[anysurfer.logo]

Recht op vrije tijd

Recht op vrije tijd

Het recht op vrije tijd is een basisrecht voor ieder kind. Vanuit het jeugdwerk willen we meer bruggen bouwen tussen plekken en sectoren waar kinderen en jongeren zich bevinden. De Ambrassade wil jeugdwerkers, jeugdinformatieactoren en beleidsmakers verbinden om een positief verschil te maken voor deze doelgroep.

Artikels