[anysurfer.logo]

Kracht van Experiment

Kracht van Experiment

Jeugdwerk is écht vrije tijd. Vallen en opstaan mag, en er moet vooral niet te veel. Dit is een van de kernthema's van #jeugdwerkwerkt. Durf als jeugdwerk vrije laboruimte te creëren voor en door kinderen en jongeren, waar ze ook mogen falen.

Artikels