[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep jeugdtoerisme

Beleidswerkgroep jeugdtoerisme

Jeugdtoerisme
Filmploeg kampcharter

Inleiding

Deze structurele werkgroep was oorspronkelijk een prioritaire werkgroep vanuit de commissie jeugdwerk maar is nu dus structureel verankerd in de werking van De Ambrassade. De werkgroep tracht op alle beleidsniveaus de barrières voor jeugdtoerisme te detecteren en daar waar nodig verminderen. De werkgroep speelt een belangrijke rol in het uitvoeren, opvolgen en uitdragen van het Masterplan bivakplaatsen. 

Doel werkgroep

De werkgroep heeft een aantal doelstellingen:

 • Het uitwisselen van (beleids)informatie.
 • Vinger aan de pols houden m.b.t. bestaande regelgeving rond jeugdtoerisme (de verschillende decreten, Europese wetgeving pakketreizen, …)
 • Verlagen van de druk op vrije tijd (met focus op jeugdtoerisme) door regulitis, drempels weg te werken en in te zetten op kwalitatief en kwantitatief aanbod van verblijven, terreinen, materiaal.
 • Masterplan mee opstellen, uitvoeren en bewaken of de partners werk maken van de afgesproken acties.

Structuur

De werkgroep is open en toegankelijk voor alle jeugdwerkorganisaties erkend of gesubsidieerd binnen het decreet Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid, die bezig zijn met jeugdtoerisme, daarnaast sluiten een aantal belangrijke partners op vlak van aanbod aan (CJT, VJH), ook beide betrokken administraties (Jeugd en Toerisme Vlaanderen) zijn vertegenwoordigd in deze groep.

De volgende organisaties zijn momenteel vertegenwoordigd:

 • Ksa Chirojeugd Vlaanderen Scouts en Gidsen Vlaanderen
 • KLJ
 • Centrum voor jeugdtoerisme (CJT)
 • Vlaamse jeugdherbergen (VJH)
 • Departement Cultuur Jeugd Media
 • Wegwijzer vzw
 • Koning Kevin 

Resultaat

Ook in de toekomst wensen we met een nieuwe regering in te zetten op sterk jeugdtoerismebeleid via volgend instrument: 

 • Nieuw masterplan jeugdkampen  

Contact

Wens je meer informatie of sluit je graag aan bij deze werkgroep? Contacteer An van Lancker.

An           Van Lancker
An Van Lancker
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk en jeugdtoerisme