een aantal scenario's mogelijk: 

 • De kookploeg vormt een eigen bubbel.
  Dan moeten zij zich als externe zien t.a.v. de andere bubbels waarin de deelnemers zitten en dus geen contact, social distancing, goed opletten bij de bereidingen en het serveren m.b.t. handhygiëne... 
 • De kookploeg maakt volledig deel uit van 1 van de bubbels waar ook deelnemers inzitten. Dan kan de kookploeg nauwer contact hebben met deelnemers binnen die bubbel bv. de jongste groepen waar al eens een extra troost van een kookouder helpt of waar de kinderen van de kookouders al eens een spelletje meepikken. 
 • De kookploeg splitst zich op per bubbel: hou er rekening mee dat de kookploeg dan niet gelijktijdig kan werken in dezelfde keuken wat het complex maakt. Als er meerdere keukens mogelijk zijn, of er wordt in tenten die op te splitsen zijn gekookt, is dit eenvoudiger.

Daarnaast wordt ook extra aandacht gevraagd voor handhygiëne aangezien ze met eten aan de slag gaan voor anderen en wordt het dragen van een mondmasker aangeraden bij koken met veel verschillende handelingen.

Hoe organiseer je jeugdwelzijnswerk? 

Ook jeugdwelzijnswerk kan zich volgens de zomerregels organiseren. 
Indien er toch opnieuw verstrengingen komen tijdens de zomer of er moeten extra maatregelen genomen worden kan jeugdwelzijnswerk steeds terugvallen op het draaiboek waarin een minimaal aanbod mogelijk blijft. 

Voor welke periode gelden deze maatregelen? 

De zomerregels zijn van toepassing op de zomervakantie.
Deze regels gelden van 25 juni 2021 tot en met 31 augustus 2021. 


Voorwaarden om deel te nemen 

Mogen deelnemers die zelf corona hebben gehad of in contact kwamen met een besmet persoon deelnemen? 

In principe geldt het volgende bij alle 'wachtperiodes voor een deelname aan dezelfde of een nieuwe activiteit':

 • Is er een medische inschatting geweest door een arts met of zonder test? En was de test negatief? > na 24u symptoomvrij zijn kan je weer meedoen tenzij de arts anders bepaalt.
 • Is er geen medische inschatting geweest of je al dan niet een test moet doen? > Na 3 dagen symptoomvrij zijn kan je weer meedoen. Dit om te voorkomen dat je andere symptomen ontwikkelt na terugkeren.
 • Heb je een positieve test afgelegd of iemand in je omgeving of van je nauwe contacten? > Dan houd je je aan de regelgeving rond quarantaine of eventuele isolatie, en bijkomende hertesting. Indien je na een hertest de medische inschatting krijgt dat je opnieuw kunt deelnemen, kan dit als je geen symptomen hebt.


Blijkt een persoon waarmee uw kind een hoog risico contact heeft gehad, besmet te zijn dan zal u hiervan op de hoogte gebracht worden door de contact tracing. Ook in dit geval is quarantaine de boodschap. Ook hier wordt indien mogelijk (afhankelijk van leeftijd) 2 maal getest alvorens quarantaine op te geven. In dit geval zal ook gevraagd worden om de persoon zoveel mogelijk in isolatie te houden, wat natuurlijk afhankelijk van leeftijd tot leeftijd mogelijk/wenselijk is. 

Hoeveel tijd laat je tussen verschillende activiteiten? 

De aanbeveling om niet te mixen in week - of kampbubbels is van toepassing. 
Dat wil zeggen dat ouders en jongeren wordt gevraagd om zowel de mix als de korte opeenvolging van bubbels te vermijden om op die manier te vermijden dat bij een eventuele besmetting in één bubbel er ook impact is op andere bubbels. 

In de bubbels is 'contact' tussen deelnemers toegestaan en is er dus sprake van hoog risico contacten. Als kinderen, jongeren of hun ouders er voor kiezen om een kind aan meerdere bubbels per week of aansluitende op een kamp/vakantie te laten deelnemen, dan verhogen zij het risico voor alle bubbels samen. Het blijft een aanbeveling die aan de 'deelnemer' en/of diens ouder wordt gegeven. Het is niet de verantwoordelijkheid van een organisatie hierop te controleren, je kan hen hier wel op wijzen. 

 Wat als deelnemers terug komen van reis uit een oranje of rood gebied? 

Je vindt steeds de actuele update van deze gebieden op deze website van Buitenlandse zaken.
De kaart met de kleurcodes voor Europa vind je hier.  Of via deze webpagina

Vanaf maandag 19 april wordt reizen naar het buitenland terug toegestaan maar sterk afgeraden.
Iedereen die op reis is geweest naar een rode zone (en daar langer dan 48 uur verbleef) is verplicht om het PLF in te vullen (moet altijd, ook als je niet uit een rode zone terugkomt) en wordt op dag 1 en dag 7 na terugkomst getest. Tot zolang de resultaten van de tweede test niet gekend zijn, gaat men in quarantaine. Nadat een negatief testresultaat op de tweede test is afgeleverd, kan men uit quarantaine en dus opnieuw deelnemen aan een aanbod.  

 Kan wie deelneemt aan dagaanbod en 's avonds naar huis gaat, 's avonds naar andere activiteiten? 

We verwijzen hierbij nogmaals naar de aanbeveling die deelnemers en hun ouders krijgen om de week- en/of kampbubbel te respecteren en niet te mixen. 
Hierover vind je meer info in deze FAQ

Wat kan je doen als een kind niet kan of mag deelnemen? 

Kan een kind/jongere niet deelnemen door ziekte, door contact met een besmet persoon, omdat men geen toestemming krijgt van ouders of huisarts (in geval van bv. risicopatiënt), omwille van de draagkracht van de begeleidersploeg... zorg dan vooral voor goede communicatie omtrent de 'waarom'. Zorg dat het voor deelnemers duidelijk is waarom deelname niet mogelijk is en wees begripvol in de communicatie. Je kan ook kijken of je de deelnemer op een andere manier kunt proberen betrekken bij de activiteit of het aanbod via bv. een brief of afstandsactiviteit.

