[anysurfer.logo]

Jeugdwerkregels

Benieuwd welke activiteiten mogen doorgaan dit werkjaar? En aan welke regels je je moet houden? 

Vanaf 14/10 bevinden we ons met heel het jeugdwerk in Code Oranje. Alle info over de regels die gelden binnen die code vind je in het draaiboek.


Jeugdwerkregels en draaiboeken per kleurcode

Kan het jeugdwerk doorgaan? Ja! Het werkjaar 2020-2021 wordt een sterk jaar voor het jeugdwerk met duizenden vrijwilligers, met meer dan een miljoen kinderen en jongeren. Een jaar van spelen met limieten, activiteiten/aanbod doen in kleinere bubbels en groepen, maar vooral van grenzeloos plezier!

Spelen is een recht voor kinderen en jongeren. Jeugdbewegingen, vakantieorganisaties, jeugdhuizen, speelpleinen, cultuureducatieve organisaties, organisaties informatie & participatie en vele andere vormen van jeugdwerk maken ook dit jaar dat recht waar. Zoals steeds vanuit ons jeugdwerk-DNA: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, participatief, speels, creatief, avontuurlijk, actief en zoveel meer. Daar steekt geen enkel virus een stokje voor.

Hoe speel je dit jaar? Hoe organiseer je jeugdwerk in tijden van corona?

De Ambrassade, Bataljong, minister van Jeugd Benjamin Dalle, jeugdorganisaties en virolgen gingen aan tafel zitten. Samen maakten we:

  • De jeugdwerkregels

    Dit is een set van verplichte regels voor alle georganiseerde activiteiten, aanbod, kampen, werkingen voor (en meestal door) kinderen en jongeren dit jaar. De jeugdwerkregels zijn de regels waar je je verplicht aan moet houden en zijn van toepassing op alle jeugdwerk voor kinderen en jongeren wanneer de meerderheid van de groep -18 jaar is. Wanneer de groep voor de meerderheid uit 18+ deelnemers bestaat, houdt men zich aan de maatregelen van toepassing in de samenleving. (*)

  • Draaiboek Jeugdactiviteiten

    Dit is een draaiboek dat een vertaling tracht te zijn van de jeugdwerkregels voor alle vormen van jeugdwerk, aanbod en jeugdactiviteiten. We kennen de diversiteit van jullie organisaties. Waar nodig maken we daarom onderscheid in specifieke vormen of termen. Waar we niet specifiëren bedoelen we dus met deelnemers alle deelnemers (van kinderen, jongeren, tot vrijwilligers en jeugdwerkers), met activiteiten alle soorten van activiteiten enz. Het draaiboek maakt de jeugdwerkregels nog iets concreter. Het draaiboek volgen is niet verplicht, maar we raden je wel aan om het draaiboek te gebruiken om de jeugdwerkregels zo goed mogelijk te vertalen naar jouw activiteiten.

Heb je toch nog nood aan advies of hulp? Klop dan zeker aan bij jouw koepelorganisatie of jeugddienst, die de komende weken alles in het werk stelt om je te ondersteunen.

De jeugdwerkregels en het draaiboek vertrekken vanuit het belang van kinderen en jongeren & het DNA van het jeugdwerk. De voorbije maanden waren voor elk kind en elke jongere intens. Samen spelen wordt dit jaar waardevoller dan ooit. Daarom willen we ons sterk organiseren, zodat we binnen bepaalde limieten ons vooral grenzeloos kunnen amuseren. In bubbels en groepen van beperkte grootte, waarin kinderen en jongeren écht kunnen spelen, indien mogelijk zonder afstand, zodat we fysiek en emotioneel weer dicht bij elkaar kunnen zijn.

 Kan je niet wachten om aan de slag te gaan? Of zakt de moed je net in de schoenen? Geen enkele ploeg of organisatie is verplicht om een aanbod of activiteit te organiseren. Hou rekening met de draagkracht van je vrijwilligers-, begeleidings- of animatorenploeg. Hou het veilig, maar ook plezant.

