[anysurfer.logo]

Jeugdwerkzomer

Lees hier alles over de jeugdwerkzomer 2020. De jeugdwerkregels en zomerplannen 2020 op een rij.
Home

Jeugdwerkregels

Jeugdwerkregels zomer 2020: wat mag en wat mag niet?

Jeugdwerkregels zomer 2020: wat mag en wat mag niet? 

Dit is de basis die je moet weten. Onderstaande regels en zomerplannen zijn een vertaling voor de jeugdsector op basis van de officiële protocollen die goedgekeurd werden door de Groep expert exit strategie (GEES).Hoe je deze regels omzet voor jouw werking, lees je in de zomerplannen. We willen er echt voor zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen en jongeren ten volle kunnen genieten van recht op spel, ontmoeting en jong zijn. Vertrek vanuit het perspectief van kinderen en jongeren en ga met gezond verstand om met de basisregels. Zorg dat de kern van jeugdwerk bewaard kan blijven: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, speels, creatief, experimenteel, avontuurlijk, participatief en nog zoveel meer.

Maak er vooral een straffe jeugdwerkzomer van en geniet: #jeugdwerkwerk

We voegen doorheen de zomer antwoorden op vragen over nieuwe situaties en omstandigheden toe aan onze FAQ-pagina. Ga dus ook daar zeker kijken als je vragen hebt over de actuele situatie.

Wat moet een kind of jongere weten wanneer die naar een jeugdactiviteit gaat in de zomer? 

We maakten 1 overzichtelijke pagina voor ouders met de belangrijkste regels.

Translations onepager

In cooperation with Agentschap Integratie en Inburgering, we've provided translations of this onepager for parents with the most important rules to follow. There are translations in Farsi, Albanian, Arabic, Bulgarian, Chinese, English, French, Polish, Romanian, Somali, Spanish and Turkish. The original dutch file is also included in the ZIP file.


Wie mag meedoen of meegaan?

Liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren. Maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden. 

Risicogroepen en ziek zijn

Iedereen mag mee, als dat veilig kan. De voorwaarden: 

 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit of het kamp als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.
 • Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort. 
 • Hou zeker ook de richtlijnen en verplichtingen in het oog over reisvoorschriften, oranje en rode zones. Lees hier meer over in onze FAQ.

Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing 

 • De begeleiders houden voor, tijdens en na de kampen of activiteiten gegevens van aanwezigen en medische fiches bij.
 • Er is ook een document dat de contacten tussen de deelnemers onderling en met externen bijhoudt. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na het kamp? Dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting.

Hoe organiseer je aanbod deze zomer?

Contactbubbels

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen. De begeleiders maken bubbels van maximum 50 deelnemers (kinderen, jongeren, begeleiding en eventueel omkadering inclusief). Voor activiteiten met wisselende deelnemers (bv speelpleinwerking) blijft een contactbubbel minstens 1 week gelden. Komt een deelnemer maar 2 van de 5 dagen dan bestaat de bubbel de andere dagen uit 49 personen.

 • Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken.

 • De bubbels
  • Vermijden onderling contact = bubble distancing
  • Houden 1,5 meter afstand indien contact nodig is
  • Gebruiken een mondmasker als de afstand niet wordt behouden
 • Er kunnen meerdere bubbels op 1 aanbod aanwezig zijn. Je kamp/activiteit kan dus uit meerdere bubbels van maximum 50 personen bestaan.

 • Iedereen gaat bewust om met de bubbels: de deelnemers, maar ook externen, ouders,…

 • Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Social distancing en mondmaskers spelen hier een belangrijke rol.

 • Kinderen onder 12 jaar zijn minder een bron van besmetting en zijn minder vatbaar voor het virus. Kinderen en jongeren die ouder zijn dan 12 jaar vormen een groter gevaar voor besmetting. Bubbels hoeven geen rekening te houden met deze leeftijdsgrens, maar in een bubbel waar deelnemers –12 en +12 samen spelen, past men de regels toe die van toepassing zijn op +12.