Daarnaast zijn er ook veel vragen over het al dan niet weigeren van kinderen/jongeren die de aanbeveling rond het niet mixen van bubbels niet volgen. Als organisatie is het moeilijk om deelnemers weigeren op basis van een 'aanbeveling', je kan ouders en deelnemers wel informeren en verduidelijken wat het gevaar is van mixen en waarom dat voor jouw organisatie niet wenselijk is.

Wat met de aanbeveling voor pre-testing? 

Het gaat hier duidelijk over een aanbeveling en geen verplichting.
Of je pre -testing dus wel of niet meeneemt in je voorbereiding is iets waar je over kan nadenken. Hou wel rekening met het volgende:

 • door het feit dat het een aanbeveling is kan je dit niet 'opleggen' aan deelnemers 
 • de mogelijke drempels verbonden aan testing afhankelijk van de 'soort test': kostprijs, beschikbaarheid en bereikbaarheid, de psychische drempel. 

  Bataljong schreef voor lokale besturen een zeer mooi overzichtelijk en uitgebreid overzicht van de redenen waarom we niet met heel het jeugdwerk voor pre-testing gaan.

Update 19/07: vorige week was er weer heel wat te doen rond de pre-testing van jeugdwerkaanbod. Een overleg tussen sector en kabinet Dalle maakte duidelijk dat jeugdwerk geen voorstander blijft van een verplichting noch sterke aanbeveling om de hierboven reeds aangehaalde reden. Ook in de realiteit blijkt nu dat heel wat kampen met verplichte pre-test (buitenlandse kampen) alsnog te kampen hebben met besmettingen wat de vraag verder doet reizen hoe we hiermee moeten omgaan. 

Anderzijds merken we ook dat her en der ouders, leiding, stad- of gemeentebestuur vragende partij is voor die pre-testing. 
Als de keuze toch gemaakt wordt om vooraf te gaan testen zorg dan vooral voor goede communicatie, overleg hieromtrent goed met alle betrokken partijen EN wijs op het belang van een sterke omkadering. 
Het wegnemen van de financiële en logistieke drempel door het aanbieden van gratis testen lijkt vaak de ultieme oplossing, maar daarbij worden belangrijke zaken over het hoofd gezien. We zetten de zaken waarover je goed moet nadenken en omkadering nodig hebt, op een rijtje:

 • Start altijd vanuit een goede balans tussen virusveiligheid en ademruimte voor kinderen en jongeren. 
 • Laat het steeds uitgaan van 'vrijwilligheid'. Een aanbeveling kan er nooit toe leiden dat je mensen gaat verplichten testing vooraf te doen. Vermijd die druk, vermijd stigmatisering, elk kind heeft recht op vakantie en we dreigen mensen uit te sluiten.
 • Denk ook na over psychologische en pedagogische begeleiding. Testen schrikken sommige kinderen en jongeren af, men gaat soms angstig reageren in de dagen voorafgaand aan de test omdat men absoluut niet positief wil testen met o.a. zelfisolatie als gevolg... Houdt hierbij de balans rond vertrouwen in de werking in het oog. Jeugdwerk als veilige haven, plek waar je jezelf kan zijn, plek waar je een vertrouwensband opbouwt met andere deelnemers en begeleiding moet ook steeds belangrijk blijven. 
 • Denk na over mandaten en verantwoordelijkheden: Begeleiding mag niet zomaar medische handelingen (zoals een test uitvoeren. Ter vergelijking: jeugdleiding mag bv. geen paracetamol aan een kind met pijn geven.
  Begeleiding heeft ook niet zomaar het recht om al deze medische info te 'ontvangen' en te handelen naar... Medische gegevens kunnen niet zomaar gedeeld worden met begeleiding zonder hiervoor een kader te scheppen. 
 • Hoe ga je om met kinderen, jongeren en ouders wanneer iemand positief test. Zorg voor goede ondersteuning. Er hangen namelijk consequenties aan vast: bevestigende PCR- test (indien bv zelftest of sneltest was) en isolatie. Er zullen sluimerende besmettingen opduiken dus er zullen kinderen zijn die positief testen zonder enig symptoom of enige vorm van ziek zijn, ouders gaan hier goed in ondersteund moeten worden. 
 • We blijven ook aangeven dat het belangrijk is te voorkomen dat negatieve testen onbewust aanleiding geeft om de teugels te vieren? Pretesting is immers verre van een totale garantie. Er zijn al verscheidene uitbraken geweest op activiteiten waar iedereen vooraf negatief getest was. De protocollen blijven zéér belangrijk.
 • Wat met iemand die positief test op een zelf- of sneltest maar nadien negatief op PCR -test. Wees flexibel en rechtvaardig. Zorg ervoor dat men nadien nog kan aansluiten op een kamp. 
 • Denk aan draagkracht, financieel en organisatorisch. Bij verenigingen die al onder druk staan, maar ook bij gezinnen. Je kan vooraf bv. vragen dat deelnemers een zelftest uit de apotheker afnemen en werken op basis van vertrouwen dat ze handelen naar het resultaat. Samen mee zorg dragen voor een zo veilig mogelijk kamp. Hoe ondersteun je dan gezinnen die dat wel willen maar moeilijk kunnen organiseren? 
 • Iedereen gelijk voor de wet? Er zijn momenteel heel veel nauwe contacten mogelijk in de 'niet- georganiseerde' context. Bekijk het dus ook proportioneel, is het ok om aan een specifieke groep/organisatie te vragen extra maatregelen te nemen? 


Kinderen en jongeren met een beperking 

Wat met aanbod voor kinderen en jongeren met een beperking?  

Er komen heel wat vragen binnen over hoe de zomerregels en het zomerplan toe te passen op kinderen en jongeren met een beperking.

We zijn uitgegaan van deelname door alle kinderen en jongeren en hebben getracht zo inclusief mogelijk te zijn, probeer dus zeker in eerste instantie te kijken of jullie je activiteiten binnen deze zomerregels kunnen organiseren.

Ga zeker het gesprek aan met ouders en opvoedingsverantwoordelijken: Mag en kan het kind of de jongere mee? Hebben ze toestemming nodig van ouders of een huisarts? Wees je ervan bewust dat kinderen en jongeren met bijzondere noden misschien extra aandacht nodig zullen hebben maar zeker niet allemaal tot de risicogroepen behoren. Bespreek met ouders welke noden er zijn, welke zaken eventueel moeilijk zijn binnen de regels die van toepassing zijn en welke drempels overwonnen kunnen worden. Heb je nog tips en tricks nodig over hoe je redelijke aanpassingen kan doen, neem dan ook zeker eens een kijkje op deze pagina of bij ouders voor inclusie.

