[anysurfer.logo]

Beleidsplanningcyclus erkende jeugdwerkverenigingen en aanvraag erkenning nieuwe verenigingen

Beleidsplanningcyclus erkende jeugdwerkverenigingen en aanvraag erkenning nieuwe verenigingen

Jeugdwerk   |  4 APRIL 2019

Beleidsplanningcyclus Vlaams erkend jeugdwerk

Om de vier jaar moeten jeugdwerkverenigingen die door het Vlaamse jeugd- en kinderrechtendecreet erkend zijn een nieuwe beleidsnota schrijven. We zitten nog maar in de helft van onze huidige beleidsperiode (2018-2021), maar sommige verenigingen zijn nu al hun nieuwe beleidsplanningsproces aan het voorbereiden of hebben die zelfs al opgestart.

Om je eigen voorbereiding goed af te stemmen op de belangrijk deadlines schreven we een artikel over hoe de volgende beleidsplanningscyclus er zal uitzien voor je nieuwe beleidsnota 2022 t.e.m. 2025. We geven alle belangrijke mijlpalen weer in een tijdslijn. 

Ook wij zijn op De Ambrassade nu volop bezig met ons ondersteuningstraject voor deze nieuwe beleidsplanningcyclus vorm te geven. Je hoort ons hier binnenkort terug over, want we starten hier mee in het volgende werkjaar, vanaf september 2019.

Maar eigenlijk starten we nu al, want onze jeugdwerk2daagse van donderdag 16 en vrijdag 17 mei 2019 staat helemaal in het teken van een toekomstverkenning die bruikbaar zal zijn voor de omgevingsanalyse die je zal moeten maken voor jouw nieuwe beleidsnota.

Aanvraag Vlaamse erkenning voor nieuwe jeugdwerkverenigingen

Nieuwe jeugdwerkverenigingen kunnen ook nog maar slechts één keer om de vier jaar een erkenning aanvragen volgens het Vlaams decreet voor jeugd- en kinderrechtenbeleid. Die aanvraag doe je vóór 1 juni 2020, maar het is belangrijk om hier nu al mee bezig te zijn omdat je met terugwerkende kracht je activiteiten moet aantonen voor de periode van 1 mei 2019 t.e.m. 30 april 2020. 

Op dinsdag 7 mei (van 9.45 tot 12.00 uur in het Arenberggebouw, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel) zal het departement Cultuur, Jeugd en Media ook een infomoment organiseren voor verenigingen die een erkenning willen aanvragen. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan tot uiterlijk 3 mei 2019. Meer info hierover op de website van het Departement.  

Wij schreven alvast ook een artikel om je deze erkenningsprocedure uit te leggen.