[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep jeugdtoerisme

Beleidswerkgroep jeugdtoerisme

Jeugdtoerisme

Beleidswerkgroep Jeugdtoerisme 

Inleiding

Elke beleidswerkgroep werkt vanuit de commissie jeugdwerk en koppelt hier ook aan terug. We bereiden in deze beleidswerkgroepen standpunten, visie en adviezen voor rond verschillende thema's die door de commissie naar voor worden geschoven. 

Voor deze beleidswerkgroep is elke vorm van deelname aan jeugdtoerisme, een kamp, een vakantie, een weekend, een bos- of zeeklas, een sportstage, een theaterweek…, een recht voor elk kind en elke jongere.  

De werkgroep tracht op alle beleidsniveaus de barrières voor jeugdtoerisme te detecteren en daar waar nodig verminderen. De werkgroep speelt een belangrijke rol in het uitvoeren, opvolgen en uitdragen van het Masterplan Jeugdkampen. 

Filmploeg kampcharter
Doelstellingen

De werkgroep heeft een aantal doelstellingen:  

 • Vinger aan de pols omtrent jeugdtoerisme beleid. Signaleren van problemen en adviseren omtrent verbeteringen. 
 • Wegwerken van drempels waar kinderen, jongeren en hun organisaties op botsen die deel willen nemen aan jeugdtoerisme of dergelijke initiatieven willen opzetten. 
 • Opmaken, opvolgen en uitvoeren van een (nieuw) masterplan jeugdkampen samen met de betrokken partners. 
 • Uitwisselen en versterken van informatie op beleidsniveau en de visie omtrent krachtig jeugdtoerismebeleid onder de verschillende betrokken partijen.  

Structuur en mandaat 

De beleidswerkgroep is open en toegankelijk voor alle jeugdwerkorganisaties erkend of gesubsidieerd binnen het decreet Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid, die bezig zijn met jeugdtoerisme.
Daarnaast sluiten een aantal belangrijke partners uit het decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme aan (CJT, VJH en ADJ). 
Tot slot zijn ook beide betrokken administraties (Departement CJM  en Toerisme Vlaanderen) vertegenwoordigd in deze beleidswerkgroep.

 • KSA 
 • Chirojeugd Vlaanderen 
 • Scouts en Gidsen Vlaanderen 
 • KLJ 
 • Centrum voor jeugdtoerisme (CJT) 
 • Vlaamse jeugdherbergen (VJH) 
 • Departement Cultuur Jeugd Media 
 • Wegwijzer vzw 
 • Top Vakanties
 • Tumult
 • Krunsj vzw
 • Toerisme Vlaanderen
 • ULDK 
 • ADJ vzw

Realisaties

Vandaag wordt volop ingezet op het opvolgen en mee uitvoeren van de acties voorzien in het masterplan jeugdkampen. 
In het werkjaar 2023 - 2024 gaat extra aandacht naar toekomst:  wat na deze legislatuur? 

Contact 

Wens je meer informatie of sluit je graag aan bij deze beleidswerkgroep

Contacteer An Van Lancker 

An           Van Lancker
An Van Lancker
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk en jeugdtoerisme