We begrijpen daarnaast wel dat er soms heel specifieke situaties zijn waardoor sommige regels moeilijk toepasbaar zijn: bv. de combinatie van leeftijden, de nood aan intensief contact i.f.v. verzorging, troost, hechting... ga steeds in gesprek met de betrokken begeleiding en ouders/opvoedingsverantwoordelijken over eventuele nodige uitzonderingen en hoe jullie daarmee om kunnen gaan.

Hoe ga je om met kinderen en jongeren met een bijzondere nood aan nabij fysiek contact? 

Probeer op voorhand afspraken te maken met de kinderen en jongeren en hun ouders. Er wordt aan iedereen gevraagd om met gezond verstand om te gaan met intens fysiek contact deze zomer. Maar uiteraard zijn er kinderen en jongeren met bijzondere noden en hun nood aan aanraking en nabijheid hoeft hen niet uit te sluiten van activiteiten of kampen met anderen.

Denk eventueel na over één of enkele vaste begeleiders waar het kind of jongere bij terecht kan.

Is deze persoon (fysiek) ouder dan 12 jaar? Hierbij zijn de risico's groter, dus kijk hier hoe intens contact beperkt kan worden en wijs één of enkele vaste begeleiders aan voor deze persoon, en zorg ervoor dat deze persoon dit ook weet. 

Zowel bij -12 als +12-jarigen kan er intens contact nodig zijn voor alledaagse behoeften als eten of verzorging, spreek ook hier eventueel een vaste begeleider af en gebruik je gezond verstand. Zie de noodzakelijke contacten bij deze doelgroep dus gerust breder dan noodsituaties. 

Als je begeleiders zichzelf willen beschermen met mondmaskers of handschoenen bij deze handelingen, kan dat, maar het is zeker niet verplicht binnen de bubbel. Denk ook steeds na over de impact van dit soort maatregelen op het welbevinden van de kinderen/jongeren. Start ook hier steeds vanuit handhygiëne en ventilatie en kijk daarna wat verder nodig is. 

Worden extra maatregelen aangeraden bij K&J die niet zelf kunnen eten of zichzelf kunnen wassen? 

Er zijn geen extra maatregelen verplicht bij de zorgtaken van kinderen en jongeren met (zware) fysieke of verstandelijke beperkingen. Je kan er als begeleider zelf voor kiezen om je extra te beschermen, maar dat is geen noodzakelijke maatregel binnen de bubbel en denk ook aan het effect dat dit heeft op deze kinderen en jongeren en hun gevoel van vertrouwen en rust. Het welzijn van jezelf als begeleider en je kinderen en jongeren staat centraal, probeer (eventueel op voorhand samen met huisarts en ouders) oplossingen te zoeken voor drempels zodat de kinderen en jongeren mee kunnen die normaal ook zouden meegaan. Mét aandacht voor je draagkracht als begeleiding.

Kan de begeleiding ervoor kiezen sommige deelnemers wel en anderen niet mee te nemen? 

Dat kan, we benadrukken hierbij nog eens dat alle kinderen en jongeren enorm nood hebben aan ruimte en spelen met anderen. Voor sommige jongeren is er als sinds de zomer van 2020 heel weinig tot niets mogelijk, en is het belangrijk te begrijpen dat men snakt naar ademruimte. 
Het doel van deze jeugdwerkzomer en alle maatregelen is dat zo veel mogelijk kinderen en jongeren veilig mee kunnen. Maar uiteraard houden de maatregelen ook heel wat in, en we weten dat deze niet voor elke groep, voor elke organisatie of voor elke deelnemer evident zijn. Er is dus alle begrip als je organisatie of groep beslist om géén activiteiten of kamp te organiseren, of als je in samenspraak met het kind of de jongere, de ouders en eventueel de huisarts beslist om iemand thuis te laten. Zorg in dat geval ook zeker voor goede communicatie en nazorg: het is uiteraard niet fijn om achter te blijven.

Zijn er in je verblijf of tenten extra maatregelen nodig voor K&J met bijzondere noden door corona? 

Nee, die zijn niet verplicht, de gewone maatregelen rond verluchting, hygiëne enz. gelden. Bekijk op voorhand wel of je bv. extra zorgmateriaal bij hebt, een ander soort bed enz. en welke reinigingsmaatregelen hierop van toepassing zijn. 

Voorzie je vaste begeleiding voor K&J met bijzondere noden waarvoor nauw contact nodig is?

Zoals hierboven gezegd, is dat een mogelijkheid voor +12-jarigen. Voor jongere kinderen en jongeren kan dat zeker ook duidelijkheid scheppen. 

Kunnen volwassenen met een beperking mee met onze jeugdactiviteiten? *

Er zijn heel wat organisaties die ook activiteiten organiseren voor mensen die fysiek ouder zijn dan 30 (soms wijkt de fysieke leeftijd af van de verstandelijke leeftijd of is er sprake van bewindvoering), maar dit wel doen onder jeugdwerkactiviteiten.
Vorig jaar werd er gekeken naar meerderheid/minderheid. De situatie dit jaar is intussen ook anders (o.a. door de vaccinatie van risicogroepen en ook 18+) waardoor het niet zo zwart- wit is.

Voor 18+ zijn er dus zeker mogelijkheden binnen de regels vooropgesteld voor georganiseerd aanbod. Zie ook deze FAQ. 


Hoe organiseren? 

Bubbels excl. begeleiding, hoe zit dat dan juist? 

Er wordt gesproken over bubbels van 

 • 100 personen excl. begeleiding van 25 juni t.e.m. 29 juli
 • 200 personen excl. begeleiding 30 juli t.e.m. 31 augustus 

Wat wil dit WEL zeggen: Dat wil zeggen dat elke bubbel dus 100/200 deelnemers kan toelaten zonder de begeleiding mee te tellen. En dat een bubbel dus 100/200+ begeleiding is. 
bv. bubbel van 100deelnemers + 8 begeleiders, dus in realiteit 108 personen die deel uitmaken van de bubbel. Het aantal begeleiding wordt niet begrensd.

