[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep jeugdinfrastructuur

Beleidswerkgroep jeugdinfrastructuur

Jeugdlokalen - Jeugdruimte

Beleidswerkgroep jeugdinfrastructuur

Inleiding

Deze beleidswerkgroep heeft als hoofdtaak de kwaliteit van infrastructuur voor kinderen, jongeren en hun organisaties te verbeteren. Dit doet ze door te focussen op beleidskansen zoals regelgeving rond toegankelijkheid, energie, renovatie en vergroening, de kansen van parochiale infrastructuur, tijdelijk en gedeeld ruimtegebruik. 

De beleidswerkgroep werkt nauw samen met verschillende overheden en instanties om de noden die leven rond infrastructuur voor jongeren aan te pakken. Ze ondersteunt jeugdwerkorganisaties in de ontwikkeling van beleidsmaatregelen en initiatieven en bieden ondersteuning door regelgeving te vertalen op maat van het jeugdwerk. Wil je meedenken op beleidsniveau over de toekomst van jeugdinfrastructuur, dan zit je hier op je plaats.   

Doelstellingen 

Deze beleidswerkgroep richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van jeugdinfrastructuur. Hiervoor wordt er samengewerkt met overheden en instanties, wordt gezocht naar het verbeteren van beleidsmaatregelen en worden acties gerealiseerd op beleidsniveau voor de toekomst van jeugdinfrastructuur.

Structuur en mandaat

De beleidswerkgroep jeugdinfrastructuur komt 5 keer samen per werkjaar en brengt jeugdwerkers en overheden  samen. De beleidswerkgroep werkt (verder) aan het ambitietraject dat op het Congres Jeugdwerkwerkt in 2023 plaatsvond.  

Contact

Wens je meer informatie of sluit je graag aan bij deze beleidswerkgroep? 
Neem contact op met Tina Schuermans  

Tina           Schuermans
Tina Schuermans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning