[anysurfer.logo]

Jeugdwerkregels

Benieuwd welke activiteiten mogen doorgaan dit werkjaar? En aan welke regels je je moet houden? 
Home

Richtlijnen voor het jeugdwerk vanaf 1 september 2021

Op het Overlegcomité van 20 augustus werd beslist dat de beperkingen voor georganiseerde activiteiten, dus ook voor jeugdwerk, wegvallen in Vlaanderen. We blijven ons samen wel richten op de enkele simpele richtlijnen rond ventilatie, hygiëne, contact met anderen etc. We zetten de richtlijnen hier op een rij. Verwacht geen uitgebreide draaiboeken meer zoals in het voorbije 1,5 jaar, daar kunnen we van af stappen. We gaan voor gezond verstand en vooral plezier en ademruimte voor alle kinderen en jongeren. 

Richtlijnen voor het jeugdwerk vanaf 1 september 2021

Op het Overlegcomité van 20 augustus werd beslist dat de beperkingen voor georganiseerde activiteiten, dus ook voor jeugdwerk, wegvallen in Vlaanderen. We blijven ons samen wel richten op enkele simpele richtlijnen hieronder beschreven. 

In het laatste deel gaan we ook in op enkele FAQ's die ons reeds bereikten.
Informeer je collega’s, vrijwilligers en medejeugdwerkers hier dus ook over. 

Richtlijnen voor het organiseren van jeugdwerkactiviteiten 

We spreken hieronder vooral over richtlijnen, dat zijn dus geen verplichtingen meer maar wel een aantal zaken waar jullie nog kunnen aandacht aan besteden en waarbij we vooral vragen: handel steeds vanuit gezond verstand. Uitzonderlijk benoemen we ook nog enkele maatregelen die voor de maatschappij van toepassing zijn en waar ook jullie je in bepaalde gevallen moeten aan houden. 

 • De voorkeur gaat nog steeds uit naar activiteiten die volledig of deels buiten doorgaan. 
 • Kies je ervoor om een activiteit binnen te laten doorgaan, blijf dan extra aandacht besteden aan het ventileren en verluchten van ruimtes voor, tijdens en na gebruik. 
 • Behoud aandacht voor basishygiëne. Het regelmatig wassen van de handen, het gebruik van wegwerpzakdoeken en afsluitbare vuilnisbakken, het hoesten/niezen in de elleboog,... Blijf hier wijzen op het belang van deze basishygiëne bij begeleiding en deelnemers. 
 • Er zijn geen specifieke beperkingen voor jeugdwerkactiviteiten in het buitenland, hou wel nog steeds rekening met de beperkingen en/of maatregelen van toepassing voor zowel het land waar je naar afreist als voor terugkeer naar België. 
 • De deelnamevoorwaarde rond ziekte blijft van toepassing: Wie ziek is of zich niet goed voelt, blijft thuis.
  Ook kinderen en/of begeleiding die in contact kwamen met een besmet persoon en in quarantaine moeten blijven, kunnen in dit geval niet deelnemen aan het aanbod. 
 • Wie ouder is dan 12, in contact komt met externen en geen afstand kan houden, draagt een mondmasker.
 • Vraag externen (bv. ouders die hun kinderen halen en brengen, verantwoordelijken van de infrastructuur, leveranciers...) om social distancing steeds in acht te houden en een mondmasker te dragen indien dit niet mogelijk is. 
 • Blijf samenscholingen vermijden. 
 • Wanneer je je als groep op publieke domeinen bevindt, een uitstap organiseert, een winkel bezoekt,... dan hou je je steeds aan de maatregelen die van toepassing zijn op die plaats en voor de brede samenleving m.b.t. het houden van afstand, het dragen van mondmaskers,... 
 • Voor evenementen gelden in Vlaanderen vanaf 1 september meer mogelijkheden. 
  Voor evenementen tot 200 personen binnen en 400 personen buiten kan je in september organiseren zonder beperkingen, zonder maskers en zonder Covid Safe Ticket.
  Voor grotere evenementen kies ofwel voor een formule waarin de corona maatregelen (social distancing, mondmaskers, aparte bubbels...) en lokale afstemming bepalen hoe je organiseert
  OF de Covid Safe Ticket systemen.
  Evenementen zijn publieke events waarbij de doelgroep anders is dan de doelgroep die je normaal bereikt, volg je de regels zoals gecommuniceerd op ikorganiseer.be. 
 • Lokaal kunnen er steeds strengere en verplichtende maatregelen worden toegepast op basis van de lokale vaccinatiegraad of besmettingssituatie. 
 • Duid nog steeds een verantwoordelijke (coronacoördinator) aan die aanspreekpunt is voor deelnemers, ouders en in geval van nood ook de contacttracers. Deze persoon kent de afspraken die jullie maken om alles veilig te laten verlopen en kan snel reageren wanneer gegevens nodig zijn bv. in functie van een besmetting. 

FAQ's 

Wat met Brussel? 

Voor Vlaamse jeugdwerkorganisaties met activiteiten of werking in het Brussels hoofdstedelijk gewest zullen vanaf vandaag dezelfde regels gelden als in Vlaanderen en zijn er niet langer beperkingen. 
Toch is het ook hier belangrijk om te kijken naar de regels die nog gelden voor elke Brusselaar of bezoeker wanneer je je bv. in de publieke ruimte begeeft en ook of er eventueel andere regionale of lokale regels worden opgelegd. 

Mogen we activiteiten binnen doen? 

Ja, er is geen verplichting voor buitenactiviteiten. Buitenactiviteiten blijven wel zeker een goed idee als de omstandigheden het toelaten. Vermijd bij binnen-activiteiten grote groepen op hetzelfde moment op dezelfde plaats en zorg altijd voor goede ventilatie. 

 Moeten we ons blijven houden aan de zomerregels? 

Er zijn geen strikte verplichtingen meer rond bubbelgroottes, voortdurend poetsen enz. Je kan het materiaal van de zomer wel blijven gebruiken om je werking in het jaar op te stellen, denk bv. aan de informatie rond ventilatie.

Moeten we onze deelnemers blijven registreren? 

Blijf voorlopig de gegevens bijhouden van je deelnemers. We zijn er ons van bewust dat dit een drempel geeft voor veel werkingen, en bekijken wanneer dit niet langer nodig is. 

Wat als er een besmetting is? 

Voorlopig blijft de tracing in werking, en zorg je er als coronacoördinator nog voor dat je je deelnemers kunt doorgeven wanneer de tracing je belt. De tracing zal opnieuw meer op individuele basis gebeuren nu de scholen herstart zijn. Wanneer je een meerdaagse activiteit doet, ben je bewust van de mogelijke risico’s en houd je de informatie van hogere risicocontacten voor de tracing goed bij. Als corona coördinator zorg je er dus voor dat je bereikbaar blijft voor het contactcenter bij een besmetting.

 Kunnen kinderen en jongeren uit de risicogroepen deelnemen? 

 We hanteren de lijst met risicogroepen die door de experten wordt naar voor geschoven. Als een kind/jongere deel uitmaakt van een risicogroep, hebben ouders of opvoedingsverantwoordelijken de verantwoordelijkheid om op de medische fiche aan te geven of de ziekte/aandoening onder controle is (bv. met medicatie). Bij twijfel wordt aangeraden advies van de huisarts te vragen om te kunnen deelnemen aan het aanbod. Ga zeker in gesprek bij vragen of discussie hierover en zoek naar inclusieve oplossingen indien mogelijk.