Wat wil dit NIET zeggen: dat je als begeleiding geen 'deel uitmaakt' van de bubbel, of bij verschillende bubbels kan aansluiten. Als begeleiding blijf je dus toehoren aan één bubbel en volg je dus mee de maatregelen van toepassing op die bubbel. Dat wil zeggen dat je afstand houdt met deelnemers en begeleiders van andere bubbels, maar dat je dus ook binnen de bubbel contact mag hebben met de deelnemers en begeleiding van die bubbel. 

Hoe organiseren we voorbereidingen, overleggen voor of na het aanbod, voor- en nakampen...?

Je kan hierbij kiezen voor een aantal mogelijkheden:

 • Je houdt de bubbels aan zoals ze ook tijdens het aanbod (zullen) zijn/waren. Dat wil zeggen dat begeleiding die voor een bepaalde groep staat, perfect samen kan vergaderen, voorbereiden, samen nog een activiteit doet... er kan in dit geval ook vergaderd worden over de bubbels heen, alleen is afstand en/of mondmaskers tussen de begeleiding van 2 groepen dan wel heel belangrijk. Je hebt met mensen buiten je bubbel immers géén contact.
 • Je kiest voor andere bubbels tijdens een voor- of nakamp, bij de opbouw of afbraak van je werking, anders dan de bubbels tijdens de werking zelf... Houdt er dan rekening mee dat het wordt aanbevolen om bubbels niet te mixen. In dat geval kan het dus helpen om enkele dagen 'buffer' in te bouwen tussen bv. de bubbel(s) van het voorkamp en de bubbels tijdens het kamp... Op die manier zorg je ervoor dat eventuele besmettingen nadien enkel impact hebben op de bubbel waar de besmette persoon dan deelneemt en niet ook op andere bubbels.  
 • Je kan steeds volgens het 'samenscholingsverbod' samenkomen. Dat wil zeggen dat je bv. als begeleiding kan vergaderen, zaken voorbereiden, opbouwen... volgens de regels die ook voor de samenleving van toepassing zijn. Daarbij zal afstand een belangrijke rol blijven spelen, en draag je een mondmasker als afstand niet behouden kan worden. Je hebt voor alle duidelijkheid dan géén contact met elkaar. Op die manier kan je zonder impact op de bubbels toch samenkomen over bubbels heen. 

Wat je kiest, staat je vrij, elke vorm heeft voor en nadelen. 
Belangrijkste is dat je bij je keuze en de bijhorende contacten steeds rekening houdt met wat de impact is wanneer er een besmetting is voor je werking en de afzonderlijke bubbels. 
Uitgangspunt: voor de tracing wordt gekeken naar alle contacten tot 2 dagen terug. 

Mogen meerdere bubbels op 1 locatie? 

Ja, dit kan. 
Bekijk wel met de eigenaar van een verblijf/terrein... of het lokale bestuur van de locatie waar je aanbod plaatsvindt geen extra beperkingen hieromtrent oplegt. 

Hoe zit het met broers en zussen of liefjes en de opdeling in bubbels? 

Je hoeft geen rekening te houden met broers en zussen of liefjes bij je opdeling. 

Het kan natuurlijk wel moeilijk zijn voor sommigen om niet 'samen' te zitten in een bubbel. Bespreek dit goed met de betrokkenen en kijk indien nodig voor een oplossing.

Hoe verloopt vervoer van en naar aanbod, hoe verhouden de bubbels zich hier?*

Neem een kijkje in dit artikel voor al je vragen over vervoer deze zomer. 

De lokale overheid of politie legt extra regels op, kan dit? 

Gemeentes en steden kunnen controles uitvoeren op jullie aanbod, zelf of via de politie.
Vanuit hun autonomie kunnen ze extra regels opleggen. Dat wil dus zeggen dat een stad of gemeente in een politiereglement extra maatregelen kan opleggen indien zij dit wenselijk achten. Wanneer je met dergelijke zaken geconfronteerd wordt, ga dan zeker ook in gesprek en vraag hen jou te informeren waar je deze info kan terugvinden zodat je je verder goed kan informeren. Op die manier kan je ook nagaan of het werd opgenomen in hun reglement.

Kan een aanbod waarbij 1 bubbel blijft slapen en een andere bubbel elke dag naar huis gaat?

Dit kan, je kan immers verschillende bubbels tegelijkertijd op één locatie organiseren. 
Contact vermijden tussen de bubbels geldt hier dus ook volledig, als er toch contact met externen is, dienen mondmaskers en sociale afstand bewaard te worden.

Binnen 1 bubbel is een combinatie van beide groepen niet wenselijk.
Doordat sommige deelnemers naar huis gaan wordt de bubbel meer 'doorbroken' dan wanneer iedereen op de locatie blijft. Als het toch nodig is dit zo te organiseren, is open communicatie hierover naar de deelnemers heel belangrijk. 

Hoe kunnen we specifiek aandacht hebben voor K&J in maatschappelijk kwetsbare situaties?

Werken met vaste bubbels met een maximumaantal zorgt ervoor dat heel wat kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie uit de boot vallen. Met deze tips kan je hier extra aandacht voor hebben. 

Hoe werk je met het max. van 100/200 deelnemers in aanbod met wisselende groepen per dag? 

Tijdens een week speelplein mogen max. 100(/200 personen in één bubbel deelnemen. Je kan wel verschillende bubbels tegelijk op één locatie hebben. 

Als een kindje bijvoorbeeld enkel op dinsdag deelneemt, houdt dat kindje ook op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag een plaatsje ‘bezet’. Als op maandag je werking nog niet vol (in totaal 100/200 personen) zit, kunnen er nieuwe kinderen aansluiten op dinsdag. Vanaf dat ze één dag deelnemen, nemen ze dus een vaste plek in. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je bubbel nooit of slechts op 1 dag (bv. dinsdag of donderdag, vaak de drukste dagen) uit 100 kinderen bestaat, de andere dagen is de bubbel kleiner omdat kinderen die één dag deelnemen eigenlijk ook een hele week een plaatsje ‘bezet’ houden. 

Met deze bubbel kan je verschillende activiteiten doen uiteraard, zolang je binnen je bubbel blijft of de juiste maatregelen neemt als er bv. een andere begeleider of jeugdwerker bij komt.

Wat als er 'fouten' gemaakt worden tegen de bubbelwerking? 

