[anysurfer.logo]

Beleidsplanningcyclus Vlaams erkend jeugdwerk

Beleidsplanningcyclus Vlaams erkend jeugdwerk

Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid - Beleidsnota 2022-2025

Om de vier jaar moeten jeugdwerkverenigingen die door het Vlaamse jeugd- en kinderrechtendecreet erkend zijn een nieuwe beleidsnota schrijven. Met de jeugdwerksector hebben we een sterke traditie om deze nieuwe beleidsnota ook goed voor te bereiden. Dat zorgt er echter voor dat deze nieuwe beleidsplanning samenvalt met het uitvoeren van je huidige beleidsnota. In dit artikel geven we de belangrijkste deadlines zodat je het overzicht kan bewaken.

De huidige beleidsnota loopt van 2018 t.e.m. 2021. Je maakte op basis van deze nota ook een subsidieovereenkomst met het departement Cultuur, Jeugd en Media. Deze overeenkomst moet je jaarlijks verantwoorden in een voortgangsrapportage (werkingsverslag en financieel verslag) vóór 31 maart.

Vanuit De Ambrassade organiseren we een ondersteuningstraject beleidsplanning om je te helpen met de voorbereiding van je nieuwe beleidsnota. We beginnen hier altijd tijdig mee, in september 2019, wat ongeveer 1,5 jaar voor de indiendatum is. De Vlaamse overheid verwacht namelijk dat je in jouw voorbereiding een democratisch proces organiseert en je doelgroep bevraagt. Je rapporteert hier over in je beleidsnota.

[Art. 14. (Vlaams decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid)] De beleidsnota komt tot stand na een democratisch proces in de vereniging en een bevraging van de doelgroep. In de beleidsnota worden de inspanningen gedocumenteerd die in dat verband werden verricht, alsook de resultaten van dat proces. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor de indiening van de beleidsnota's. 

Je nieuwe beleidsnota voor de periode 2022 t.e.m. 2025 moet je ten laatste indienen vóór 1 januari 2021.

Tijdslijn

Hieronder vind je een tijdslijn met alle mijlpalen vermeld. Je kan deze ook downloaden als pdf om uit te printen of beter te kunnen inzoomen.

We zijn momenteel ons ondersteuningstraject beleidsplanning (2019-2020) aan het voorbereiden. Deze zal opnieuw bestaan uit een poster met alle faseringen die je doorloopt, een toolbox die over elke fase de nodige achtergrond geeft en 7 open vormingen over de verschillende fases. Je kan voorlopig nog even terugkijken naar de vorige poster en toolbox gezien de opbouw hiervan nauwelijks zal wijzigen.

Deadlines

Nadat de beleidsnota is ingediend, neemt de overheid nog een jaar de tijd om deze door te nemen, advies op te geven, een beslissing in te nemen en vervolgens een nieuwe subsidieovereenkomst met jouw jeugdwerkvereniging af te sluiten. Dit zal allemaal gebeuren in 2021. Dit zijn de belangrijkste momenten (*) hierin:

  • Indien het departement om bijkomende inlichtingen vraagt na het indienen van je beleidsnota, dan heb je 15 kalenderdagen de tijd op te antwoorden.
  • Voor 15 mei 2021 zal je het ontwerpadvies ontvangen. Dit is het eerste advies dat je krijgt van het departement en de hiervoor samengestelde adviescommissie. 
  • Op dit ontwerpadvies kan je reageren in een repliek vóór 1 juni 2021.
  • Het departement Cultuur, jeugd en media en de adviescommissie stelt vervolgens een definitief advies op dat doorgegeven wordt aan de minister van jeugd voor 15 juli 2021.
  • De minister van jeugd neemt daarna een definitieve beslissing die wordt meegedeeld aan de verenigingen voor 15 september 2021
  • Vanaf het moment dat de minister definitief heeft beslist welke beleidsnota's welke structurele subsidie ontvangen, kan de onderhandeling voor een nieuwe subsidieovereenkomst starten. Deze onderhandeling wordt opgestart vanuit het departement en moet ten laatste afgesloten zijn voor 1 april 2022

(*) Al deze momenten zijn vastgelegd in de uitvoeringsbesluiten van het Vlaams decreet Jeugd- en kinderrechtenbeleid en kunnen enkele wijzigen als ook deze uitvoeringsbesluiten zouden wijzigen.

Ook vanuit De Ambrassade zullen we de jeugdwerksector hierin ondersteunen door de adviezen en toegewezen budgetten te analyseren.

Bovenbouworganisaties

De 5 jeugdverenigingen met een bijzonder opdracht (bovenbouworganisaties: De Ambrassade, Bataljong, Jint, Kenniscentrum Kinderrechten, Kinderrechtencoalitie) hebben deze keer een andere planning. Hun huidige beleidsnota loopt van 2018 t.e.m. 2020 en dus slechts voor 3 jaar. Zij moeten dan ook sneller een nieuwe beleidsnota schrijven, maar dan voor een periode van 5 jaar.

  • De bovenbouworganisaties moeten hun nieuwe beleidsnota voor de periode 2021-2025 indienen vóór 1 juli 2020.
  • De minister geeft een definitieve beslissing over deze beleidsnota uiterlijk op 15 oktober 2020.
  • Voor 1 januari 2021 sluiten de bovenbouworganisaties hun overeenkomst af.