[anysurfer.logo]

Jeugdwerkzomer

Lees hier alles over hoe de jeugdwerkzomer 2020 zal verlopen. De jeugdwerkregels en zomerplannen 2020 op een rij.
Welkom op de mini-website van de jeugdwerkzomer. Hier lees je alles over hoe de zomer van 2020 kan doorgaan in het jeugdwerk.

Kunnen we straks op zomerkamp met de jeugdbeweging of naar de lokale speepleinwerking? Ja! De zomer van 2020 wordt een sterke jeugdwerkzomer met duizenden vrijwilligers, met meer dan een miljoen kinderen en jongeren. Een zomer van spelen met limieten, activiteiten doen in kleinere bubbels, maar vooral van grenzeloos plezier! 

Spelen is een recht voor kinderen en jongeren. Jeugdbewegingen, vakantieorganisaties, speelpleinen en vele andere vormen van jeugdwerk maken deze zomer dat recht waar. Zoals steeds vanuit ons jeugdwerk-DNA: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, participatief, speels, creatief, avontuurlijk, actief en zoveel meer. Daar steekt geen enkel virus een stokje voor.

Hoe speel je deze zomer veilig? Hoe organiseer je een zomerkamp in tijden van corona?

De Ambrassade, Bataljong, minister van Jeugd Benjamin Dalle, en vele jeugdorganisaties gingen aan tafel zitten met een groep virologen. Onderstaande regels en zomerplannen zijn een vertaling voor de jeugdsector op basis van de officiële protocollen die goedgekeurd werden door de Groep expert exit strategie (GEES).

Samen maakten we:   

De jeugdwerkregels

Dit is een set van verplichte regels voor alle georganiseerde activiteiten, aanbod, kampen, werkingen voor (en meestal door) kinderen en jongeren in de zomer. De jeugdwerkregels zijn de regels waar je je verplicht aan moet houden. 

De toepassing van de jeugdwerkregels is onderhevig aan nieuwe besluiten van de Nationale Veiligheidsraad de komende weken en maanden. Regelmatig verwijzen we dan ook naar de geldende maatregelen in de samenleving. 

Zomerplannen

Dit zijn draaiboeken voor specifieke types van jeugdwerk. Zo is er een zomerplan voor jeugdbewegingen, eentje voor vakantiekampen met en zonder overnachting, voor speelpleinen en eentje voor jeugdhuis- en ontmoetingswerkingen. Een zomerplan maakt de jeugdwerkregels concreet. Het zomerplan volgen is niet verplicht. Toch raden we aan om het zomerplan zo goed mogelijk te vertalen naar jouw kamp, activiteit of aanbod. Heb je toch nog nood aan advies of hulp? Klop dan zeker aan bij jouw koepelorganisatie of jeugddienst, die de komende weken alles in het werk stelt om je te ondersteunen.

Zomerplan jeugdbeweging

Jeugdbewegingskampen zijn de meeste gekende en klassieke vorm van jeugdwerk aanbod in de zomervakantie. Het gaat over de kampen/bivak van Chiro, EJV, FOS Open Scouting, IJD, JNM, Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSA, PJV, Scouts en Gidsen Vlaanderen.  

Zomerplan vakantiekampen met overnachting

We begrijpen onder kampen met overnachtingen alle activiteiten gericht op kinderen en jongeren waarbij samen overnacht wordt op locatie. Hieronder vallen kampen van jeugdwerkorganisaties, maar ook van bv. sportorganisaties, cultuurorganisaties, enz. Hoewel de kampen met overnachting en de jeugdbewegingskampen een vrij gelijkaardig zomerplan krijgen voorgelegd zijn er toch verschillen op te merken m.b.t. organisatie, infrastructuur, soms ook activiteiten waardoor we ze graag in 2 zomerplannen zetten. 