We weten dat er misschien fouten gemaakt zullen worden en bubbels onbedoeld soms contact zullen hebben. Registreer in dat geval duidelijk en specifiek welke contacten er hebben plaatsgevonden in je logboek. Zorg ervoor dat je dit zeer goed kunt doorgeven in geval van een besmetting zodat er goede tracering kan plaatsvinden.  

Wat met ouders die hun kinderen na de 'dagwerking' ophalen? 

We raden aan om externen zo weinig mogelijk toe te laten op je terrein. Werken met kiss&ride zone, werken met afhaalblokken, probeer dit zo te organiseren dat er weinig contact is tussen kinderen, begeleiders en ouders. vraag aan de deelnemers/diens ouders, om buiten je gezinsbubbel contact met andere bubbels te mijden. Het is belangrijk ook ouders te wijzen op hun verantwoordelijkheid hierbij, maar onthoud dat je hierbij géén controlerende functie hebt als begeleiding of organisatie.  

Het aanduiden van een corona - coördinator: wat wil dat juist zeggen? 

Elke jeugdwerkorganisatie duidt een corona-coördinator aan per activiteit en communiceert deze ook duidelijk op de website (zodat contacttracers makkelijk contact kunnen nemen). 

De corona-coördinator is steeds beschikbaar, is op de hoogte van de maatregelen en zorgt mee voor communicatie aan begeleiding, deelnemers, ouders etc. Dit kan dezelfde persoon zijn over verschillende activiteiten heen maar dan zorg je ervoor dat deze persoon steeds op de hoogte is van alles en ook beschikbaar is als aanspreekpunt. Wanneer één van je deelnemers of begeleiding besmet blijkt, zal contact opgenomen worden met je organisatie om de juiste stappen te nemen via de corona-coördinator. 

Vraag zeker ook aan de ouders of opvoedingsverantwoordelijke van de deelnemer of de begeleider zelf om je op de hoogte te houden van een eventuele testing en de informatie die de arts in kwestie meegeeft. Zorg dat je corona-coördinator op de hoogte is en alle nodige aanwezigheidsinformatie bij de hand heeft wanneer hij/zij gecontacteerd wordt door het tracingcentrum.

Wat als er iemand besmet is, welke noodprocedure moeten we volgen?

De noodprocedure werd opnieuw bekeken en je zal deze en alle bijhorende documenten snel kunnen vinden op een tabpagina hierboven!


Hoe zit het met hygiëne? 

Moeten we als begeleiding en als deelnemer +12 ook in de zomer een mondmasker dragen tijdens de activiteit? 

Mondmaskers maken geen deel uit van de werking in de bubbels TENZIJ je met je bubbel in contact komt met andere bubbels en geen afstand kan houden en/of met externen en je ook geen afstand kan houden. 
Verlaat je het terrein en kom je op plaatsen waar een mondmasker gevraagd wordt, of waar je mogelijk niet voldoende afstand kunt houden, zorg dan zeker dat alle +12 deelnemers een mondmasker bij hebben. Mondmaskers op publiek domein enkel nodig voor deelnemers en begeleiding +12 waar het gevraagd wordt. Spreek goed af wie verantwoordelijk is voor het mondmasker, de deelnemer zelf of de organisatie, voorzie steeds enkele reserve maskers... 

Zijn faceshields evenwaardig aan mondmasker? 

Voor sommige mensen is een faceshield comfortabeler dan een mondmasker, maar ze kosten ook iets meer. Faceshields zijn geen gelijkwaardig alternatief voor mondmasker en je mag dit dus niet zomaar door een face shield vervangen.
Sommige mensen krijgen toestemming van huisarts om het mondmasker te vervangen door een faceshield, in deze gevallen kan het dus zeker wel. 

Een faceshield ter beschikking hebben, kan bv. wel een middel zijn tijdens lichte EHBO tussenkomsten, of als extra bescherming wanneer men dit bv wil doen bij zwaardere EHBO momenten, maar is dus zeker geen 'must'. 

Wat met mensen die samenwonen met andere jeugdwerkers? 

Als je begeleider bent van dag-aanbod, is het aangeraden om buiten je bubbel met extra voorzichtigheid om te gaan met mensen die niet tot je bubbel behoren. Hygiëne is hierbij zeker belangrijk, maar geef deze mensen ook zeker door als er in geval van een besmetting gevraagd wordt om aan contact tracing te doen.

Wat met outreachend werken vanaf 25 juni? 

Je kan zeker outreachend blijven werken, maar uiteraard blijf je de geldende maatregels in de samenleving volgen. Als je outreachend werk combineert met andere soorten jeugdwerk, is het van bijzonder extra belang om bij je outreachend werk met de afstands- en veiligheidsmaatregelen rekening te houden indien van toepassing.

Zijn handschoenen nodig of nuttig? 

Handhygiëne is het belangrijkste. Wees je er bewust van als je buiten je bubbel zaken aanraakt. Handschoenen kunnen handig zijn als je buiten je bubbel gaat, maar je handen wassen, werkt dus ook.   

Mogen, moeten of kunnen we kinderen tot 12 jaar vragen een mondmasker te dragen in specifieke situaties? 

Momenteel wordt het niet vanuit de federale overheid opgelegd, noch aanbevolen in het jeugdwerk.
In scholen dragen intussen ook de leerlingen uit 5e en 6e leerjaar een mondmasker. 
Als je ervoor zou kiezen dit te vragen, weeg dan goed de voor- en de nadelen tegenover elkaar af, weet dat wat je vraagt zeker niet verplicht noch aanbevolen wordt door overheid of ons in het jeugdwerk, en denk zeker ook na of het in elke situatie wenselijk is. 

 Aandachtspunten om mee te nemen: 

 • Mimiek en het ‘zien’ van emoties is heel belangrijk voor kinderen en jongeren en in het bijzonder voor jonge kinderen. 
 • Mondmaskers zijn pas ‘effectief’ als ze correct worden gedragen, dat is niet evident bij kinderen. 
 • Mondmaskers kunnen een beklemmend gevoel geven voor kinderen. 
 • Het is geen verplichting, door het toch op te leggen kies je ervoor om strenger te handelen dan nodig. 
 • Wees je ook bewust van je impact op de perceptie die je creëert voor andere activiteiten; als je op één plaats een masker moet dragen, is die andere activiteit dan wel veilig? 
In sommige situaties kan het wel een vraag zijn vanuit begeleiding, ouders of andere deelnemers om dit toch te vragen aan deelnemers en kan je dus ook zeker in gesprek gaan. Misschien voelen ouders of deelnemers zich veiliger, misschien zorgt het ervoor dat bepaalde kinderen wel kunnen/mogen komen als de hele groep een mondmasker draagt. 

