Handleiding ruimte delen

We maken een handleiding voor het delen van ruimte met kinderen, jongeren en hun organisaties.

Met de handleiding ruimte delen willen we in eerste instantie toekomstige gebruikers en eigenaars inspireren om ruimte te delen. Ze moeten concreet aan de slag kunnen met de handleiding voor hun eigen ruimten en projecten. De volgende onderwerpen komen zeker aan bod:

  • Verzekeringen en aansprakelijkheid
  • Subsidies
  • Voordelen voor eigenaars
  • Omgaan met conflicten met medegebruikers
  • Hoe betrek je de buurt?
  • Mede-eigenaarschap en inspraak

De handleiding zal in de vorm van een website, interactieve PDF of gedrukte brochure uitgebracht worden. We gaan ook nog op zoek naar manieren om de inhoud van de handleiding op een actieve manier te ontsluiten, bijvoorbeeld via vormingen.