[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Vorming

Beleidswerkgroep Vorming

Kadervorming

Beleidswerkgroep Vorming

- Inhoud onder constructie -

Inleiding 

Op 10 december 2018 stelt het Departement Cultuur, Jeugd en Media de resultaten voor van een evaluatieonderzoek over de kadervormingstrajecten in het jeugdwerk. Sinds oktober 2015 zijn die trajecten immers grondig gewijzigd en is de nieuwe regelgeving over kadervorming opgenomen in het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. De voorbije drie jaar deed Hogeschool VIVES, in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe regelgeving. De onderzoekers focusten zich op de volgende vragen: 

 • Op welke manier wordt de nieuwe regelgeving in de praktijk gebracht?
 • Wat zijn de ervaringen van deelnemers, verenigingen, stageplaatsen en administratie bij de vernieuwingen?
 • Wat is het effect van de nieuwe trajecten op de competenties die de deelnemers verwerven?
In januari 2019 start het departement een werkgroep kadervorming op. De werkgroep analyseert de aanbevelingen, stelt een timing en actieplan op m.b.t. optimalisatie van de regelgeving kadervorming. Indien een wijziging van de regelgeving nodig is dan werkt de werkgroep mee aan een voorstel tot wijziging. Maar omdat er maar zeven vertegenwoordigers uit het jeugdwerk in deze werkgroep zullen zetelen, organiseert De Ambrassade de beleidswerkgroep kadervorming. Deze werkgroep, waar iedereen welkom is, voorziet input voor de werkgroep kadervorming van het departement. 

Doelstellingen

De werkgroep heeft twee doelstellingen:

 1. Input verzamelen van alle organisaties die kadervorming organiseren en deze input meenemen naar de werkgroep kadervorming van het departement

 2. Terugkoppelen naar alle jeugdorganisaties wat er werd beslist op de werkgroep van het departement 

Structuur en mandaat

De werkgroep is open en toegankelijk voor alle jeugdwerkorganisaties die kadervorming organiseren. Samen met de afgevaardigden van de werkgroep kadervorming van het departement, verkozenen door de kerngroep van de Commissie Jeugdwerk, wordt beleidsvoorbereidend werk uitgevoerd.

Realisaties 

Na een traject van ongeveer 24 maanden doet de werkgroep kadervorming van het departement, indien nodig, een voorstel tot wijziging van het decreet Vlaams Jeugd-en kinderrechtenbeleid (het gedeelte over kadervorming) of het uitvoeringsbesluit. De beleidswerkgroep kadervorming van De Ambrassade heeft tijdens het traject op verschillende momenten input kunnen geven.


Contact 

Wil je graag meer informatie over deze werkgroep? Contacteer Lisa Franken

Lisa           Franken
Lisa Franken
 • Jeugdwerkondersteuner