Vraag dit dus nooit zonder er goed over na te denken en/of over in gesprek te gaan met deelnemers en/of begeleiders. 

Wat als eventuele repatriëring of afhaling niet door de ouders zelf kan gebeuren? 

Denk hier op voorhand over na, zoek oplossingen met andere opvoedingsverantwoordelijken of familieleden of kijk of er iemand binnen de bubbel eventueel voor vervoer kan zorgen. Spreek dit op voorhand af. 

Ventileren en verluchten zijn belangrijk. Wat houdt dat juist in? *

Ventileren = het constant binnen brengen van verse lucht. 24/24 en 7/7. Dat kan via aangepaste ventilatiesystemen, maar evengoed via openstaande ramen en/of de roosters op de ramen. 

Verluchten = is in een korte periode een grote hoeveelheid verse lucht binnenlaten door een raam of buitendeur wijd open zetten. 
Dit houdt in dat je dit gedurende min. 15 min doet en dit enkele keren per dag/ruimte. Zeker wanneer een groep er gedurende langere tijd samen zit/zat, plan je regelmatig dergelijke momenten in. 

Is desinfecteren nog noodzakelijk? 

We spreken overal in de richtlijnen rond infrastructuur en materiaal over 'grondig reinigen' en niet meer over desinfecteren. 
Dit doen we omdat uit onderzoek is gebleken dat desinfecteren niet noodzakelijk is en zelfs heel 'belastend' kan zijn voor materiaal, gebouw en ook degene die moet uitvoeren. 

Grondig reinigen met voldoende allesreiniger en water moet volstaan om eventuele virusoverdracht te vermijden. 

Mag materiaal van de ene naar de andere bubbel? 

Materiaal blijft idealiter binnen dezelfde bubbel. Wordt materiaal toch door verschillende bubbels na elkaar gebruikt dan zijn er 2 mogelijkheden:

 • zorg dat er minimaal 3u is tussen het gebruik door bubbel 1 en bubbel 2
 • reinig de contactoppervlakken grondig tussen bubbel 1 en bubbel 2 als er geen 3u tussen kan worden gelaten


Aard van de activiteiten  

Mag er gezongen worden?

We maken het onderscheid tussen af en toe zingen tijdens je activiteiten en activiteiten waarbij zingen centraal staat zoals een musicalwerking of muziekkamp.

Als je activiteit of kamp echter als focus zang, musical of muziek spelen heeft of een groot deel van je activiteiten bestaat uit zingen, is het belangrijk dat je hierbij de maatregelen van de Cultuurgids volgt, ter aanvulling van onze jeugdwerkregels. Deze maatregelen gelden immers ook op kampen en activiteiten. Deze specifieke maatregelen gelden niet voor -12-jarigen.

Mogen we losse vormingen aanbieden tijdens de zomer? bv. EHBO vorming halve dag*

Externen in functie van workshops zijn toegelaten en worden gezien als essentiële externen binnen onze sector. 
Een vorming/workshop voor jouw begeleiding en/of de deelnemers is dus zeker mogelijk maar de externe workshop gever wordt ook echt beschouwd als externe en maakt geen deel uit van de bubbel.

Dat wil vooral zeggen dat de workshopgever:

 • geen contact heeft met de deelnemers en/of begeleiding
 • afstand bewaart of een mondmasker draagt indien dit niet mogelijk is
 • eigen materiaal gebruikt en geen materiaal deelt met de deelnemers  

 Mag je met je jeugdwerking rondtrekken en overnachten op verschillende plaatsen? 

Anders dan in 2020 kan dit in de zomer van 2021 WEL. Dit komt vooral omdat we vandaag veel beter weten wat de gevaren zijn en hoe we daar kunnen op 'inspelen'. 

Rondtrekken en overnachten op verschillende plaatsen kan dus, maar daarbij blijft het cruciaal om contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden. 

Daarom enkele tips:

 • Gedraag je in de openbare ruimte en bij gebruik van plekken waar ook anderen aanwezig zijn steeds zoals de regels in de maatschappij het voordragen. 
 • Ga niet 'op de bots' op zoek naar een slaapplek, plan het rondtrekken vooraf. Deur aan deur bellen op zoek naar een slaapplek is in deze nog steeds geen goed idee. 
 • Voelt iemand binnen de groep zich niet helemaal ok, of heb je net een zieke persoon naar huis gestuurd? Dan is het misschien niet het moment om te gaan rondtrekken. 

Mogen deelnemers en begeleiding zich wassen in de rivier?

Zeker. Dat is geen probleem, we gaan er uiteraard van uit dat jullie dit zoals steeds ecologisch doen met respect voor omgeving en natuur. En daarnaast doorheen de dag vooral goed letten op handhygiëne met aandacht voor goed inzepen en gebruik van proper water.

Kunnen we uitstappen zoals naar een zwembad of pretpark gewoon laten doorgaan? 

Uitstappen zijn zeker mogelijk. De vraag om zoveel mogelijk op het terrein te blijven blijft bestaan maar uitstappen zijn mogelijk voor de samenleving en dus ook voor georganiseerd jeugdwerk. 

Hou wel rekening met de maatregelen van toepassing in de maatschappij bij verplaatsing van en naar en bekijk vooraf goed welke maatregelen van toepassing zijn ter plaatse voor groepen. 

Kunnen we eten en drinken aanbieden of afhaalmaaltijden organiseren? 

Voor de duidelijkheid het gaat hier niet over eten en drinken voor de deelnemers van een bubbel, maar als extra activiteit om bv. geld in het laatje te brengen. 

Je kan dergelijke zaken (zowel ter plaatse als afhaal) organiseren volgens de regels van het horecaprotocol. 

