[anysurfer.logo]

Subsidies voor experimentele projecten

Subsidies voor experimentele projecten

Ik zoek geld
experimentele subsidies

Als je jeugdwerkproject groeit, kan het vaak een duwtje in de rug gebruiken. Hoe je het ook draait of keert: daar heb je geld voor nodig. Via de subsidielijn ‘experimentele projecten’ kan je tot maximum €51.000 subsidies ontvangen. De subsidies gelden voor 1 jaar, en kunnen drie keer verlengd worden. Vanaf dan kan je enkel nog verder gesubsidieerd worden indien je voor een structurele erkenning gaat.

 • Subsidiebedrag: maximaal €51.000

 • Timing: er is maar één indiendatum per jaar: uiterlijk 1 september. Voor 30 november valt de beslissing over de toekenning van de subsidie en worden alle aanvragers hierover ingelicht.

 • Duurtijd: Je dient in voor een project van één jaar, maar je kan 3 keer verlengen (in totaal dus 4 jaar deze subsidie aanvragen).

 • Voor wie?
  Op twee niveaus kan een project in aanmerking komen voor een subsidie:
  Vlaams niveau: Experimentele projecten in de domeinen van jeugdwerk, informatie en beleidsparticipatie of cultuureducatie van de jeugd zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op Vlaams niveau.
  Bovenlokaal niveau: Sinds het decreet bovenlokaal jeugdwerk is er ook een subsidie voor experimentele projecten in het domein van bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap. Deze projecten zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op bovenlokaal niveau.

 • Voorwaarden:
  Om kans te maken op een subsidie moet je een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) zijn. Valt het project onder het bovenlokale niveau, kom je ook in aanmerking als feitelijke vereniging, privaatrechtelijke rechtspersoon met niet-commercieel karakter of intergemeentelijke projectvereniging.

  Als je project al subsidies van de Vlaamse overheid ontvangt, kan je geen extra subsidiëring voor een experimenteel project ontvangen. Ook projecten van erkende of gesubsidieerde verenigingen op basis van het decreet bovenlokaal jeugdwerk of het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, komen niet in aanmerking.

  Daarnaast moet je vereniging voldoen aan een aantal algemene voorwaarden, zoals haar zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in Brussel-Hoofdstad. Je vindt alle voorwaarden in artikel 17 van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. 

 • Criteria 
  Verder toetsen we je project aan de volgende inhoudelijke criteria:
  Speelt het project in op nieuwe behoeften bij de jeugd of nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdsector?
  Is het project vernieuwend door methodiek of inhoud?
  Bij een project in de domeinen van jeugdwerk, informatie en beleidsparticipatie of cultuureducatie van de jeugd: is het relevant op Vlaams niveau door opzet, omvang en inhoud?
  Bij een project in het domein van bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap: is het relevant op bovenlokaal niveau door opzet, omvang en inhoud?
 • Administratie: een relatief eenvoudig aanvraagformulier met financiële raming en na afloop een verantwoordingsnota. Je vindt de te gebruiken documenten op de website van departement CJM.