[anysurfer.logo]

Beleidsplanningcyclus Vlaams erkend jeugdwerk

Beleidsplanningcyclus Vlaams erkend jeugdwerk

Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid - Beleidsnota 2026-2030

Om de vijf jaar moeten jeugdwerkverenigingen die door het Vlaamse Jeugddecreet erkend zijn een nieuwe beleidsnota schrijven om een bijkomende, variabele subsidie te ontvangen. Met de jeugdwerksector hebben we een sterke traditie om deze nieuwe beleidsnota ook goed voor te bereiden. Dat zorgt er echter voor dat deze nieuwe beleidsplanning samenvalt met het uitvoeren van je huidige beleidsnota. In dit artikel geven we de belangrijkste deadlines zodat je het overzicht kan bewaken.

De huidige beleidsnota loopt van 2022 t.e.m. 2024. Je maakte op basis van deze nota ook een subsidieovereenkomst met het departement Cultuur, Jeugd en Media. Deze overeenkomst moet je jaarlijks verantwoorden in een voortgangsrapportage (werkingsverslag en financieel verslag) vóór 31 maart.

Vanuit De Ambrassade organiseren we een ondersteuningstraject beleidsplanning om je te helpen met de voorbereiding van je nieuwe beleidsnota. We beginnen hier altijd tijdig mee, in september 2023, wat ongeveer 1,5 jaar voor de indiendatum is. De Vlaamse overheid verwacht namelijk dat je in jouw voorbereiding een democratisch proces organiseert en je doelgroep bevraagt. Je rapporteert hier over in je beleidsnota.

[Art. 37. (Vlaams Jeugddecreet)] De beleidsnota komt tot stand na een democratisch proces in de vereniging en een bevraging van de doelgroep. In de beleidsnota worden de inspanningen gedocumenteerd die in dat verband werden verricht, alsook de resultaten van dat proces. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor de indiening van de beleidsnota's. 

Je nieuwe beleidsnota voor de periode 2026 t.e.m. 2030 met je ten laatste indienen vóór 1 januari 2025.

Tijdslijn

We zijn momenteel ons ondersteuningstraject beleidsplanning (2023-2024) aan het uitrollen. Deze bestaat opnieuw uit een poster met alle faseringen die je doorloopt, een toolbox die over elke fase de nodige achtergrond geeft en 7 open vormingen over de verschillende fases. De toolbox voor dit ondersteuningstraject is te vinden op deze website.

Deadlines

Nadat de beleidsnota is ingediend, neemt de overheid nog een jaar de tijd om deze door te nemen, advies op te geven, een beslissing in te nemen en vervolgens een nieuwe subsidieovereenkomst met jouw jeugdwerkvereniging af te sluiten. Dit zal allemaal gebeuren in 2025. De belangrijkste momenten zullen hier binnenkort worden weer gegeven.

Al deze momenten worden vastgelegd in de uitvoeringsbesluiten van het Vlaams jeugddecreet en kunnen enkele wijzigingen hebben als ook deze uitvoeringsbesluiten zouden wijzigen.

Ook vanuit De Ambrassade zullen we de jeugdwerksector hierin ondersteunen door de adviezen en toegewezen budgetten te analyseren.

Bovenbouworganisaties

De 5 jeugdverenigingen met een bijzonder opdracht (bovenbouworganisaties: De Ambrassade, Bataljong, Jint, Kenniscentrum Kinderrechten, Kinderrechtencoalitie) hebben een andere planning. Hun huidige beleidsnota loopt van 2021 t.e.m. 2025. Zij moeten een nieuwe beleidsnota schrijven, maar dan voor een periode van 5 jaar

  • De bovenbouworganisaties moeten hun nieuwe beleidsnota voor de periode 2026-2031 indienen vóór 1 juli 2025.
  • De minister geeft een definitieve beslissing over deze beleidsnota uiterlijk op 15 oktober 2025.
  • Voor 1 januari 2026 sluiten de bovenbouworganisaties hun overeenkomst af.