[anysurfer.logo]

Subsidies voor experimentele projecten

Subsidies voor experimentele projecten

Ik zoek geld
experimentele subsidies

Als je jeugdwerkproject groeit, kan het vaak een duwtje in de rug gebruiken. Hoe je het ook draait of keert: daar heb je geld voor nodig. Via de subsidielijn ‘experimentele projecten’ kan je tot maximum €50.000 subsidies ontvangen. De subsidies gelden voor 1 jaar, en kunnen drie keer verlengd worden. Vanaf dan kan je enkel nog verder gesubsidieerd worden indien je voor een structurele erkenning gaat.

 • Subsidiebedrag: maximaal €50.000

 • Timing: elk jaar één indiendatum uiterlijk op 1 september bij departement CJM.

 • Duurtijd: Je dient in voor een project van één jaar, maar je kan 3 keer verlengen (in totaal dus 4 jaar deze subsidie aanvragen).

 • Voorwaarden: aanvragen kan zonder al te veel specifieke regels en criteria. Wel zijn er enkele voorwaarden:
    • Er zijn een aantal algemene voorwaarden zoals een vzw zijn in Nederlandstalig grondgebied of Brussel zetelen, een raad van bestuur hebben, eigenhandig financiën beheren, …
    • Deze subsidielijn richt zich expliciet op projecten van verenigingen die nog geen subsidies ontvangen. Als je dus een erkende vereniging via het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid bent, kom je helaas niet in aanmerking.
    • Het moet gaan om projecten rond de volgende thema's of terreinen: Jeugdwerk, Informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd, Cultuureducatie van de jeugd, Bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap.
    • Het project is experimenteel van aard: het speelt in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven en is vernieuwend op het vlak van methodiek of inhoud. Voorbeelden van experimentele projecten zijn het opstarten van jeugdwerk via nieuwe methodieken, het aanspreken van nieuwe doelgroepen, of het opstarten van jeugdwerk dat inspeelt op een nood van bijzondere doelgroepen die op het lokale niveau niet kan worden beantwoord.
 • Administratie: een relatief eenvoudig aanvraagformulier met financiële raming en na afloop een verantwoordingsnota. Je vindt de te gebruiken documenten op de website van departement CJM.