Zomerplan vakantiekampen zonder overnachting

Hieronder vallen activiteiten georganiseerd door jeugdwerkorganisaties, lokale besturen, cultuurorganisaties, sportorganisaties, circusorganisaties, ... of samenwerkingen ertussen, waarbij alle kinderen en jongeren op het eind van de dag/activiteit opnieuw naar huis/andere opvoedingssituatie gaan, daar overnachten en de volgende dag terugkomen. Dit wordt met opzet breed gedefinieerd omdat er heel veel verschillende organisaties activiteiten aanbieden voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren hebben recht op vrije tijd, en zullen hopelijk ook in deze periode de keuze kunnen maken tussen activiteiten die het meest bij hen passen. 

Zomerplan dagaanbod en speelpleinen zonder overnachting

De inhoud van dit zomerplan is bedoeld voor alle particuliere en gemeentelijke organisatoren van dagaanbod zonder overnachting met wisselende groepen: speelpleinwerking, tienerwerking en andere dagactiviteiten (bv. Grabbelpas). 

Zomerplan instuifwerking

Dit is een toepassing van de jeugdwerkregels voor jeugdkampen en –activiteiten op jeugdhuizen, ontmoetingswerkingen, en jeugd(informatie)centra.

Formaat werkte aan een draaiboek waarin de algemene regels vertaald werden naar de jeugdhuiscontext. Gebruik dit draaiboek voor, tijdens en na het organiseren van jullie aanbod. Vooral het jeugdhuis klaar maken voor de heropstart wordt een hele klus. Het is voor jeugdhuizen mogelijk om onder verschillende soorten regels te vallen. 

Jeugdhuizen zijn een vorm van jeugdwerk en volgen dus de jeugdwerkregels - die staan onder punt A in het draaiboek. Een deel van de jeugdhuizen verkopen - als deel van hun ontmoetingsfunctie - consumpties. Indien die jeugdhuizen consumpties verkopen, dan volgen zij de regels voor drinkgelegenheden - die staan onder punt B in het draaiboek.

Het draaiboek, met de jeugdwerkregels én de regels voor drinkgelegenheden, vind je hier:

Vertrekkend vanuit het belang van kinderen en jongeren

De jeugdwerkregels en zomerplannen vertrekken vanuit het belang van kinderen en jongeren & het DNA van het jeugdwerk. De voorbije maanden waren voor elk kind en elke jongere intens. Samen spelen wordt deze zomer waardevoller dan ooit. Daarom willen we ons sterk organiseren, zodat we binnen bepaalde limieten ons vooral grenzeloos kunnen amuseren. In bubbels van beperkte grootte, waarin kinderen en jongeren écht kunnen spelen, zonder afstand, zodat we fysiek en emotioneel weer dicht bij elkaar kunnen zijn. Niet verplicht om aanbod te organiseren Kan je niet wachten om aan de slag te gaan? Of zakt de moed je net in de schoenen? Geen enkele ploeg of organisatie is verplicht om een kamp of aanbod te organiseren. Hou rekening met de draagkracht van je vrijwilligers-, leidings-, of animatorenploeg. Hou het veilig, maar ook plezant!

Die andere jeugdwerkzomer

Wordt deze zomer anders? Zeker. De jeugdwerkregels en zomerplannen helpen je om alles zo veilig mogelijk te organiseren. Maar Covid-19 is deze zomer niet verdwenen. Het zal deze zomer vaak anders lopen dan hoe we het gewoon zijn. Een deelnemer verlaat misschien vroeger het kamp om een (mogelijke) besmetting te vermijden, kinderen die de afspraken even vergeten, ouders die ongerust zijn in het belang van hun kind, etc. Dit is een nieuwe realiteit. Maar: laat ons er vooral een fijne zomer van maken, ook al loopt die anders dan gepland. Bereid je goed voor met de jeugdwerkregels en jouw zomerplan onder de arm en geniet daarna van elk moment onderweg. We wensen jou een onvergetelijke jeugdwerkzomer!  

Op onze to do lijst

  • samenwerking met Publiq en kampzoeker.be voor ouders die een kamp zoeken
  • samenwerking met SOS Zomerkampen om buitenlandse kampen nieuwe kampplaatsen aan te bieden