Hou rekening met een aantal zaken:

 • Niet elke stad of gemeente laat dit toe vanuit verenigingen en interpreteert het 'professionele' daarin nogal strikt. Ga dus zeker na bij de gemeente wat kan en houd indien nodig een constructief gesprek over hoe jullie dit veilig organiseren. 
 • Zorg dat kiezen voor een 'horeca activiteit' geen impact heeft op je bubbelwerking indien dit op dat moment ook van toepassing is. 
 • Denk goed na over hoe dit te organiseren. Samen koken, voorbereiden etc vraagt nog steeds de nodige maatregelen rond afstand en dragen van mondmasker dus ook hier moet je goed over nadenken. 
 • Bedenk bij afhaal ook hoe je het praktisch mogelijk maakt, hoe je ervoor zorgt dat contact vermeden wordt etc... 
Kunnen we huis- aan - huis - verkoop organiseren? 

Huis-aan-huisverkoop kan opnieuw sinds 9/6. 
Meer info vind je bij deze FAQ van de Vlaamse overheid onder economie: welke regels gelden voor ondernemingen en verenigingen die diensten of goederen aanbieden aan consumenten. 

 Onder welke maatregelen is jeugd(welzijns)werk altijd gegarandeerd? 

 • 1-op-1-begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: In 1-op-1-gesprekken luisteren jeugdwelzijnswerkers naar het verhaal van kinderen en jongeren, ze bieden emotionele steun, advies en informatie en/of ze verwijzen door naar gespecialiseerde diensten voor informatie en/of ondersteuning. Individuele gesprekken kunnen gepaard gaan met een kleine activiteit zoals knutselen, een gezelschapsspel spelen, gamen, moestuinieren,… Ook een combinatie met praktische ondersteuning, zoals het afdrukken van een schooltaak, het invullen van een formulier of het nalezen van een sollicitatiebrief is mogelijk. Alsook het uitlenen van materiaal zoals een laptop, een geluidsrecorder,… 
 • Een derde persoon betrekken bij individuele begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: Jeugd(welzijns)werkers kunnen een bemiddelende rol opnemen tussen de jongere en een ouder, leerkracht of hulpverlener, bijvoorbeeld bij spanning of conflict, of hen uitnodigen om aan te sluiten bij het gesprek om specifieke kennis en ondersteuning in te brengen. Of omgekeerd kunnen jeugd(welzijns)werkers kinderen en jongeren vergezellen bij hun (eerste) gesprek(ken) met een professionele hulpverlener om een warme overdracht te doen. Andere (hulpverlenings)organisaties (CAW, OCMW, Straathoekwerk, …) kunnen op deze manier in contact treden met jongeren. 
 • De lokalen van de werking openstellen voor groepjes van max. 8 kinderen en/of jongeren (+ 1 begeleider). Organisaties nemen alle nodige maatregelen die nodig zijn om deze groepen van elkaar gescheiden te houden: Kinderen en jongeren kunnen op die manier bij elkaar op verhaal komen of op andere manieren uiting geven aan hun gedachten en gevoelens. Ze kunnen deelnemen aan ontspannende en versterkende activiteiten. Dat kan in het gebouw indien nodig, maar wordt aangeraden om maximaal buiten te organiseren op het terrein van de werking of op een afgebakende plaats zoals een schoolspeelplaats of bv. een sportterrein. Groepsactiviteiten kunnen afgewisseld worden met keuzeactiviteiten alleen of in subgroepen, maar steeds binnen dezelfde groep van 8 personen (+1 begeleider). 
Lees alle richtlijnen op de website van het departement CJM.   

 Kunnen wij evenementen of publieksmomenten organiseren? 

Dat kan, mits het volgen van het evenementenprotocol
Hierover vind je ook meer info op de website ikorganiseer.be  van Formaat. 

Kan mobiele werking en/of instuifwerking ook binnen de zomerregels? 

Dat kan zeker, je houdt in deze ook wel rekening met het gegeven dat als je werkt volgens het bubbelprincipe, dat kinderen en/of jongeren de aanbeveling krijgen geen bubbels te gaan combineren. 
Als organisatie waak je erover dat je het maximum aantal deelnemers van jouw bubbel niet overschrijdt.  

Kan je activiteiten doen zonder aanwezige begeleiding?

In het protocol waarop ons zomerplan gebaseerd is, werd opgenomen dat begeleiders in het jeugdwerk niet altijd meerderjarig zijn. Het is dus belangrijk dat je bij elke activiteit wel een verantwoordelijke aanduidt, onder meer om alle regels te kunnen blijven volgen (denk aan de maatregelen voor het verlaten van het vakantiedomein of kampterrein: men moet binnen de bubbel blijven, je mag geen externen toelaten en wanneer men in contact komt met anderen in de openbare ruimte (bossen, sport/speelterreintjes, stadpleinen, straten,…) houdt men voldoende afstand van de mensen die niet tot de bubbel behoren).

Een driedaagse staptocht kan dus plaatsvinden maar groepen moeten wel een verantwoordelijke aanduiden. Zo wordt er als begeleiding dus wel een vorm van toezicht en volgen van de maatregelen voorzien. 

Tot slot volgen deze activiteiten de regels van de maatschappij als je niet op je eigen locatie bent.


Buitenland 

Kunnen we in het buitenland op vakantie/kamp? 

Op dit moment zijn niet essentiële reizen naar het buitenland mogelijk doch nog steeds afgeraden. Vanaf de zomer zullen echter specifieke regels gelden per land wat de voorwaarden betreft om een land binnen te komen, door te reizen of naar terug te keren. Je leest meer over wat we ondertussen weten van de regels in België in dit nieuwtje.

Welke locaties onder welke voorwaarden vallen etc. daarover vind je meer op deze websites: die van Buitenlandse zaken, die van de federale covidinformatiewebsite, en Wegwijzer. Als je specifieke vragen hebt over de regels die gelden in een ander land voor groepen, kan je kijken bij de mensen waarmee je lokaal samenwerkt of zij deze regels kennen of kan je contact opnemen met de ambassade van het land in kwestie in België. 


Bereid je voor op afwijkende maatregelen tussen de verschillende landen, die bovendien bij sommige landen nog niet bekend zijn. Annulatie op dit moment is voorbarig en heeft ook geen juridische grond, tenzij een zeer inreisverbod van toepassing blijft bv. 
Heb je bij de uitwerking van je aanbod professionele of internationale omkadering dan kan dit ook zeker een hulp zijn om je wegwijs te maken. 

Hoe zit het met de tests voor je naar het buitenland kunt? *15/7/2021

Je leest meer over wat we ondertussen weten van de regels in België in dit nieuwtje.

