[anysurfer.logo]

Bovenlokaal Jeugdbeleid

Bovenlokaal Jeugdbeleid

De Vlaamse regering heeft beslist dat de provincies niet langer bevoegd zijn voor o.a. Cultuur, Jeugd, Welzijn, Gelijke kansen en Sport. Op 9 november 2016 werd een nieuw decreet goedgekeurd. Dit bracht een aantal wijzigingen met zich mee binnen de jeugdsector. 

Artikels