[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep jeugdtoerisme

Beleidswerkgroep jeugdtoerisme

Jeugdtoerisme
Filmploeg kampcharter

Deze structurele werkgroep was oorspronkelijk een prioritaire werkgroep van de commissie jeugdwerk maar is nu dus structureel verankerd in de werking van De Ambrassade vanuit de link die bestaat met het decreet jeugdverblijven. De werkgroep tracht op alle beleidsniveaus de barrières voor jeugdtoerisme te detecteren en daar waar nodig verminderen. De werkgroep speelt een belangrijke rol in het uitvoeren, opvolgen en uitdragen van het Masterplan bivakplaatsen.

Doelstelling van de werkgroep

Het doel van deze werkgroep is (beleids)informatie uitwisselen, vinger aan de pols te houden m.b.t. de bestaande regelgeving rond jeugdtoerisme (de verschillende decreten) en eventuele problemen m.b.t. het thema detecteren en aanpakken.

Resultaat

Contact

Wens je meer informatie of sluit je graag aan bij deze werkgroep? Contacteer An van Lancker.

An           Van Lancker
An Van Lancker
 • Beleidsmedewerker jeugdtoerisme, jeugdlokalen en regulitis