[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep welzijn en integriteit

Beleidswerkgroep welzijn en integriteit

Integriteit - Mentaal welzijn

Beleidswerkgroep welzijn en integriteit

Inleiding

(Mentaal) welzijn en integriteit van kinderen en jongeren staan hoog op de agenda in het jeugdwerk. Daarom koos het jeugdwerk ervoor deze thema’s aan te pakken in de beleidswerkgroep welzijn en integriteit. 

De beleidswerkgroep welzijn en integriteit realiseert acties die het welzijns-en integriteitsbeleid van het jeugdwerk versterkt. De beleidswerkgroep zoekt beleidsopportuniteiten binnen deze thema’s en formuleert aanbevelingen voor beleid. Beleidsmatig volgt ze de decreetswijzigingen en implementaties op van het plan Vroeg en Nabij, het Jeugd en Kinderrechtenbeleidsplan (prioriteit welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling), alles rond integriteitsbeleid en beleidsmatige prioriteiten op de kruispunten van jeugdwerk met onderwijs en welzijn. 

De prioriteiten van deze beleidswerkgroep worden bepaald met de deelnemers en in samenwerking met de commissie jeugdwerk.

Doelstellingen 

Positieve impact realiseren door beleidsmatig werk op vlak van welzijn- en integriteitsthema's en beleidsvoorbereidend werk voor de Vlaamse Jeugdraad.

Concrete dossiers:

 • Vroeg en Nabij (participatief traject, decreetswijzigingen, uitvoeringsbesluiten): vanuit kinderen, jongeren en hun organisaties positieve impact realiseren en adviesvoorbereidend werk voor Vlaamse Jeugdraad voeren.
 • Integriteitsbeleid naar aanleiding van nieuwe Jeugddecreet: lijnen voor de sector uittekenen en handvaten bieden aan jeugdwerkorganisaties.
 • Akkoord Deontologisch en integer handelen actualiseren.
 • Adhoc welzijnsgerelateerde dossiers met betrekking tot kinderen en jongeren behartigen
 • Voorbereidend beleidswerk voor verkiezingen rond thema welzijn en integriteit van kinderen en jongeren.

Structuur en mandaat 

De beleidswerkgroep is open en toegankelijk voor alle jeugdwerkorganisaties erkend of gesubsidieerd binnen het decreet Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid, die een uitgesproken welzijns- en integriteitsbeleid voeren en/of hierop willen inzetten beleidsmatig of voor jeugdwerkorganisaties die zich op het kruispunt met welzijn bevinden.
Daarnaast sluiten een aantal belangrijke partners uit het aangrenzende beleidsdomein welzijn aan.

Realisaties

Deze beleidswerkgroep start nieuw op in oktober 2023.

Contact

Wens je meer info of wil je graag deelnemen aan deze beleidswerkgroep? 
Neem contact op met Lore Van Dongen.

Aagje          Rottiers
Aagje Rottiers
 • Beleidsmedewerker Mentaal Welzijn en Integriteit