[anysurfer.logo]

Vlaamse erkenning nieuwe jeugdwerkverenigingen

Vlaamse erkenning nieuwe jeugdwerkverenigingen

Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid

Sinds 2017 kunnen jeugdwerkverenigingen nog maar slechts één keer om de vier jaar een erkenning aanvragen volgens het Vlaams decreet Jeugd- en kinderrechtenbeleid. We leggen je in dit artikel uit hoe deze aanvraag verloopt en linken door naar de juiste formulieren en informatie van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

1 juni 2020 is het de eerste keer dat je jouw aanvraag voor een erkenning kan indienen. Je krijgt dan subsidie vanaf 2021. Maar het is belangrijk om daar nu al mee bezig te zijn, want er wordt met terugwerkende kracht gevraagd om in de periode van 1 mei 2019 tot 30 april 2020 aan te tonen dat jullie voldoende activiteiten organiseerden om minstens 6 modules te behalen. 

Indien je erkend wordt, dan kan je rekenen op een basissubsidie van €80.000 en mag je ook een beleidsnota voor 4 jaar indienen om aanspraak te maken op een variabele subsidie. Een erkenning wordt voor onbepaalde duur toegekend. Jeugdwerkverenigingen die al erkend zijn, moeten deze procedure dus niet herhalen. Zij kunnen altijd 4-jaarlijks een beleidsnota indienen en moeten jaarlijks hun werking verantwoorden in een voortgangsrapportage.

Maar eerst:

Komt jouw jeugdvereniging in aanmerking voor een Vlaamse erkenning?

Aantonen modules & spreiding

De vraag of je in aanmerking kan komen voor een Vlaamse erkenning hangt samen met de vraag of je 6 modules kan behalen met het aantal deelnemers en activiteiten die jullie nu al organiseren en of je de nodige spreiding over Vlaanderen behaald. Voor de werksoort landelijk georganiseerde jeugdverenigingen moeten de deelnemers komen uit minstens 4 provincies van het Nederlandse taalgebied of uit 3 provincies van het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Voor de werksoort verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen moeten de deelnemers komen uit minstens 3 provincies van het Nederlandse taalgebied of uit 2 provincies van het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

Kan je deze modules en spreiding niet behalen, dan is het niet zinvol om een aanvraag in te dienen. In dat geval zoek je best middelen via een andere subsidieregeling (bv. het decreet bovenlokaal jeugdwerk of de experimentele projecten) of op een ander niveau (bv. bij je lokale overheid). 

De modules verschillen per werksoort. Je kiest de werksoort die het beste bij je huidige werking past: landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie of cultuureducatieve verenigingen. Je leest meer over de modules in ons basiswerk jeugdwerk bij erkenning jeugdwerk  of in de leidraden zelf die het departement Cultuur, Jeugd en Media hiervoor schreef: 

Er zijn ook enkele algemene voorwaarden die je zeker niet mag vergeten zoals bijvoorbeeld een vzw zijn met zetel in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

Wanneer dien je jouw dossier in? 

Erkenningsprocedure
Voor elke werksoort ontwikkelde het Departement Cultuur, Jeugd en Media een leidraad waarin de hele procedure staat beschreven:

Op dinsdag 7 mei organiseerde het departement een infomoment voor verenigingen die een erkenning willen aanvragen. De presentatie van het infomoment kan je hier raadplegen. 

Tijdslijn

Hieronder vind je een tijdslijn met alle mijlpalen vermeld. Je kan deze ook downloaden als pdf om uit te printen of beter te kunnen inzoomen.

Enkele data

  • Je aanvraagdossier moet ten laatste op 31 mei 2020 toekomen op het Departement Cultuur, Jeugd en Media
  • Vóór 15 juni zullen ze aanvullend gegevens opvragen en op basis van deze vragen moet je jouw dossier vervolledigen vóór 1 juli 2020. 
  • Vóór 1 september 2020 zal het departement je meedelen of je dossier ontvankelijk is. 
  • Tussen 1 juni en 1 november 2020 zal het departement jullie ook begeleiden en controleren. 
  • Indien er een voornemen is van niet-erkenning dan zullen ze je dit laten weten voor 1 november. Je kan hier op bezwaar aantekenen binnen de 15 kalender dagen. Als het bezwaarschrift onontvankelijk is, wordt de vereniging daarvan vóór 1 december op de hoogte gebracht. 
  • Vóór 31 december 2020 krijg je definitief te horen of je al dan niet erkend wordt. 

Vergeet niet dat je aanvraagdossier algemene gegevens bevat over je werking, je beleids- en beheersorganen, het financieel beheer en beleid. Maar vooral ook het aantonen van de modules met je gerealiseerde activiteiten voor de periode 1 mei 2019 en 30 april 2020.  

Kunnen we ook al meteen een beleidsnota schrijven en indienen? 

Ja, in theorie kan dat eenmaal je een definitieve herkenning hebt. Maar in praktijk wordt dit heel moeilijk omdat de deadline voor het indienen van je beleidsnota samenvalt met de definitieve toewijzing van je herkenning. Je hebt dus 2 keuzes.

1. Je start op voorhand je eigen beleidsplanningsproces op 

Je begint dus nog voor of tijdens je aanvraag met het schrijven van je beleidsnota voor de periode 2022 t.e.m. 2025. Je neemt hier dan het risico dat je erkenning niet zal worden toegekend en je dus toch geen beleidsnota mag indienen. Dat kan verloren moeite zijn, maar misschien ook niet, want ook al krijg je er geen extra middelen ervoor, je beleidsnota legt wel de strategie vast voor jouw vereniging voor de komende jaren. Je kan deze naderhand ook altijd aanpassen op basis van de middelen die je effectief wel of niet ontvangt.

Bekijk het als je eigen businessplan. Het vormgeven van een beleidsnota laat ook veel vrijheid toe en kan dus evenzeer bruikbaar zijn voor je eigen organisatie, ook al zijn er geen structurele middelen aan gekoppeld.  Voor 1 november krijg je te horen of je niet-erkend zal worden, meestal wordt dan ook meegedeeld of je wel erkend zal worden al is de definitieve einddatum voor een beslissing van erkenning voor 31 december 2020. Je beleidsnota moet ingediend zijn vóór 1 januari 2021.

Lees in dit artikel meer over hoe de beleidsplanningscyclus verloopt bij reeds erkende Vlaamse jeugdwerkverenigingen. 

2. Je wacht op de volgende periode

Je schrijft een beleidsnota voor de periode 2026 t.e.m. 2029 en dient deze in vóór 1 januari 2025. Zolang je jouw modules jaarlijks blijft behalen, blijft ook je erkenning behouden.