[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Vorming

Beleidswerkgroep Vorming

Kadervorming

Beleidswerkgroep Vorming

Inleiding 

De beleidswerkgroep vorming buigt zich over alles wat met vorming in het jeugdwerk te maken heeft. Onderwerpen die aan bod komen zijn: geattesteerde kadervorming (animator - hoofdanimator - instructeur), het co-animatortraject, terugbetaling van vorming bij lokale besturen, uitdagende begeleiderseisen en alle andere vorming die ingebracht kan worden in de verplichte module vorming i.k.v. de erkenning van Vlaamse jeugdwerkorganisaties. 

Doelstellingen

 • De BWG maakt de vertaling van beleidsteksten naar de praktijk om van hieruit impact te kunnen bepalen voor jeugdwerkorganisaties, zicht te krijgen op welke de voorwaarden we als jeugdwerkorganisaties moeten aan voldoen i.k.v. erkenning en de mogelijkheden om voorwaarden rond (geattesteerde kader)vorming van het departement af te toetsen met de jeugdwerkorganisaties.
 • De BWG zet dialoog als methodiek in tussen jeugdwerkorganisaties en departement jeugd om een constante informatieflow te hebben rond vorming. Zo houden beide partijen elkaar op de hoogte en kunnen uitdagingen samen aangepakt worden.
 • De BWG zet in op verbinding tussen jeugdwerkorganisaties rond het thema vorming.
 • De BWG wisselt uit, startende vanuit ervaringen van jeugdwerkorganisaties en vormingsmedewerkers. Dit gebeurt zowel informeel als formeel voor, tijdens en na de BWG.
 • De BWG bundelt de kracht van jeugdwerkorganisaties rond kwalitatieve vorming, geeft signalen en onderneemt actie zowel naar onze eigen jeugdwerksector als naar andere sectoren.
 • De BWG heeft oog voor trends en tendensen in de maatschappij en maakt hiervan een vertaalslag naar jeugdwerkorganisaties. 


Waar gaan we voor en waar staan we voor?
We versterken kwaliteitsvolle vorming 

 • jongeren, vrijwilligers en beroepskrachten worden ondersteund in hun groeiproces
 • We blijven de waarde van de jeugdwerkmethodiek uitdragen
 • Het departement Jeugd is een waardevolle partner 
Vorming vanuit jeugdwerk wordt als waardevol gezien

 • We gaan voor meer jeugdwerk DNA in andere sectoren
 • Besturen en beleidsmakers waarderen en stimuleren vorming
 • We etaleren het vormingsaanbod van het jeugdwerk
We streven naar laagdrempelige vorming voor iedereen

 • Vorming is begrijpbaar, betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar voor iedereen 


Structuur en mandaat

De werkgroep is open en toegankelijk voor alle jeugdwerkorganisaties die vorming organiseren. Samen met de Commissie Jeugdwerk, wordt beleidsvoorbereidend werk uitgevoerd.
Er wordt per vergadering een voorzitter aangeduid. Deze zal steeds samen met de jeugdwerkondersteuner van De Ambrassade de beleidswerkgroepvergadering voorbereiden.

Naast de rol van voorzitter, is er ook nog een verslagnemer, een timekeeper en een sfeerbeheerder. 

Contact 

Wil je graag meer informatie over deze werkgroep? Contacteer Lisa Franken (lisa.franken@ambrassade.be)

Lisa           Franken
Lisa Franken
 • Jeugdwerkondersteuner