Wordt dit jaar anders? Zeker. Covid-19 is nog niet verdwenen. Een deelnemer kan misschien even niet deelnemen aan een activiteit of aanbod om een (mogelijke) besmetting te vermijden, kinderen die de afspraken even vergeten, ouders die ongerust zijn in het belang van hun kind, etc. Dit is een nieuwe realiteit. Maar: laat ons er vooral een fijn jaar van maken, ook al loopt het anders dan gepland. Bereid je goed voor met de jeugdwerkregels en het draaiboek onder de arm en geniet daarna van elk moment onderweg.

We wensen jou een onvergetelijk jaar vol jeugdwerk!

(*) De toepassing van de jeugdwerkregels is onderhevig aan nieuwe besluiten van de Nationale Veiligheidsraad de komende weken en maanden. Regelmatig verwijzen we dan ook naar de geldende maatregelen in de samenleving.

#Jeugdwerkwerkt met jeugdwerkregels, dit jaar met iets meer regels dan normaal

Dit is de basis die je moet weten. Hoe je deze regels omzet voor jouw werking, lees je in de draaiboeken. We willen er echt voor zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen en jongeren ten volle kunnen genieten van recht op spel, ontmoeting en jong zijn. Vertrek vanuit het perspectief van kinderen en jongeren en ga met gezond verstand om met de basisregels. Zorg dat de kern van jeugdwerk bewaard kan blijven: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, speels, creatief, experimenteel, avontuurlijk, participatief en nog zoveel meer.

Na de zomer werken we op basis van de risico-kleurcodes cf. onderwijs. Je vindt hieronder daarom 4 verschillende plannen terug, voor de groene, gele, oranje en rode code. De algemene principes van de jeugdwerkregels tijdens de zomer vormen de basis om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te laten genieten van jeugdwerk. Maak er een straf jaar van en geniet vooral. 

Welke fases bestaan er?

Overzicht van de kleurcodes voor jeugdwerk en andere georganiseerde jeugdactiviteiten in de vrije tijd

Een draaiboek per code: hoe zit dat juist?

De inhoud van dit draaiboek is bedoeld voor ALLE vormen van jeugdwerk, aanbod en jeugdactiviteiten die terug opstarten of verder lopen vanaf september. Dus daaronder begrijpen we activiteiten, vergaderingen, voorbereidingen, weekends, kampen, activiteiten met overnachtingen, bijeenkomsten van cultuureducatieve organisaties, jeugdbewegingen, vakantie-organisaties, jeugdhuizen, speelpleinen, enz. De jeugdwerkregels zijn van toepassing op alle bovenstaande vormen waarbij de meerderheid van de deelnemers -18 jaar is. Is de meerderheid van de deelnemers +18 dan worden de in de samenleving geldende maatregelen gehanteerd.

Dit plan heeft als doel het recht op spelen, participeren, vrije tijd, met optimale ruimte om jong te zijn te garanderen met respect voor alle corona maatregelen en in optimale veiligheid voor iedereen.

Wie jeugdwerk organiseert of activiteiten/aanbod met en voor kinderen en jongeren organiseert, kan dus deze regels hanteren als basis. Daarbij moet je wel altijd rekening houden met alle geldende samenlevingsregels: als je een culturele of sportactiviteit doet, hou je rekening met specifieke maatregelen voor deze sectoren, als je een evenement organiseert dat niet binnen je gewone jeugdwerkcontext valt, hou je rekening met het Covid Event Risk Model en volg je alle maatregelen afgestemd met de lokale overheid, ook horeca regels kunnen van invloed zijn op jouw specifieke activiteit/event.

We beseffen dat het voor alle organisaties een enorme inspanning vraagt om deze maatregelen en aanbevelingen toe te passen, maar we geloven ook in de wendbaarbeid en veerkracht om programma's creatief aan te passen en de veiligheid en gezondheid van iedereen zoveel mogelijk te garanderen.

Zoals steeds zetten we het belang van kinderen en jongeren centraal. We pleiten, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun jeugdwerk.