Welke locaties onder welke voorwaarden vallen etc. daarover vind je meer op de websites in bovenstaande vraag. Als door de reisvoorwaarden in het land waar je heen gaat of door reist, of bij terugkomst in België een test gevraagd wordt, moet je dus een PCR test afnemen. In sommige landen geldt dat ook een andere test kan volstaan, maar meestal wordt een PCR test gevraagd. 

 • Je vindt meer informatie over hoe en waar je een test kunt laten afnemen via dit antwoord op de Covidinformatie-website. Je kan je laten testen in testcentra over heel België zoals staalafnamecentra, labo's of ziekenhuizen. Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk vraagt aan je deelnemers om elk op tijd een afspraak vast te leggen. Door de drukte in de testcentra moet je meestal een afspraak maken. Vind hier bij welk testcentrum je terecht kunt en contacteer hen.  
 • Geef hierbij aan je deelnemers mee dat ze deze test best doen ongeveer 48u voor vertrek, omdat je testresultaat binnen moet zijn, en het testresultaat anderzijds in veel landen niet ouder mag zijn dan 72 uur.
 • Deze testen worden niet vergoed door de verplichte ziekteverzekering en kunnen aangerekend worden aan de reiziger aan 46,81 euro. 
 • Je hebt per persoon recht op twee gratis PCR-tests als je nog niet (volledig) gevaccineerd bent en ook nog geen kans gehad hebt. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid. De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september. 
 • Hoe ga je te werk? Je hebt een code nodig en een afspraak bij een testcentrum. 
 • Voor vertrek: 1. Je vraagt je code aan of krijgt je code via één van deze wegen: de huisarts, de arbeidsgeneesheer, de CLB-arts, de contacttracer of na het invullen van een Passenger Locator Form. De code voor de gratis tests zal je kunnen aanvragen via Myhealthviewer.be of mijngezondheid.be vanaf 28 juni en je zal vanaf dan ook zelf een code kunnen aanmaken voor een niet-gratis test. 2. Met deze code kan je een staalafname boeken via de website www.mijngezondheid.be. Let op, die code is maar tien dagen geldig.  3. Maak tijdig een afspraak bij een testcentrum. In de meeste gevallen kan dat telefonisch. 4. Met je code kan je naar een labo of naar een testcentrum om je gratis PCR-test te laten afnemen. Tegen 1 juli zullen er meer testcentra bijkomen. 
 • Opgelet: de PCR-testen met snel resultaat (binnen 3u) die in sommige centra (bv op luchthaven) worden aangeboden zijn duurder en worden ook niet terugbetaald!
 • Bij terugkomst: 1. Je geeft je Passenger Location Form door (ongeacht vaccinatiestatus of kleur van je reisland) (er wordt een mogelijkheid voorzien om dit door te geven in groep voor deelnemers onder 12 jaar, bij deelnemers ouder dan 12 moet een individueel form worden ingevuld) 2. Je krijgt een code om te testen indien dat nodig is. 3. Je neemt je test af binnen de voorziene tijd. 4. Je volgt de maatregelen afhankelijk van je testresultaat en als je uit een rode zone komt ga je ook in quarantaine (tenzij je gevaccineerd bent). Belangrijk: deze tests zijn steeds gratis!


Is er nog steeds een limiet m.b.t. afstand 150 km? 

Neen, deze limiet is niet langer van toepassing. 

Wat met annulaties en terugbetalingen? 

Dit is altijd een lastige kwestie, enerzijds zit jouw organisatie in financieel lastige papieren wanneer annulaties moeten worden doorgevoerd, anderzijds zijn er ook heel wat ouders, opvoedingsverantwoordelijken en jongeren zelf die financieel het water aan de lippen hebben. Bekijk daarom of je met je deelnemers kunt afspreken om hun deelnameprijs nu niet terug te betalen, in ruil voor een voucher voor latere werking. 

Als dat niet kan of niet evident is, kan je over andere oplossingen in gesprek gaan, zoals over (gedeeltelijke) solidariteitsbetuigingen mbv. Gedeeltelijke of geen terugbetalingen. Weet wel dat je in principe juridisch verplicht bent om terug te betalen indien er geen andere oplossing gevonden kan worden. 

 Specifiek voor de organisaties die vouchers hebben uitgedeeld of nog zullen uitdelen ikv. Pakketreizen; weet dat deze vouchers een jaar gelden en indien de einddatum nadert, een terugbetaling gevraagd kan worden. Als organisatie heb je dan wel 6 maanden tijd om dit bedrag terug te betalen. Tenzij het over een concrete reisannulatie gaat die gemaakt was met een voucher; dan moet je als organisatie in principe binnen 14 dagen terugbetalen. 

Voor alle duidelijkheid; Sinds 20 juni 2020 mag je nog steeds vouchers uitdelen, maar zijn je deelnemers niet verplicht om deze te aanvaarden, en kunnen ze dus ook rechtstreekse uitbetaling vragen. Meer over pakketreizen kan je terugvinden bij de geldende maatregelen.

Hoe zit het met de Passenger Locator Form? *15/7/2021

Je moet bij terugkeer in België altijd je PLF ingevuld hebben, onafhankelijk van de kleurcode waaruit je terugkeert. Je PLF geef je op deze website digitaal in of kan je ook via een papieren formulier indienen (door het te mailen naar PLFBelgium@health.fgov.be). 

 • Als groep kan je met deelnemers onder 12 jaar tot 10 deelnemers per begeleider opnemen op 1 digitaal formulier. 
 • De groepsingave tot 10 deelnemers voor deelnemers tussen 12 en 16 jaar is jammer genoeg niet langer een optie omwille van testingopvolging (je moet een inviduele PCR-code kunnen krijgen op basis van invullen formulier wanneer je terugkomt uit een zone waarbij dat nodig is) en quarantainemaatregelen en tekort aan informatie om dit te kunnen doen. 
 • Vul de PLF dus zo goed mogelijk in voor/met je individuele deelnemers vanaf 12 jaar, als het kan digitaal, eventueel met een gezamenlijk invulmoment en anders via het papieren formulier dat ook te vinden is. 
 • Voor deelnemers tot 12 jaar kan je digitaal dus wél tot 10 deelnemers op je begeleidersformulier opnemen.
 • Ondervind je problemen bij het formulier, kan je mailen naar PLFBelgium@health.fgov.be.