 • Zorg ervoor dat de fysieke scheiding van de bubbels en de regels errond duidelijk zijn voor alle deelnemers .

Noodprocedure en permanentiesysteem

Wordt er iemand ziek op kamp of tijdens de activiteit? Dan kan je terugvallen op de noodprocedure. 

 • Elke organisatie heeft een plek waarin deelnemers die mogelijks besmet zijn in afzondering kunnen zitten tot ze (door de ouders) worden opgehaald.
 • Ook de permanentiediensten van koepels, organisaties en gemeentebesturen staan klaar om te helpen waar nodig.

Communicatie

Voor, tijdens en na je aanbod is goede communicatie naar kinderen en jongeren, ouders, betrokkenen heel belangrijk. 

 • Er is standaardmateriaal om hierbij te helpen (pictogrammen, downloadbare pdf's, …)
 • Maak goede afspraken met deelnemers, ouders, externen, …

Hoe zit dat met hygiëne?

Persoonlijke hygiëne

Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. Maar dit jaar is het noodzakelijk.

 • Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens de jeugdwerkzomer nodig.
 • Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen noodzakelijk wanneer social distancing niet mogelijk is.
De infrastructuur

Gebruik je gebouwen, terreinen of tenten?

 • Er zijn duidelijke richtlijnen rond verluchten en reinigen van ruimtes en contactoppervlaktes.

Het materiaal

 • Binnen de bubbel kan je materiaal doorgeven zonder te reinigen.
 • Wil je het materiaal doorgeven aan een andere bubbel? Dan moet het materiaal eerst gereinigd worden.

Welke activiteiten mag je doen?

 • Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in openlucht en op het eigen terrein.

 • Uitstappen kunnen maar dan moet je erop voorzien zijn dat je met anderen in contact kan komen. Ga je op uitstap naar een plek waar veel andere mensen zijn? Houd je dan aan de voorwaarden van die locatie.

 • Vermijd contact met externen, ook wanneer je het terrein verlaat. Dus geen showmoment voor ouders dit jaar, geen vlaggenroof bij de andere jeugdbeweging, …

 • Bij +12 is er meer aandacht voor de aard van de activiteit. Intensief contact, insmeren of schminken zijn af te raden.

 • Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw genoeg rust in het programma in.
 • Trektochten met overnachtingen of overnachtingen op een andere plaats dan je vaste kamp- of verblijfplaats kunnen niet deze zomer. Meer informatie lees je in onze FAQ.

Mag je naar het buitenland?

Ja, als de bestemming niet verder dan 150 km van de Belgische grens ligt. Het is dan nog niet zeker of het kamp kan doorgaan. Dat hangt af van de richtlijnen voor reizen vanuit België, maar ook van het land van bestemming.

Waarom 150km?

Als een kind/jongere ziek wordt op kamp, moet die in quarantaine geplaatst worden. Dat wordt dan gemeld aan de ouders en die moeten het kind/jongere meteen komen ophalen. En dat moet haalbaar zijn. Daarom is er een grens afgesproken van 150km van de Belgische grens.

En als de bestemming verder dan 150km ligt?

Dan kan het kamp niet doorgaan. Niet getreurd: we ontwikkelden een website waarop groepen die last minute een kampplaats zoeken in contact worden gebracht met boeren en eigenaars die hun terrein ter beschikking willen stellen. Check www.soszomerkamp.be.

Komt één van je deelnemers (kinderen, jongeren of begeleiding) terug van een oranje of rode zone volgens de voorschriften van Buitenlandse zaken?

Volg dan zeker de opgelegde verplichtingen naar quarantaine toe. Meer informatie vind je op onze FAQ-pagina.

Maak er vooral een straffe jeugdwerkzomer van voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren. En weet dat je altijd bij je koepel of je gemeente terecht kan voor ondersteuning. #jeugdwerkwerkt