[anysurfer.logo]

Brandveiligheid Basismodule - STAP 4: afsluiten en reflectie

Brandveiligheid Basismodule - STAP 4: afsluiten en reflectie

Jeugdlokalen

Praktisch

 • Aantal deelnemers: Max. 30 personen
 • Tijdsduur: 10’
 • Materiaal: geen 

Doelstellingen

 • Bewust van hun verantwoordelijkheid
 • Bewust van de gevaren die bestaan in hun lokaal
 • Weten waar ze extra info of hulp kunnen vinden  

Verloop

Reflectie

 • Bewust van de verantwoordelijkheid die ze hebben
 • Bewust van de gevaren in hun lokaal
 • Wat neem jij nu mee van vandaag?
    • Als je morgen in je lokaal komt, wat is het eerste dat jij doet als ‘gevolg’ van deze opleiding?
Methodiek:

 • Je vormt een cirkel met de hele groep 
 • Je stelt de volgende vragen :
  • Wat neem jij mee na vandaag? 
  • Waar was jij je nog niet bewust van en ga je anders mee omgaan? 
  • Als je morgen in jouw lokaal/ruimte/gebouw komt, wat is dan het eerste dat je doet als 'gevolg' van deze opleiding?
 • Laat een deelnemer antwoorden op de vraag en laat iedereen die hier ook aan dacht, dit ook wou zeggen... een stap naar voor zetten. Doe dit tot de volledige groep 1 stap vooruit heeft gezet. 
 • Je kan er ook voor kiezen hen de vragen in kleine groepen te laten beantwoorden. Eventueel per vereniging. Je kan er voor kiezen om dan per groepje terug te koppelen in de grote groep en daar nog even op in te gaan. 

Waar kan je terecht voor info of hulp

 • Weten waar ze extra informatie of hulp vinden