[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep jeugdtoerisme

Beleidswerkgroep jeugdtoerisme

Jeugdtoerisme

Beleidswerkgroep Jeugdtoerisme 

Inleiding

Deze structurele werkgroep was oorspronkelijk een prioritaire werkgroep vanuit de commissie jeugdwerk maar is nu dus structureel verankerd in de werking van De Ambrassade. De werkgroep tracht op alle beleidsniveaus de barrières voor jeugdtoerisme te detecteren en daar waar nodig verminderen. De werkgroep speelt een belangrijke rol in het uitvoeren, opvolgen en uitdragen van het Masterplan bivakplaatsen. 

Filmploeg kampcharter
Doelstellingen

De werkgroep heeft een aantal doelstellingen:  

 • Het uitwisselen van (beleids)informatie. 
 • Vinger aan de pols houden m.b.t. bestaande regelgeving rond jeugdtoerisme (de verschillende decreten, Europese wetgeving pakketreizen, …) 
 • Verlagen van de druk op vrije tijd (met focus op jeugdtoerisme) door regulitis en drempels weg te werken en in te zetten op kwalitatief en kwantitatief aanbod van verblijven, terreinen, materiaal. 
 • Masterplan mee opstellen, uitvoeren en bewaken of de partners werk maken van de afgesproken acties.

Structuur en mandaat 

De beleidswerkgroep is open en toegankelijk voor alle jeugdwerkorganisaties erkend of gesubsidieerd binnen het decreet Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid, die bezig zijn met jeugdtoerisme.
Daarnaast sluiten een aantal belangrijke partners uit het decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme aan (CJT, VJH en ADJ). 
Tot slot zijn ook beide betrokken administraties (Departement CJM  en Toerisme Vlaanderen) vertegenwoordigd in deze beleidswerkgroep.

 • KSA 
 • Chirojeugd Vlaanderen 
 • Scouts en Gidsen Vlaanderen 
 • KLJ 
 • Centrum voor jeugdtoerisme (CJT) 
 • Vlaamse jeugdherbergen (VJH) 
 • Departement Cultuur Jeugd Media 
 • Wegwijzer vzw 
 • Top Vakanties
 • Tumult
 • Krunsj vzw
 • Toerisme Vlaanderen
 • ULDK 
 • ADJ vzw

Realisaties

Vandaag wordt volop ingezet op het opvolgen en mee uitvoeren van de acties voorzien in het masterplan jeugdkampen. 
In het werkjaar 2023 - 2024 gaat extra aandacht naar toekomst:  wat na deze legislatuur? 

Contact 

Wens je meer informatie of sluit je graag aan bij deze beleidswerkgroep

Contacteer An Van Lancker 

An           Van Lancker
An Van Lancker
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk en jeugdtoerisme